Popis projektu

Cieľom projektu je inovácia informačného systému pre zdravotné poisťovne implementáciou metód strojového učenia  v oblasti automatizácie revíznych činností. Implementácia tejto inovácie je pre zdravotné poisťovne dôležitá pre skvalitnenie revíznej činnosti a efektívnu alokáciu finančných prostriedkov určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Osobitný  význam nadobúda s ohľadom na zmeny vo financovaní zdravotnej starostlivosti súvisiace s prechodom na systém DRG, t. j. systém úhrad hospitalizácií pacientov podľa zaradenia do klasifikačných skupín súvisiacich diagnóz. 
Výskumná časť projektu pozostáva z dvoch hlavných aktivít - z priemyselného výskumu v oblasti aplikácií strojového učenia a z experimentálneho vývoja vrátane realizácie pilotného projektu u potenciálneho odberateľa. Prvú aktivitu bude žiadateľ realizovať v spolupráci s partnermi - výskumnými organizáciami, a to Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach. Jej obsahom je kritický prieskum, úpravy existujúcich a návrh nových metód strojového učenia, ktoré budú využiteľné pri automatizácii revíznych činností. Výstupom výskumných aktivít bude okrem spracovania výskumnej správy aj prototyp nového modulu informačného systému a optimalizácia jeho parametrov v rámci pilotnej prevádzky. Nadväzujúca aktivita pre realizáciu inovačných opatrení bude zahŕňať ukončenie vývoja nového modulu a jeho plnú integráciu do komplexného informačného systému zdravotnej poisťovne.
Miesta realizácie aktivít sú v Košiciach v sídle žiadateľa a pracovísk partnerov – výskumných inštitúcií. 
Návrh merateľných ukazovateľov projektu vychádza z požiadaviek výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 a obsahuje ukazovatele ako počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva, počet produktov, ktoré sú pre trh nové, spolu s ďalšími ukazovateľmi popisujúcimi zapojenie podnikov a výskumných inštitúcií, počet nových výskumných pracovníkov a pod.

Viac
Subjekt
VSL Software, a.s.
Partneri
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2022
Celková suma
790,395 €
Vlastné zdroje
216,919 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
795 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
2,0 (FTE)
Cieľ
0,66 (FTE)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_01_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej /vývojovej činnosti - odborná činnosť /01/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Riadenie aktivity /01/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Výskumno/vývojový pracovník - odborná činnosť / 01/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Pausalna sadzba_01_2020

UD_Pausalna sadzba na nepriame vydavky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Riadenie aktivity 01/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 01/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 01/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
4,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický pracovník 01/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Riadenie aktivity 01/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
2,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02,03/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02,03/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UD_paušálna sadzba na nepriame výdavky_02/2020

UD_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_02/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumno / vývojový pracovník - odborná činnosť / 02/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Riadenie aktivity / 02/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

GARANT / vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť / 02 / 2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Riadenie projektu 03/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 03/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Riadenie projektu 02/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 02/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 04,05/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 04,05/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu 05/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 05/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 05/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Riadenie projektu 04/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.05.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 04/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.05.2020
Názov

paušálna sadzba na nepriame výdavky_05/2020

UD_paušálna sadzba na nepriame výdavky_05/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumno / vývojový pracovník - odborná činnosť / 05/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Riadenie aktivity / 05/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

GARANT / vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť / 05 / 2020UD_predpis miezd_05_2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

UD_paušálna sadzba na nepriame výdavky_4/2020

UD_paušálna sadzba na nepriame výdavky_04/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity / 04/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

GARANT / vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť / 04 / 2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Výskumno / vývojový pracovník - odborná činnosť / 04/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 02/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
9,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 02/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Riadenie aktivity 02/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Technický pracovník 02/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 03/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Technický pracovník 03/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 03/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Riadenie aktivity 03/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02/2020 a 03/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02/2020 a 03/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity 04/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Technický pracovník 04/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 04/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 04/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
9,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Technický pracovník 05/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 05/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 05/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
9,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Riadenie aktivity 05/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04/2020 a 05/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04/2020 a 05/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
6,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06,07/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06,07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 07/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 07/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Riadenie projektu 06/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 06/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 06/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Paušálna sadzba_06_2020

