Popis projektu

Projekt . Potrebu posilniť práve tieto kompetencie podporujú aj existujúce štátne, regionálne a európske stratégie, nariadenia a koncepcie (napr. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, Koncepcie vzdelávania vo verejnej správe,...).

Cieľom projektu je , ktorí zlepšením svojich  digitálnych zručností a zvýšením svojej právnej informovanosti budú lepšie uplatniteľní v praxi, flexibilní pri používaní nových technológií a zvýši sa ich pracovná efektivita.

Cieľovou skupinou projektu sú Košického a Prešovského kraja.

Model vzdelávacích aktivít bude zahŕňať .

Naplánované sú vzdelávania v oblasti:

 1. (plánovaný počet 550 účastníkov)
  1. Excel pre ekonómov
  2. Excel pre manažérov
  3. Získanie digitálnych kompetencií podľa medzinárodného štandardu ECDL (s možnosťou testovania a získania medzinárodne platného certifikátu),
 2. (plánovaný počet 560 účastníkov)
  1. Základy informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov,
 3. (plánovaný počet 50 účastníkov)
  1. Právne minimum pre pedagógov a sociálnych pracovníkov zboru väzenskej a justičnej stráže
  2. Právne minimum manažéra školského zariadenia.

Výstupy projektu bude tvoriť 5 vytvorených študijných materiálov, 928 vydaných osvedčení o ukončení vzdelávacích aktivít a 250 vydaných certifikátov ECDL. Plánovaný počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV je 580 a počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu je 540.

Prínos projektu vidíme v troch rovinách: prínos pre absolventa, prínos pre spoločnosť a prínos pre zamestnávateľov.

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2018 - 01.10.2020
Celková suma
139,225 €
Vlastné zdroje
6,961 €
Vyčerpané z projektu
42,439 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
31.10.2020
Názov
Koordinácia projektu
Typ
Tvorba a realizácia…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
31.10.2020
Názov
Vzdelávanie zamestnancov verejnej správ…
Typ
Tvorba a realizácia…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
31.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV
Hodnota
721,0 (počet)
Cieľ
580,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu
Hodnota
713,0 (počet)
Cieľ
540,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_UD_uhrada_miezd_052018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_UD_uhrada_miezd_052018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_UD_uhrada_miezd_052018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_UD_uhrada_miezd_052018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_UD_uhrada_miezd_052018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_UD_uhrada_miezd_052018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_UD_uhrada_miezd_052018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Karol Takáč

RKKZ_UD_uhrada_miezd_052018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Peter Čuroš

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Marcel Dolobáč

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Ľudmila Elbert

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Regina Hučková

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Martina Jánošíková

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Karol Takáč

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Monika Seilerová

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Tibor Seman

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Jozef Tekeli

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Peter Koromház

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Slávka Blichová

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Peter Čopko

RKKZ_UD_uhrada_miezd_062018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

RKKZ_PS_06_2018

RKKZ_PS_05_06_2018_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
443 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

RKKZ_PS_05_2018

RKKZ_PS_05_06_2018_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
30.06.2018
Názov

RKKZ_pausalna_sadzba_09_2018

RKKZ_Pausalna_sadzba_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
30.09.2018
Názov

RKKZ_Pausalna_sadzba_08_2018

RKKZ_Pausalna_sadzba_08_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Pausal_RKKZ_07_2018

RKKZ_Pausalna_sadzba_07_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Karol Takáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Terézia Mézešová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Martina Jánošíková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Regina Hučková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Peter Čuroš

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Peter Čopko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Jozef Tekeli

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Karol Takáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Slavka Blichová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Ľudmila Elbert

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Peter Čopko

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_07_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_07_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_07_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_07_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Regina Hučková

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_07_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Peter Čuroš

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_07_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_07_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_07_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

2.1.2. Dataprojektor

RKKZ_faktura_nakup_IKT_11_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

2.1.1. Notebook

RKKZ_faktura_nakup_IKT_11_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,666 €
Schválené na preplatenie
11,666 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

1.1. Paušalna sadzba_11_2018

RKKZ_Pausalna sadzba_11_2018_Z

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RKKZ_PS_11_2018_P

RKKZ_Pausalna_sadzba_11_2018_P

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
-
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_11_2018_Z

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Alena Krunková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_11_2018_Z

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Martina Jánošíková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_11_2018_Z

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Ľudmila Elbert

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_11_2018_Z

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Peter Čopko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_11_2018_Z

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_10_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_10_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_10_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Jozef Tekeli

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_10_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Tibor Seman

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_10_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_10_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Peter Koromház

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_10_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Regina Hučková

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_10_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Martina Jánošíková

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_10_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Peter Čopko

RKKZ_sumarizacny_harok_mzdy_10_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

