Technická univerzita v Košiciach

Košice - mestská časť Sever

IČO
00397610
DIČ
2020486710
IČ DPH
SK2020486710
Zamestnancov
1717
Vznik subjektu
5. jún 1982 0:00
Tržby
+9%
Počet žiadostí
19
Projekty
13
Úspešnosť žiadostí
73%
Celková suma
20,012,270 €
Nezrovnalosti
1,419 €
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
prof. Ing. Stanislav Kmeť CSc.

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné a…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
639 €
Vyčerpané z projektu
3,642,253 €
Suma
5,273,137 €
Vlastné zdroje
263,657 €
Projekt

Výskum novej generácie materiálov, konštrukcií a …

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
883,121 €
Suma
2,803,471 €
Vlastné zdroje
140,174 €
Projekt

Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 2…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
902,890 €
Suma
1,978,203 €
Vlastné zdroje
98,910 €
Projekt

Podpora výskumno-vývojového potenciálu v oblasti …

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
704,230 €
Suma
1,712,352 €
Vlastné zdroje
85,618 €
Projekt

Výskum dopadov implementácie alternatívnych zdroj…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
275,174 €
Suma
1,661,991 €
Vlastné zdroje
83,100 €
Projekt

Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci lo…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
276,884 €
Suma
1,584,977 €
Vlastné zdroje
79,249 €
Projekt

Inteligentné dátové infraštruktúry pre digitálnu …

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,405,565 €
Vlastné zdroje
70,278 €
Projekt

Bezpečné a udržateľné budovy a ich prostredie

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
780 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,253,630 €
Vlastné zdroje
62,682 €
Projekt

Inovatívne postupy testovania pre priemysel 21. s…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
765,760 €
Suma
1,093,710 €
Vlastné zdroje
54,686 €
Projekt

Vybrané formy netechnologických inovácií a ich mo…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
776,649 €
Vlastné zdroje
38,832 €
Projekt

Rozšírenia pre podporu účinnej exploatácie výstu…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
198,621 €
Vlastné zdroje
9,931 €
Projekt

Zvyšovanie informovanosti obyvateľov najmä Košick…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,207 €
Vlastné zdroje
6,960 €
Projekt

Štartovací balík investičných prvkov do CŽV na TU…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,612 €
Suma
130,755 €
Vlastné zdroje
6,538 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
19,440 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
337,987 €
Projekt

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,430,149 €
Suma
10,184,339 €
Vlastné zdroje
509,217 €
Projekt

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdiscip…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,800,370 €
Vlastné zdroje
888,576 €
Projekt

CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výsku…

Národný ústav reumatických ch…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,674,592 €
Vlastné zdroje
602,946 €
Projekt

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pr…

GLOBESY, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,609,283 €
Vlastné zdroje
1,598,292 €
Projekt

MASYKO – modulárny automatizovaný systém kontroly…

ZTS Výskumno-vývojový ústav K…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,210,816 €
Vlastné zdroje
1,327,656 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum SMART ENERG…

DISPEX, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,046,709 €
Vlastné zdroje
1,465,551 €
Projekt

Pokročilé technológie pre proces recyklácie hliní…

Confal a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,896,309 €
Vlastné zdroje
4,150,815 €
Projekt

BiDaC: Priemyselné výskumno-vývojové centrum Big …

ITMG, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,870,371 €
Vlastné zdroje
674,785 €
Projekt

Stanovenie efektívnych, individuálnych programov …

Albatros Aviation Services s.…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,503,977 €
Vlastné zdroje
955,500 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum na homogenizáciu vstu…

BRUTTO, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,453,870 €
Vlastné zdroje
1,668,668 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre mobilné služby a ko…

SWAN KE, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,354,622 €
Vlastné zdroje
1,543,284 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých…

VIPO a. s.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,866,245 €
Vlastné zdroje
1,493,792 €
Projekt

Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalov…

Národný ústav reumatických ch…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,855,828 €
Vlastné zdroje
67,017 €
Projekt

