Popis projektu

Konzorcium OPENMED (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV (NbÚ BMC SAV) a dvaja partneri z priemyselného sektora - MM MEDICAL s.r.o. a JUHAPHARM s.r.o.) si stanovilo za prioritné ciele projektu riešiť vybrané problémy diagnostiky a liečby onkologických, kardiovaskulárnych a vírusových ochorení, ochorení CNS a ochorení pohybového aparátu pri unikátnom využití potenciálu partnerov v projekte. Jedinečnosť a originalita projektu OPENMED spočíva v zmysluplnom využití multidisciplinárneho prostredia košických univerzitných a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré sú prepojené komplementárnymi expertízami v oblasti medicíny, prírodných a technických vied a veterinárskeho lekárstva. Toto prepojenie v kombinácii s ambicióznym zámerom pre technologický transfer predstavuje unikátny ekosystém biomedicínskeho výskumu na Slovensku. Intenzívna interdisciplinárna spolupráca medzi partnermi projektu sa premietla do vytvorenia moderných oblastí výskumu spájajúcich jednotlivé nové biomedicínske odbory, konkrétne: i) nanomedicína a cielená terapia, ii) personalizovaná medicína a iii) regeneračná medicína a bunková terapia. Sme presvedčení, že celkový cieľ projektu, vytvorenie unikátneho eko-systému v konzorciu OPENMED pozostávajúceho z komplementárnej vedecko-výskumnej biomedicínskej infraštruktúry a vysokokvalifikovaného odborného personálu, povedie prostredníctvom aplikácie získaných výsledkov výskumu v praxi ku zlepšeniu diagnosticko-terapeutických prístupov v liečbe vyššie uvedených závažných civilizačných ochorení, a tým aj ku zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva. Tento cieľ významne koreluje so zámermi vyjadrenými v opise domény inteligentnej špecializácie „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“.

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Partneri
Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, JUHAPHARM, s. r. o., Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, AURORA R&D s.r.o.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Západ
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.06.2023
Celková suma
9,800,370 €
Vlastné zdroje
900,415 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
H10 Vývoj softvérových a hardvérových …
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H9 Vývoj bezpečnej bunkovej terapie v l…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H9 Vývoj bezpečnej bunkovej terapie v l…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H8 Infekčné ochorenia (NV95)
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H8 Infekčné ochorenia (NV95)
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H7 Onkologické ochorenia (NV95)
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H6 Neurodegeneratívne ochorenia (NV100)
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
25.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H6 Neurodegeneratívne ochorenia (NV95)
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H5 Kardio-vaskulárne ochorenia (NV95)
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H4 Vývoj novej generácie fotocitlivých …
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H3 Vývoj „inteligentných“ fotocitlivých…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H2 Vývoj a analýza dlhodobej skladovace…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H1. Vývoj novej generácie cielených tra…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
25.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
25.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
25.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
25.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
25.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
25.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
0 €
Cieľ
10,072 €
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
17,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
0,11 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
17,29 (počet)
Cieľ
34,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
13,207 (počet)
Cieľ
23,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
38,217 (počet)
Cieľ
57,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
13,9 (FTE)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický a pomocný pracovník v rozsahu výskumných aktivít 1 - 3/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko výskumný pracovník 3 - 1/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický a pomocný pracovník v rozsahu výskumných aktivít 1 - 4/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 3/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 2/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický a pomocný pracovník v rozsahu výskumných aktivít 1 - 2/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 1/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 3 - 3/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko výskumný pracovník 4 - 3/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 2/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko výskumný pracovník 4 - 4/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko výskumný pracovník 3 - 2/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 1/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko výskumný pracovník 4 - 1/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 3/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický a pomocný pracovník v rozsahu výskumných aktivít 1 - 1/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko výskumný pracovník 4 - 2/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko výskumný pracovník 2 - 4/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko výskumný pracovník 3 - 4/2022

Sumarizačný hárok 1/2022-4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky OPENMED 1-4/2022

