Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Popis projektu

spadá do domény inteligentnej špecializácie projektu je prostredníctvom nezávislého výskumu rozšíriť poznatky kardiovaskulárnych, epidemiologických a imunologických aspektoch s cieľom podporiť vývoj nových diagnostických a terapeutických prostriedkov, a tak eliminovať dopady  naplníjeden z očakávanýchumožní vybaviť modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou výskumné inštitúcie, ktorá môže byť využitá v prípade ďalších vĺn pandémie aj v praxi na diagnostiku/terapiu (napríklad diagnostické výskumné laboratóriá/čisté priestory a pod.). Projektnapĺňa jeden z -  (výskum a vývoj čo možno najpresnejších a najrýchlejších diagnostických testov). Dopadom riešenia projektu bude súčasne výskum kolektívnej imunity obyvateľstva, kardiovaskulárnych a imunologických dopadov prekonania COVID-19.

  1. Výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov u pacientov s diagnózou COVID-19 – hlavná aktivita, ktorá sa člení na 3 s podaktivity: (1.1. Štúdia kolektívnej imunity populácie proti SARS-CoV2, 1.2. Analýza zmien proteómu buniek imunitného systému pacientov po prekonaní COVID-19. 1.3. Identifikácia možných kardiovaskulárnych komplikácií u pacientov po prekonaní COVID-19
  2. Podporné aktivity

Miestom realizácie bude a ďalšie pracoviská

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2023
Celková suma
6,311,689 €
Vlastné zdroje
315,584 €
Vyčerpané z projektu
31,667 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výskum nových diagnostických markerov a…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
03.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
03.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0 €
Cieľ
4,152,461 €
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
9,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (subjekty)
Cieľ
1,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_092021

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_092021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

AKARDIO CPVID_19_predpis_uhrada_miezd_092021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_092021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

AKARDIO CPVID_19_predpis_uhrada_miezd_092021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_092021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

AKARDIO CPVID_19_predpis_uhrada_miezd_092021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_092021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_102021

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_102021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_112021

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_112021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_122021

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_012022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_012022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_022022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_022022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,798 €
Schválené na preplatenie
50,798 €
Realizácia
14.12.2022
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,860 €
Schválené na preplatenie
40,860 €
Realizácia
14.12.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_032021

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_032021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_032021

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_032021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Mzdové výdavky UPJŠ 032021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky UPJŠ 032021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_042021

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_042021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_052021

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_052021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_062021

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_062021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082021

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_072021

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_072021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_082021

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_082021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_042022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_042022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_032022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_032022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022__prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022__prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,667 €
Schválené na preplatenie
31,667 €
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,239,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,239,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 217/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_052022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_052022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
17,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_062022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_062022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_062022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022__prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022__prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_072022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_082022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_072022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_072022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_082022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_082022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_BIOTECH - KZ 218/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_092022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_092022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_092022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_092022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_092022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_092022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_092022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_092022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_092022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_092022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
18,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_102022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_102022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_102022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_112022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_112022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_112022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
24,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122022

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_122022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_122022

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_122022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie_1.3.2. Drobné technologické vybavenie a spotrebný materiál prináležiaci k súboru prístrojov z Technologického vybavenia

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 219/2022_prístrojové_vybavenie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

AKARDIO_LABO - RD 19/2023_spotrebný materiál_20% DPH_Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie

AKARDIO_LABO - RD 19/2023_spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_LABO - RD 19/2023_spotrebný materiál_20% DPH_Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie

AKARDIO_LABO - RD 19/2023_spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

AKARDIO_LABO - RD 20/2023_chemikálie_20% DPH_Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie

AKARDIO_LABO - RD 20/2023_chemikálie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_LABO - RD 20/2023_chemikálie_10% DPH_Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie

AKARDIO_LABO - RD 20/2023_chemikálie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_LABO - RD 20/2023_chemikálie_10% DPH_Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie

AKARDIO_LABO - RD 20/2023_chemikálie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

AKARDIO_LABO - RD 20/2023_chemikálie_20% DPH_Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie

AKARDIO_LABO - RD 20/2023_chemikálie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_032023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
36,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_032023

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_032023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
41,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_042023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_042023

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_042023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
39,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_052023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_052023

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_052023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_062023

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_062023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO COVID-19_mzdy_062023

AKARDIO COVID-19_mzdy_062023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_mzdy_062023

AKARDIO COVID-19_mzdy_062023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_012023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
31,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_012023

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_012023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022023

AKARDIO COVID-19_predpis_uhrada_miezd_022023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
33,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_022023

AKARDIO COVID-19_Pausalna_sadzba_022023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 197/2023_prístroje_1.2.1. Technologické vybavenie

AKARDIO_PRAGOLAB - KZ 197/2023_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Suma celkom
16,068 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
PRAGOLAB
IČO
31352839
Názov
LABO - SK, s. r. o.
IČO
36365556
Názov
BIOTECH s.r.o.
IČO
35768444
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.