1.1 Paušalna_sadzba_10_2018

RKKZ_Pausalna sadzba_10_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
427 €
Realizácia
-
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
-
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
-
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
-
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Karol Takáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
-
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,982 €
Schválené na preplatenie
1,982 €
Realizácia
-
Názov

1.1. Paušalna sadzba_01_2019

RKKZ_Pausalna sadzba_01_2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_01_2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

1.1. Paušalna sadzba_12_2018

RKKZ_Pausalna sadzba_12_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Jozef Tekeli

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Monika Seilerová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Peter Čopko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Marcel Dolobáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Aneta Gonosová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Alena Krunková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 02/2019

RKKZ_Pausalna sadzba_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.9. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Kristína Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Eva Marková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

4.1.9. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Kristína Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Eva Marková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Peter Čopko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Regina Hučková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Teréria Mézešová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Tibor Seman

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Jozef Tekeli

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Martina Jánošíková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Tibor Seman

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Ľudmila Elbert

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Slávka Blichová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Slávka Blichová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Eva Marková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Kristína Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.37. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122018_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Jozef Tekeli

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Monika Seilerová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Terézia Mézešová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Tibor Seman

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Karol Takáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Karol Takáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Tibor Seman

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Terézia Mézešová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Monika Seilerová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Jozef Tekeli

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_042019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Karol Takáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Monika Seilerová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Terézia Mézešová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Terézia Mézešová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Monika Seilerová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Karol Takáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 12/2018

RKKZ_Pausalna sadzba_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 12/2018

RKKZ_Pausalna sadzba_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 01/2019

RKKZ_Pausalna sadzba_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 01/2019

RKKZ_Pausalna sadzba_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 05/2019

RKKZ_Pausalna sadzba_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 04/2019

RKKZ_Pausalna sadzba_042019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 04/2019

RKKZ_Pausalna sadzba_042019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 05/2019

RKKZ_Pausalna_sadzba_052019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 06/2019

RKKZ_Pausalna sadzba_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Slavka Blichova

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092019_PP_Blichova

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 09/2019

RKKZ_Pausalna sadzba_092019_Blichova

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Aneta Gonosová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 06/2019 DD

RKKZ_Pausalna sadzba_062019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Tibor Seman

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Aneta Gonosová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Peter Čopko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Monika Seilerová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Karol Takáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_PP

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Eva Marková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Kristína Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.9. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Laura Rózenfeldová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_062019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 07/2019

RKKZ_Pausalna sadzba_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Eva Marková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.9. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Kristína Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_052019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 05/2019 DD

RKKZ_Pausalna sadzba_052019_DD

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 08/2019

RKKZ_Pausalna sadzba_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 12/2019

RKKZ_Pausalna_sadzba_122019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba 11/2019

RKKZ_Pausalna_sadzba_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 10/2019

RKKZ_Pausalna_sadzba_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Terézia Mézešová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Peter Koromház

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Slávka Blichová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Marcel Dolobáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.1.6. Expert pre kľúčové kompetencie E - Laura Rózenfeldová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.1.9. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Slávka Blichová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Tibor Seman

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Peter Čopko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba 09/2019

RKKZ_Pausalna sadzba_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Karol Takáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Marcel Dolobáč

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_082019_Kov-Rig

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_082019_Kov-Rig

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

4.6.1. štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - ECDL

RKKZ_zoznam_certifikovanych_skusok_ECDL

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba 10/2020

RKKZ_Pausalna_sadzba_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba 09/2020

RKKZ_Pausalna_sadzba_092020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba 03/2020

RKKZ_Pausalna_sadzba_032020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba 02/2020

RKKZ_Pausalna_sadzba_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba 01/2020

RKKZ_Pausalna_sadzba_012020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba 08/2019 Kováčová

RKKZ_Pausalna_sadzba_082019_Kovacova

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Slávka Blichová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Kristína Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Eva Marková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Terézia Mézešová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Terézia Mézešová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Kristína Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_092020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_032020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Monika Seilerová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Aneta Gonosová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Pavol Sokol

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Peter Čopko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Jozef Tekeli

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

4.1.4. Expert pre kľúčové kompetencie C - Martin Tomko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_022020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

4.1.3. Expert pre kľúčové kompetencie B - Peter Čopko

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.1. Garant tvorby a realizácie vzdelávacích programov - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.2. Expert pre kľúčové kompetencie A - Milena Barinková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Daniela Lamačková

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.4. Finančný manažér - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.5. Expert pre kľúčové kompetencie D - Jozef Tekeli

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_012020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - Eva Kováčová

RKKZ_Sumarizacny_harok_mzdy_082019_Kovacova

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
elfa s.r.o.
IČO
31648410
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.