Paušálne výdavky OPENMED 01-04/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
3,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_03 2022_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_03 2022_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_03 2022_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
17,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_03 2022_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_03 2022_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_03 2022_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_03 2022_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_03 2022_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

OPENMED_UPJŠ_Pausalna sadzba_03-2022

OPENMED_Pausalna sadzba_03 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_04 2022_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_04 2022_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_04 2022_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_04 2022_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
18,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_04 2022_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_04 2022_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_04 2022_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_04 2022_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

OPENMED_UPJŠ_Pausalna sadzba_04-2022

OPENMED_Pausalna sadzba_04 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 11-2021

Mzdové výdavky JUHAPHARM 11-2021

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
16,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 10-2021

Mzdové výdavky JUHAPHARM 10-2021

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
18,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 12-2021

Mzdové výdavky JUHAPHARM 12-2021

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
21,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Nepriame výdavky 10-12/2021

Nepriame výdavky 10-12/2021

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
4,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 - Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 10% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 - Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 20% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 - Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 10% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

5H8P42 - Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 20% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 20%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 10%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 10%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2022
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 20%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2022
Názov

Osobné výdavky 02/2022 (sumarizačný hárok)

OPENMED_UD 022022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
16,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Osobné výdavky 01/2022 (sumarizačný hárok)

OPENMED_UD 012022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
16,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Osobné výdavky 03/2022 (sumarizačný hárok)

OPENMED_UD 032022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
15,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Nepriame výdavky k obdobiu 01-03/2022

OPENMED_UVLF_Interný doklad NV

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
5,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štipendiá_UPJŠ_03_2022_H6

OPENMED_štipendiá_03_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_03_2022_H9

OPENMED_štipendiá_03_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_04_2022_H9

OPENMED_štipendiá_04_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_04_2022_H6

OPENMED_štipendiá_04_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_05_2022_H9

OPENMED_štipendiá_05_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_05_2022_H6

OPENMED_štipendiá_05_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2022
Názov

5H8P49 Software - LBMI

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

5H8P49 Software - LBMI

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H9P15

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H9P15

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H9P15

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
18.10.2022
Názov

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H9P15

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
18.10.2022
Názov

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 171/2022_0H9P17

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 171/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 171/2022_0H9P17

OPENMED_H9_BIOTECH - chemikálie z RD 171/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,772 €
Schválené na preplatenie
9,772 €
Realizácia
18.10.2022
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 01/2022 _H6

OPENMED 01/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 02/2022_H6

OPENMED 02/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 03/2022_H6

OPENMED 03/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 01-04/2022_H6

OPENMED paušál 01-04/2022

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 04/2022_H6

OPENMED 04/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Čuchové testy_H6

OPENMED - Čuchové testy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Spotrebný laboratórny materiál_H6

OPENMED - Spotrebný laboratórny materiál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Chemikalie s 20% DPH

OPENMED - Chemikálie

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Chemikálie s 10% DPH

OPENMED - Chemikálie

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_06_2022_H6

OPENMED_štipendiá_06_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_06_2022_H9

OPENMED_štipendiá_06_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_07_2022_H9

OPENMED_štipendiá_07_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_07_2022_H6

OPENMED_štipendiá_07_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_08_2022_H9

OPENMED_štipendiá_08_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_08_2022_H6

OPENMED_štipendiá_08_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_05 2022_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_05 2022_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_05 2022_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
17,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_05 2022_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_05 2022_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_05 2022_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_05 2022_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_05 2022_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_05 2022

OPENMED_Pausalna sadzba_05 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_06 2022_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_06 2022_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_06 2022_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_06 2022_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_06 2022_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_06 2022_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_06 2022_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_06 2022_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_06 2022

OPENMED_Pausalna sadzba_06 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 01-2022

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 01-2022

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 02-2022

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 02-2022

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 01-2022

Mzdové výdavky JUHAPHARM 01-2022

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
20,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 02-2022

Mzdové výdavky JUHAPHARM 02-2022

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
19,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Nepriame výdavky 01-06/2022

Nepriame výdavky 01-06/2022

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
9,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 05-2022

Mzdové výdavky JUHAPHARM 05-2022

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
21,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 03-2022