UD_Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumno/vývojový pracovník - odborná činnosť / 06 / 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Riadenie aktivity / 06 / 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť / 06 / 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Technický pracovník 06/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 06/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 06/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
9,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Riadenie aktivity 06/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 06/2020 a 07/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 06/2020 a 07/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 07/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 07/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 07/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Riadenie aktivity 07/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 08/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Riadenie projektu 08/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 08/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 08/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 09/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 08,09/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 08,09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UD_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_09_2020

UD_Paušalná sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity/09/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/20

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť/09/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/20

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumno/vývojový pracovník - odborná činnosť/09/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/20

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

EV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08/2020 a 09/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08/2020 a 09/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08/2020 a 09/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08/2020 a 09/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 09/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

PV-Technický pracovník 09/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 09/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 09/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

PV-Riadenie aktivity 09/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

PV-Technický pracovník 08/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 08/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 08/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

PV-Riadenie aktivity 08/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 10,11/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 10,11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Riadenie projektu 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

UD_paušálna sadzba na nepriame výdavky_11_2020

UD_paušálna sadzba na nepriame výdavky_11/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity / 11/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

GARANT/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť / 11/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumno / vývojový pracovník - odborná činnosť / 11/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

UD_paušálna sadzba na nepriame výdavky_10_2020

UD_paušálna sadzba na nepriame výdavky_10/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity / 10/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancvo za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

GARANT/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť/ 10/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancvo za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumno / vývojový pracovník - odborná činnosť / 10/2020

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov zamestnancvo za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 01/2021

UD_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_01/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RIADENIE AKTIVITY / 01/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

GARANT / vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť / 01/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumno/vývojový pracovník - odborná činnosť/ 01/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 12/20,01/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 12/20,01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Riadenie projektu 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

EV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2020, 11/2020 a 12/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2020, 11/2020 a 12/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
2,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2020, 11/2020 a 12/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2020, 11/2020 a 12/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EV-Riadenie aktivity 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

PV-Technický pracovník 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

EV-Riadenie aktivity 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
9,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

EV-Technický pracovník 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

PV-Technický pracovník 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

PV-Riadenie aktivity 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

EV-Technický pracovník 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

EV-Riadenie aktivity 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

PV-Riadenie aktivity 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

PV-Technický pracovník 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 03/2021

UD_PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky 03/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VÝSKUMNO VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - odborná činnosť / 03/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

GARANT / vedúci výskumno/vývojovej činnosti - odborná činnosť / 03/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

RIADENIE AKTIVITY / 03/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 02/2021

UD_PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VÝSKUMNÝ/VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - odborná činnosť / 02/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

GARANT / vedúci výskumno/vývojovej činnosti - odborná činnosť / 02/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

RIADENIE AKTIVITY / 02/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 02,03/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 02,03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Riadenie projektu 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

PV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2021, 02/2021 a 03/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2021, 02/2021 a 03/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2021, 02/2021 a 03/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2021, 02/2021 a 03/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EV-Riadenie aktivity 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

EV-Technický pracovník 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

PV-Technický pracovník 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
9,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

PV-Technický pracovník 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

EV-Technický pracovník 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

EV-Riadenie aktivity 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

PV-Technický pracovník 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

EV-Riadenie aktivity 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
6,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
9,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

EV-Technický pracovník 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 04/2021

UD_PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky 04/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 04,05/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 04,05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

GARANT/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť / 04/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumno/vývojový pracovník - odborná činnosť / 04/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

RIADENIE AKTIVITY 04/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Riadenie projektu 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

PV-Technický pracovník 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

PV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04/2021, 05/2021 a 06/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04/2021, 05/2021 a 06/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
6,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04/2021, 05/2021 a 06/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

EV-Riadenie aktivity 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

PV-Technický pracovník 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

PV-Technický pracovník 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 08,09/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 08,09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06,07/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06,07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

UD_ Paušálna sadzba na neprieme výdavky za 10/2021

UD_PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky za 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UD_ Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 11/2021

UD_PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky za 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

