Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Košice - mestská časť Staré Mesto

IČO
00397768
IČ DPH
SK2021157050
Zamestnancov
1501
Vznik subjektu
1. január 1997 0:00
Tržby
+16%
Počet žiadostí
14
Projekty
10
Úspešnosť žiadostí
78%
Celková suma
34,888,396 €
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
prof. RNDr. Pavol Sovák CSc., prof. RNDr. Pavol Sovák CSc.
Osoby v ORSR
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,430,149 €
Suma
10,184,339 €
Vlastné zdroje
509,217 €
Projekt

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdiscip…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,800,370 €
Vlastné zdroje
888,576 €
Projekt

Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpoved…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,311,689 €
Vlastné zdroje
315,584 €
Projekt

Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačn…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,520,328 €
Vlastné zdroje
226,016 €
Projekt

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutick…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,916,005 €
Vlastné zdroje
73,637 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
858,116 €
Vlastné zdroje
42,906 €
Projekt

Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu …

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
555,755 €
Vlastné zdroje
27,788 €
Projekt

Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na …

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
308,788 €
Vlastné zdroje
15,439 €
Projekt

Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikác…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
293,782 €
Vlastné zdroje
14,689 €
Projekt

Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejne…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,439 €
Suma
139,225 €
Vlastné zdroje
6,961 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
19,440 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
415,194 €
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,536,667 €
Vlastné zdroje
2,502,695 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,773,811 €
Vlastné zdroje
2,075,505 €
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,413,651 €
Vlastné zdroje
600,182 €
Projekt

Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunik…

I.S.D.D. plus, s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,222,652 €
Vlastné zdroje
1,409,579 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre vývoj a aplikáciu s…

SLOVAK-CTS s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,660,747 €
Vlastné zdroje
755,297 €
Projekt

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné a…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
639 €
Vyčerpané z projektu
3,642,253 €
Suma
5,273,137 €
Vlastné zdroje
263,657 €
Projekt

FUNKČNÉ POTRAVINY PRE ZDRAVÝ ŽIVOT

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,713,896 €
Vlastné zdroje
573,408 €
Projekt

Výskum a vývoj technológií strojového učenia a po…

MATSUKO s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
882,420 €
Vlastné zdroje
229,042 €
Projekt

Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravot…

VSL Software, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
792,030 €
Vlastné zdroje
217,097 €
Projekt

Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia p…

MM MEDICAL s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
400,666 €
Vlastné zdroje
74,747 €
Projekt

Bioplynové stanice a jejich vliv na lokální rozvo…

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
270,790 €
Vlastné zdroje
22,765 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
19,440 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
415,194 €
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,536,667 €
Vlastné zdroje
2,502,695 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,773,811 €
Vlastné zdroje
2,075,505 €
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,413,651 €
Vlastné zdroje
600,182 €
Projekt

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,430,149 €
Suma
10,184,339 €
Vlastné zdroje
509,217 €
Projekt

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdiscip…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,800,370 €
Vlastné zdroje
888,576 €
Projekt

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné a…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
639 €
Vyčerpané z projektu
3,642,253 €
Suma
5,273,137 €
Vlastné zdroje
263,657 €
Projekt

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutick…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,916,005 €
Vlastné zdroje
73,637 €
Projekt

Výskum a vývoj technológií strojového učenia a po…

MATSUKO s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
882,420 €
Vlastné zdroje
229,042 €
Projekt

Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravot…

VSL Software, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
792,030 €
Vlastné zdroje
217,097 €
Projekt

Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu …

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
555,755 €
Vlastné zdroje
27,788 €
Projekt

Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia p…

MM MEDICAL s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
400,666 €
Vlastné zdroje
74,747 €
Projekt

Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na …

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
308,788 €
Vlastné zdroje
15,439 €
Projekt

Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikác…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
293,782 €
Vlastné zdroje
14,689 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt

Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejne…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,439 €
Suma
139,225 €
Vlastné zdroje
6,961 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.