Mzdové výdavky JUHAPHARM 03-2022

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
21,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 04-2022

Mzdové výdavky JUHAPHARM 04-2022

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
21,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 06-2022

Mzdové výdavky JUHAPHARM 06-2022

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
21,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 03-2022

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 03-2022

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 04-2022

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 04-2022

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 05-2022

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 05-2022

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 06-2022

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 06-2022

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Nepriame výdavky MM MEDICAL s.r.o. 01-06-2022

Nepriame výdavky MM MEDICAL s.r.o. 01-06-2022

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
8,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA1_0H7P15

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA1

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA1_0H7P15

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA1

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA2_0H7P15

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA2

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA2_0H7P15

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA2

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA3_0H7P15

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA3

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA3_0H7P15

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 166/2022_FA3

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA1_0H7P15

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA1

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA1_0H7P15

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA1

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA2_0H7P15

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA2

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA2_0H7P15

OPENMED_H7_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA2

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 20% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 10% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 20% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 10% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 20% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 10% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 20% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 10% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

5H8P49 Software - LBMI_DPH samozdanenie

OPENMED_UVLF_UD

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 172/2022_0H7P45

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 172/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 172/2022_0H7P45

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 172/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA3_0H9P14

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA3

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA3_0H9P14

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA3

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA1_0H9P14

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA1

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA1_0H9P14

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA1

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA2_0H9P14

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA2

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA2_0H9P14

OPENMED_H9_MERCK - chemikálie z RD 164/2022_FA2

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 20%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 10%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 20%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 10%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

02-OPENMED_H6_UK BA - Klinické vyšetrenia z RD 266/2021_0H6P38

02-OPENMED_H6_UK BA - Klinické vyštrenia z RD 266/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01-OPENMED_H6_UK BA - Klinické vyšetrenia z RD 266/2021_0H6P38

01-OPENMED_H6_UK BA - Klinické vyštrenia z RD 266/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2022_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2022_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
17,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2022_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2022_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2022_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2022_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2022_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2022_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_07 2022

OPENMED_Pausalna sadzba_07 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2022_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2022_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2022_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2022_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2022_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2022_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2022_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2022_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2022-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_08 2022

OPENMED_Pausalna sadzba_08 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

0H7P37 Biotech - FA23220455 RD 170/2022 20% DPH

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

H7P38_Biotech - FA23220455 RD 170/2022 10% DPH

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H7P38_Biotech - FA23220455 RD 170/2022 20% DPH

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H7P37 Biotech - FA23220455 RD 170/2022 20% DPH

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

H7P38_Biotech - FA23220455 RD 170/2022 10% DPH

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

0H7P38_Biotech - FA23220455 RD 170/2022 20% DPH

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

0H3P10_Merck - FA 8420013838 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H3P10_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H3P10_Merck - FA 8420013838 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H3P10_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

OPENMED_0H3P10_Merck - FA 8420014645 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H3P10_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H3P10_Merck - FA 8420014645 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H3P10_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

OPENMED_0H3P10_Merck - FA 8420014119 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H3P10_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H3P10_Merck - FA 8420014119 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H3P10_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

OPENMED_0H3P10_Merck - FA8420013839 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H3P10_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H3P10_Merck - FA8420013839 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H3P10_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Osobné výdavky 01/2022 – doktorandi (sumarizačný hárok)

OPENMED_UD 202201

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Osobné výdavky 02/2022 – doktorandi (sumarizačný hárok)

OPENMED_UD 202202

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Osobné výdavky 03/2022 – doktorandi (sumarizačný hárok)

OPENMED_UD 202203

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Osobné výdavky 04/2022 – doktorandi (sumarizačný hárok)

OPENMED_UD 202204

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Osobné výdavky 05/2022 – doktorandi (sumarizačný hárok)

OPENMED_UD 202205

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Osobné výdavky 06/2022 – doktorandi (sumarizačný hárok)

OPENMED_UD 202206

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Osobné výdavky 07/2022 – doktorandi (sumarizačný hárok)

OPENMED_UD 202207

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Osobné výdavky 08/2022 – doktorandi (sumarizačný hárok)