Univerzálny virtuálny inteligentný priestor pre d…

BETAMONT s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,524,169 €
Vlastné zdroje
1,093,953 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum technológi…

SYTELI, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,316,850 €
Vlastné zdroje
920,080 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum údržby leteckej technik…

PWC Avis, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,887,403 €
Vlastné zdroje
507,080 €
Projekt

Výskum a vývoj elektrického istiaceho prístroja p…

SEZ Krompachy a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,767,386 €
Vlastné zdroje
619,984 €
Projekt

Technológie pre inteligentný manažment spotreby e…

TRANSTECH, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,699,964 €
Vlastné zdroje
281,390 €
Projekt

Cykloidný mechatronický systém

SPINEA Technologies s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,211,766 €
Vlastné zdroje
324,514 €
Projekt

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

SOVA Digital a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,008,013 €
Vlastné zdroje
200,102 €
Projekt

Inteligentná platforma pre riadenie dodávateľsko-…

ELCOM, spoločnosť s ručením o…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
999,152 €
Vlastné zdroje
352,645 €
Projekt

Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravot…

VSL Software, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
792,030 €
Vlastné zdroje
217,097 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,299 €
Suma
122,358 €
Vlastné zdroje
5,522 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
19,440 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
337,987 €
Projekt

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,167,051 €
Suma
12,981,770 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pr…

GLOBESY, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,609,283 €
Vlastné zdroje
1,598,292 €
Projekt

Spoločne hľadáme prácu

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,153 €
Vyčerpané z projektu
4,367,472 €
Suma
6,951,334 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pokročilé technológie pre proces recyklácie hliní…

Confal a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,896,309 €
Vlastné zdroje
4,150,815 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné a…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
639 €
Vyčerpané z projektu
3,642,253 €
Suma
5,273,137 €
Vlastné zdroje
263,657 €
Projekt

Výskum novej generácie materiálov, konštrukcií a …

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
883,121 €
Suma
2,803,471 €
Vlastné zdroje
140,174 €
Projekt

Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 2…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
902,890 €
Suma
1,978,203 €
Vlastné zdroje
98,910 €
Projekt

Podpora výskumno-vývojového potenciálu v oblasti …

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
704,230 €
Suma
1,712,352 €
Vlastné zdroje
85,618 €
Projekt

Výskum dopadov implementácie alternatívnych zdroj…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
275,174 €
Suma
1,661,991 €
Vlastné zdroje
83,100 €
Projekt

Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci lo…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
276,884 €
Suma
1,584,977 €
Vlastné zdroje
79,249 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,578,152 €
Vlastné zdroje
78,908 €
Projekt

Inteligentné dátové infraštruktúry pre digitálnu …

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,405,565 €
Vlastné zdroje
70,278 €
Projekt

Bezpečné a udržateľné budovy a ich prostredie

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
780 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,253,630 €
Vlastné zdroje
62,682 €
Projekt

Inovatívne postupy testovania pre priemysel 21. s…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
765,760 €
Suma
1,093,710 €
Vlastné zdroje
54,686 €
Projekt

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

SOVA Digital a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,008,013 €
Vlastné zdroje
200,102 €
Projekt

Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravot…

VSL Software, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
792,030 €
Vlastné zdroje
217,097 €
Projekt

Vybrané formy netechnologických inovácií a ich mo…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
776,649 €
Vlastné zdroje
38,832 €
Projekt

Rozšírenia pre podporu účinnej exploatácie výstu…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
198,621 €
Vlastné zdroje
9,931 €
Projekt

Zvyšovanie informovanosti obyvateľov najmä Košick…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,207 €
Vlastné zdroje
6,960 €
Projekt

Štartovací balík investičných prvkov do CŽV na TU…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,612 €
Suma
130,755 €
Vlastné zdroje
6,538 €
Projekt

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v …

Obec Soľ

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,460 €
Vlastné zdroje
728 €
Projekt

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v …

obec Krakovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,460 €
Vlastné zdroje
728 €
Projekt

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v …

Obec Nižný Hrušov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,330 €
Vlastné zdroje
716 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.