Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Košice - mestská časť Staré Mesto

Počet žiadostí
18
Projekty
14
Úspešnosť žiadostí
77%
Celková suma
38,237,430 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
439,328 €
Vyčerpané z projektu
9,430,149 €
Suma
9,504,125 €
Vlastné zdroje
475,206 €
Projekt

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdiscip…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,267,805 €
Vlastné zdroje
640,204 €
Projekt

Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpoved…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,667 €
Suma
5,950,280 €
Vlastné zdroje
297,514 €
Projekt

Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačn…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,978,798 €
Vlastné zdroje
198,940 €
Projekt

Vývoj nanosenzorických fotonických systémov na rý…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,726,199 €
Vlastné zdroje
228,792 €
Projekt

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutick…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,916,005 €
Vlastné zdroje
79,173 €
Projekt

Zateplenie objektu UPJŠ, Jesenná 5, Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,042,171 €
Vlastné zdroje
52,109 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
690,349 €
Vlastné zdroje
34,517 €
Projekt

Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu …

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
469,851 €
Vlastné zdroje
23,493 €
Projekt

Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na …

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
308,788 €
Vlastné zdroje
15,439 €
Projekt

Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikác…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
265,259 €
Vlastné zdroje
13,263 €
Projekt

VOda DAžďová zo Skleníkov (VODAS)

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
211,158 €
Vlastné zdroje
10,558 €
Projekt

Zaisťovanie a implementácia Vnútorného systému za…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
209,070 €
Vlastné zdroje
10,454 €
Projekt

Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejne…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,439 €
Suma
139,225 €
Vlastné zdroje
6,961 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Digitálna transformácia vzdelávania a školy

Národný inštitút vzdelávania …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,248,383 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
20,186 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
417,895 €
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,235 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,534,646 €
Vlastné zdroje
2,502,594 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
14,005 €
Vyčerpané z projektu
64,354 €
Suma
12,742,099 €
Vlastné zdroje
2,105,693 €
Projekt

Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunik…

I.S.D.D. plus, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,222,652 €
Vlastné zdroje
1,409,579 €
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,910 €
Vyčerpané z projektu
34,396 €
Suma
7,999,927 €
Vlastné zdroje
518,982 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre vývoj a aplikáciu s…

SLOVAK-CTS s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,660,747 €
Vlastné zdroje
755,297 €
Projekt

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné a…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
639 €
Vyčerpané z projektu
3,642,253 €
Suma
3,750,950 €
Vlastné zdroje
187,548 €
Projekt

FUNKČNÉ POTRAVINY PRE ZDRAVÝ ŽIVOT

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,713,896 €
Vlastné zdroje
573,408 €
Projekt

Výskum a vývoj technológií strojového učenia a po…

MATSUKO s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
808,829 €
Vlastné zdroje
196,423 €
Projekt

Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravot…

VSL Software, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
795 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
790,395 €
Vlastné zdroje
216,919 €
Projekt

Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia p…

AURORA R&D s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
395,043 €
Vlastné zdroje
74,747 €
Projekt

Bioplynové stanice a jejich vliv na lokální rozvo…

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
270,790 €
Vlastné zdroje
22,765 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrálny ekonomický systém

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,548,655 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národná infraštruktúra pre podporu transferu tech…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
485,725 €
Suma
20,564,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Digitálna transformácia vzdelávania a školy

Národný inštitút vzdelávania …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,248,383 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
20,186 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
417,895 €
Projekt

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,792,452 €
Suma
17,093,082 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,235 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,534,646 €
Vlastné zdroje
2,502,594 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
14,005 €
Vyčerpané z projektu
64,354 €
Suma
12,742,099 €
Vlastné zdroje
2,105,693 €
Projekt

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
439,328 €
Vyčerpané z projektu
9,430,149 €
Suma
9,504,125 €
Vlastné zdroje
475,206 €
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,910 €
Vyčerpané z projektu
34,396 €
Suma
7,999,927 €
Vlastné zdroje
518,982 €
Projekt

Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänov…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,888,371 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdiscip…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,267,805 €
Vlastné zdroje
640,204 €
Projekt

Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpoved…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,667 €
Suma
5,950,280 €
Vlastné zdroje
297,514 €
Projekt

IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021

INO-HUB Energy j.s.a.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,904,726 €
Vlastné zdroje
1,558,257 €
Projekt

Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačn…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,978,798 €
Vlastné zdroje
198,940 €
Projekt

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné a…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
639 €
Vyčerpané z projektu
3,642,253 €
Suma
3,750,950 €
Vlastné zdroje
187,548 €
Projekt

Vývoj nanosenzorických fotonických systémov na rý…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,726,199 €
Vlastné zdroje
228,792 €
Projekt

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutick…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,916,005 €
Vlastné zdroje
79,173 €
Projekt

FUNKČNÉ POTRAVINY PRE ZDRAVÝ ŽIVOT

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,713,896 €
Vlastné zdroje
573,408 €
Projekt

Zateplenie objektu UPJŠ, Jesenná 5, Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,042,171 €
Vlastné zdroje
52,109 €
Projekt

Výskum a vývoj technológií strojového učenia a po…

MATSUKO s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
808,829 €
Vlastné zdroje
196,423 €
Projekt

Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravot…

VSL Software, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
795 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
790,395 €
Vlastné zdroje
216,919 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
690,349 €
Vlastné zdroje
34,517 €
Projekt

Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu …

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
469,851 €
Vlastné zdroje
23,493 €
Projekt

Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I.

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,887 €
Suma
453,546 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia p…

AURORA R&D s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
395,043 €
Vlastné zdroje
74,747 €
Projekt

Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na …

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
308,788 €
Vlastné zdroje
15,439 €
Projekt

Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikác…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
265,259 €
Vlastné zdroje
13,263 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt

VOda DAžďová zo Skleníkov (VODAS)

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
211,158 €
Vlastné zdroje
10,558 €
Projekt

Zaisťovanie a implementácia Vnútorného systému za…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
209,070 €
Vlastné zdroje
10,454 €
Projekt

Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií žiakov ZŠ …

Základná škola s materskou šk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
70,000 €
Suma
166,496 €
Vlastné zdroje
8,325 €
Projekt

Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a p…

Gymnázium a základná škola Sá…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,152 €
Suma
151,409 €
Vlastné zdroje
7,570 €
Projekt

Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejne…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,439 €
Suma
139,225 €
Vlastné zdroje
6,961 €
Projekt

GRAMAČIP

Základná škola s Materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,000 €
Suma
112,350 €
Vlastné zdroje
5,617 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.