OPENMED_UD 202208

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

OPENMED_H7_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H7P53_10%

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H7_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H7P42_10%

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H7_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H7P44_10%

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H7_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H7P49_20%

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H7_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H7P49_20%

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

OPENMED_H7_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H7P53_10%

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

OPENMED_H7_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H7P42_10%

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

OPENMED_H7_BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022_0H7P44_10%

OPENMED_H7_Biotech - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

1_OPENMED_H6_University College London - Genetické vyšetrenie A_0H6P36_bez DPH

OPENMED_H6_University College London - Genetické vyšetrenie A_OBJ A25/4500117255

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

2_OPENMED_H6_University College London - Genetické vyšetrenie A_0H6P36_20% DPH

OPENMED_H6_University College London - Genetické vyšetrenie A_OBJ A25/4500117255

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 07-2022

Mzdové výdavky JUHAPHARM 07-2022

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
20,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 08-2022

Mzdové výdavky JUHAPHARM 08-2022

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
20,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 09-2022

Mzdové výdavky JUHAPHARM 09-2022

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
21,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Nepriame výdavky 07-09/2022

Nepriame výdavky 07-09/2022

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
4,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 07-2022

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 07-2022

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 08-2022

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 08-2022

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
10,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 09-2022

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 09-2022

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Nepriame výdavky MM MEDICAL s.r.o. 07-09-2022

Nepriame výdavky MM MEDICAL s.r.o. 07-09-2022

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H7P40_Merck - FA 8420013874 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P40_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H7P40_Merck - FA 8420013874 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P40_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

OPENMED_0H7P51_Merck - FA 8420015153 RD 164/2022 10% DPH

OPENMED_0H7P40_0H7P46_0H7P51_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H7P46_Merck - FA 8420015153 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P40_0H7P46_0H7P51_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H7P40_Merck - FA 8420015153 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P40_0H7P46_0H7P51_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H7P51_Merck - FA 8420015153 RD 164/2022 10% DPH

OPENMED_0H7P40_0H7P46_0H7P51_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

OPENMED_0H7P40_Merck - FA 8420015153 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P40_0H7P46_0H7P51_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

OPENMED_0H7P46_Merck - FA 8420015153 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P40_0H7P46_0H7P51_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

OPENMED_0H7P40_Merck - FA 8420014789 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P40_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H7P40_Merck - FA 8420014789 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P40_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

OPENMED_0H7P47_Merck - FA 8420014788 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P36_0H7P40_0H7P41_0H7P46_0H7P47_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H7P40_Merck - FA 8420014788 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P36_0H7P40_0H7P41_0H7P46_0H7P47_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H7P36_Merck - FA 8420014788 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P36_0H7P40_0H7P41_0H7P46_0H7P47_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H7P41_Merck - FA 8420014788 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P36_0H7P40_0H7P41_0H7P46_0H7P47_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H7P46_Merck - FA 8420014788 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P36_0H7P40_0H7P41_0H7P46_0H7P47_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_0H7P36_Merck - FA 8420014788 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P36_0H7P40_0H7P41_0H7P46_0H7P47_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

OPENMED_0H7P40_Merck - FA 8420014788 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P36_0H7P40_0H7P41_0H7P46_0H7P47_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

OPENMED_0H7P41_Merck - FA 8420014788 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P36_0H7P40_0H7P41_0H7P46_0H7P47_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

OPENMED_0H7P46_Merck - FA 8420014788 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P36_0H7P40_0H7P41_0H7P46_0H7P47_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

OPENMED_0H7P47_Merck - FA 8420014788 RD 164/2022 20% DPH

OPENMED_0H7P36_0H7P40_0H7P41_0H7P46_0H7P47_Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 10% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 20% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 10% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie 20% DPH

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_09_2022_H6

OPENMED_štipendiá_09_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_09_2022_H9

OPENMED_štipendiá_09_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_06_2022_H6

OPENMED_štipendiá_10_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Štipendiá_UPJŠ_10_2022_H9

OPENMED_štipendiá_10_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

5H8P46 Technické plyny

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P46 Technické plyny

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 10%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 20%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 10%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