GARANT / vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť / 09/2021

SUMARZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumno / vývojový pracovník - odborná činnosť / 09/2021

SUMARZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

UD-Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 09/2021

UD_PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky za 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

GARANT / vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť / 10/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumno / vývojový pracovník - odborná činnosť / 10/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

GARANT / vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť / 11/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Výskumno/vývojový pracovník - odborná činnosť / 11/2021

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

PV-Technický pracovník 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

EV-Riadenie aktivity 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

PV-Technický pracovník 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
4,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

EV-Riadenie aktivity 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
4,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

PV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2021 až 12/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2021 až 12/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
12,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09/2021 až 12/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2021 až 12/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PV-Riadenie aktivity 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

PV-Technický pracovník 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
4,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

PV-Technický pracovník 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

PV-Technický pracovník 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
9,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

EV-Technický pracovník 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

EV-Riadenie aktivity 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

PV-Riadenie aktivity 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

PV-Technický pracovník 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

EV-Riadenie aktivity 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
9,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 10/2021-01/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 10/2021-01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2022 až 08/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2022 až 10/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
11,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EV-Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2022 až 10/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2022 až 10/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky za 03/2022

UD_PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky za 03/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť / 05/2022

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumno/vývojový pracovník - odborná činnosť / 05/2022

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

GARANT/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť/ 042022

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdový nákladov za zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Výskumno/vývojový pracovník - odborná činnosť/ 04/2022

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdový nákladov za zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Výskumno/vývojový pracovník - odborná činnosť/ 03/2022

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

GARANT/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť/ 03/2022

SUMARIZAČNÝ HÁROK mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky za 04/2022

UD_PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky za 04/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UD_PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky za 05/2022

UD_PAUŠÁLNA SADZBA na nepriame výdavky za 05/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 01/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 01/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
4,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

PV-Riadenie aktivity 01/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

PV-Technický pracovník 01/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

EV-Riadenie aktivity 01/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 05/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 05/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

EV-Riadenie aktivity 05/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

EV-Technický pracovník 05/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 05/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
4,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

PV-Technický pracovník 05/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

PV-Riadenie aktivity 05/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

PV-Riadenie aktivity 04/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

PV-Technický pracovník 04/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 04/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
4,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 04/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

EV-Riadenie aktivity 04/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 04/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

EV-Technický pracovník 04/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 02/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

PV-Riadenie aktivity 02/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 02/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
4,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

PV-Technický pracovník 02/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

EV-Technický pracovník 10/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

EV-Riadenie aktivity 10/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 10/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 03/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

PV-Riadenie aktivity 03/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

PV-Technický pracovník 03/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 03/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
4,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

EV-Riadenie aktivity 03/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 03/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 07/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
2,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 07/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

PV-Riadenie aktivity 07/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

EV-Riadenie aktivity 07/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

EV-Technický pracovník 07/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 07/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
8,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 06/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
4,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

PV-Riadenie aktivity 06/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

PV-Technický pracovník 06/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 06/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 06/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
4,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

EV-Riadenie aktivity 06/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

EV-Technický pracovník 06/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

PV-Výskumný/vývojový pracovník 08/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

PV-Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 08/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

PV-Riadenie aktivity 08/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 08/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
7,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

EV-Technický pracovník 08/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

EV-Riadenie aktivity 08/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

EV-Technický pracovník 09/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

EV-Riadenie aktivity 09/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

EV-Výskumný/vývojový pracovník 09/2022

Sumarizačný hárok mzdových nákladov na zamestnancov za obdobie 09/2022

Vlastník dokladu
VSL Software, a.s.
Dodávateľ
VSL Software, a.s.
Žiadaná suma
1,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Riadenie projektu 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie projektu 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Riadenie projektu 01/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Riadenie projektu 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie projektu 06/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie projektu 05/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2022

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06/2021-06/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06/2021-06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

VSL Software, a.s.

Suma celkom
795 €
Vrátená suma
795 €
Suma na vymáhanie
795 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
Technická univerzita v Košiciach
IČO
00397610
Názov
VSL Software, a.s.
IČO
31699626
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.