5H8P42 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ chemikálie DPH 20%

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

OPENMED_H5_H6_Biotech - chemikálie z RD 172/2022_0H5P20

OPENMED_H5_H6_Biotech - chemikálie z RD 172/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H5_H6_Biotech - chemikálie z RD 172/2022_0H6P42

OPENMED_H5_H6_Biotech - chemikálie z RD 172/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_H5_H6_Biotech - chemikálie z RD 172/2022_0H5P20

OPENMED_H5_H6_Biotech - chemikálie z RD 172/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

OPENMED_H5_H6_Biotech - chemikálie z RD 172/2022_0H6P42

OPENMED_H5_H6_Biotech - chemikálie z RD 172/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Zúčtovanie_miezd_082020_H9

OPENMED_predpis_miezd_2020-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_082020_H7

OPENMED_predpis_miezd_2020-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_082020_H3

OPENMED_predpis_miezd_2020-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_082020_H2

OPENMED_predpis_miezd_2020-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_082020_H1

OPENMED_predpis_miezd_2020-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_072020_H7

OPENMED_predpis_miezd_2020-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_072020_H3

OPENMED_predpis_miezd_2020-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_072020_H2

OPENMED_predpis_miezd_2020-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_072020_H1

OPENMED_predpis_miezd_2020-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_062020_H9

OPENMED_predpis_miezd_2020-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_062020_H7

OPENMED_predpis_miezd_2020-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_062020_H3

OPENMED_predpis_miezd_2020-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_062020_H2

OPENMED_predpis_miezd_2020-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_062020_H1

OPENMED_predpis_miezd_2020-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_052020_H7

OPENMED_predpis_miezd_2020-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_052020_H3

OPENMED_predpis_miezd_2020-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_052020_H2

OPENMED_predpis_miezd_2020-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_052020_H1

OPENMED_predpis_miezd_2020-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_042020_H9

OPENMED_predpis_miezd_2020-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_042020_H7

OPENMED_predpis_miezd_2020-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_042020_H3

OPENMED_predpis_miezd_2020-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_042020_H2

OPENMED_predpis_miezd_2020-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_042020_H1

OPENMED_predpis_miezd_2020-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_032020_H9

OPENMED_predpis_miezd_2020-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_032020_H7

OPENMED_predpis_miezd_2020-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_032020_H3

OPENMED_predpis_miezd_2020-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_032020_H2

OPENMED_predpis_miezd_2020-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_032020_H1

OPENMED_predpis_miezd_2020-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_022020_H7

OPENMED_predpis_miezd_2020-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_022020_H2

OPENMED_predpis_miezd_2020-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_022020_H1

OPENMED_predpis_miezd_2020-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_022020_H3

OPENMED_predpis_miezd_2020-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_022020_H6

OPENMED_predpis_miezd_2020-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_022020_H9

OPENMED_predpis_miezd_2020-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_012020_H2

OPENMED_predpis_miezd_2020-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_012020_H1

OPENMED_predpis_miezd_2020-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_012020_H7

OPENMED_predpis_miezd_2020-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_012020_H3

OPENMED_predpis_miezd_2020-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_012020_H9

OPENMED_predpis_miezd_2020-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_122019_H1

OPENMED_predpis_miezd_2019-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_122019_H9

OPENMED_predpis_miezd_2019-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_122019_H6

OPENMED_predpis_miezd_2019-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_122019_H3

OPENMED_predpis_miezd_2019-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_122019_H7

OPENMED_predpis_miezd_2019-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_122019_H2

OPENMED_predpis_miezd_2019-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Zúčtovanie_miezd_112019_H7

OPENMED_predpis_miezd_2019-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Zúčtovanie_miezd_112019_H1

OPENMED_predpis_miezd_2019-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Zúčtovanie_miezd_112019_H9

OPENMED_predpis_miezd_2019-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Zúčtovanie_miezd_112019_H3

OPENMED_predpis_miezd_2019-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Zúčtovanie_miezd_112019_H2

OPENMED_predpis_miezd_2019-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 10/2020_H6

účtovný doklad OPENMED 10/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 10/2020_H6

účtovný doklad OPENMED 10/2020 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 09/2020_H6

účtovný doklad OPENMED 09/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 09/2020_H6

účtovný doklad OPENMED 09/2020 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

OPENMED_UPJŠ_Pausalna sadzba_102020

OPENMED_Pausalna sadzba_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_102020_H1

OPENMED_predpis_miezd_2020-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_102020_H9

OPENMED_predpis_miezd_2020-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_102020_H8

OPENMED_predpis_miezd_2020-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_102020_H6

OPENMED_predpis_miezd_2020-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_102020_H3

OPENMED_predpis_miezd_2020-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_102020_H2

OPENMED_predpis_miezd_2020-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_102020_H5

OPENMED_predpis_miezd_2020-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_102020_H7

OPENMED_predpis_miezd_2020-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

OPENMED_UPJŠ_Pausalna sadzba_092020

OPENMED_Pausalna sadzba_092020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092020_H9

OPENMED_predpis_miezd_2020-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092020_H7

OPENMED_predpis_miezd_2020-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092020_H5

OPENMED_predpis_miezd_2020-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092020_H1

OPENMED_predpis_miezd_2020-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092020_H3

OPENMED_predpis_miezd_2020-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092020_H2

OPENMED_predpis_miezd_2020-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092020_H6

OPENMED_predpis_miezd_2020-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092020_H8

OPENMED_predpis_miezd_2020-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_122020

OPENMED_Pausalna sadzba_122020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_UPJŠ_Pausalna sadzba_112020

OPENMED_Pausalna sadzba_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122020_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122020_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122020_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122020_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122020_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122020_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122020_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122020_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112020_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112020_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112020_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112020_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112020_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112020_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112020_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112020_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2020-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_082020_DOPLNENIE

OPENMED_Pausalna sadzba_082020_DOPLNENIE

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 9/2020 - 12/2020

Nepriame výdavky 9/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
4,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 MM M

12/2020 Mzdové výdavky MM M

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
7,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 MM M

11/2020 Mzdové výdavky MM M

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
7,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 MM M

10/2020 Mzdové výdavky MM M

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
8,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 9/2020 MM M

9/2020 Mzdové výdavky MM M

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2020 MM M

8/2020 Mzdové výdavky MM M

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
5,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2020 MM M

7/2020 Mzdové výdavky MM M

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
6,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 9/2020 JUH

Mzdové výdavky 9/2020 JUH

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
20,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 JUH

Mzdové výdavky 10/2020 JUH

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
21,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 JUH

Mzdové výdavky 12/2020 JUH

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
17,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2020 JUH

Mzdové výdavky 8/2020 JUH

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
4,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 JUH

Mzdové výdavky 11/2020 JUH

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
20,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 9/2020-12/2020

Nepriame výdavky 9/2020-12/2020

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
6,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2020 JUH

Mzdové výdavky 7/2020 JUH

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
4,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_UPJŠ_Pausalna sadzba_022021

OPENMED_Pausalna sadzba_022021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022021_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022021_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022021_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022021_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022021_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022021_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
18,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022021_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022021_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

OPENMED_UPJŠ_Pausalna sadzba_012021

OPENMED_Pausalna sadzba_012021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012021_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012021_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012021_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012021_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012021_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012021_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012021_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012021_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Osobné výdavky 10/2020 (sumarizačný hárok)

Interný doklad č. 510018

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
7,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Osobné výdavky 09/2020 (sumarizačný hárok)

Interný doklad č. 510016

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
6,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 03/2021_H6

Paušál OPENMED 03/2021

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 03/2021_H6

Mzdy OPENMED 03/2021

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 02/2021_H6

Paušál OPENMED 02/2021

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 02/2021_H6

Mzdy OPENMED 02/2021

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 01/2021_H6

Paušál OPENMED 01/2021

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 01/2021_H6

Mzdy OPENMED 01/2021

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 12/2020_H6

Paušál OPENMED 12/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 12/2020_H6

Mzdy OPENMED 12/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 11/2020_H6

Paušál OPENMED 11/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 11/2020_H6

Mzdy OPENMED 11/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Nepriame výdavky k obdobiu 11-12/2020

OPENMED_UVLF_Interný doklad NV č.2

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobné výdavky 12/2020 (sumarizačný hárok)

Účtovný doklad č. 510022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
12,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Osobné výdavky 11/2020 (sumarizačný hárok)

Účtovný doklad č. 510020

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
10,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Nepriame výdavky 1/2021 - 3/2021

Nepriame výdavky 1/2021 - 3/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
3,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

3/2021 Mzdové výdavky MM MEDICAL

3/2021 Mzdové výdavky MM MEDICAL

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

2/2021 Mzdové výdavky MM MEDICAL

2/2021 Mzdové výdavky MM MEDICAL

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

1/2021 Mzdové výdavky MM MEDICAL

1/2021 Mzdové výdavky MM MEDICAL

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Ornitologicky material

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
2,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ornitologicky material

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
2,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_042021

OPENMED_Pausalna sadzba_042021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042021_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042021_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042021_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042021_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042021_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042021_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042021_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042021_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_032021

OPENMED_Pausalna sadzba_032021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032021_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032021_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032021_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
19,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032021_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032021_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032021_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032021_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032021_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

5H8P48_Spotrebný laboratórny materiál UVLF_inz.striek.

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

5H8P48_Spotrebný laboratórny materiál UVLF_inz.striek.

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 1/2021 JUH

Mzdové výdavky 1/2021 JUH

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
19,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 2/2021 JUH

Mzdové výdavky 2/2021 JUH

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
19,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 3/2021 JUH

Mzdové výdavky 3/2021 JUH

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
20,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 1-3/2021

Nepriame výdavky 1-3/2021

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
4,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 4-2021

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 4-2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 5-2021

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 5-2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Nepriame výdavky MM MEDICAL s.r.o. 4 - 6/2021

Nepriame výdavky MM MEDICAL s.r.o. 4 - 6/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
2,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 6-2021

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 6-2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 12/2019

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 12/2019

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 2/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 4/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 11/2019

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 3/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 4/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 1/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 1/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 11/2019

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 1/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 11/2019

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 4/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 12/2019

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 2/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 2/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 3/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 3/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 9/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 5/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 7/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 6/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 8/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 10/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 11/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 12/2020

Sumarizačný hárok 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2020
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky OPENMED 11/2019-12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
3,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky k obdobiu 09-10/2020

OPENMED_UVLF_Interný doklad NV č.1

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

5H8P40Upgrade fluorescenčného mikroskopu

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P40Upgrade fluorescenčného mikroskopu

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM s.r.o. 4-2021

Mzdové výdavky JUHAPHARM 4-2021

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
21,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Mzdové výdavky JUHAPHARM 5-2021

Mzdové výdavky JUHAPHARM 5-2021

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
21,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Mzdové výdavky JHAPHARM 6-2021

Mzdové výdavky JUHAPHARM 6-2021

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
21,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

Nepriame výdavky 4 - 6/2021

Nepriame výdavky 4 - 6/2021

Vlastník dokladu
JUHAPHARM, s. r. o.
Dodávateľ
JUHAPHARM, s. r. o.
Žiadaná suma
4,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052021_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
22,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052021_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052021_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052021_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052021_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052021_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052021_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052021_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_052021

OPENMED_Pausalna sadzba_052021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_062021

OPENMED_Pausalna sadzba_062021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062021_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062021_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062021_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062021_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062021_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062021_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062021_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062021_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

5H8P48_Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ ornitologický

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P48_Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ ornitologický

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2021_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2021_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2021_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2021_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2021_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2021_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2021_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2021_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

OPENMED_UPJŠ_Pausalna sadzba_072021

OPENMED_Pausalna sadzba_072021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPENMED_UPJŠ_Pausalna sadzba_082021

OPENMED_Pausalna sadzba_082021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2021_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2021_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2021_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2021_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2021_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2021_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2021_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2021_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 7-2021

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 7-2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 8-2021

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 8-2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o.9-2021

Mzdové výdavky MM MEDICAL s.r.o. 9-2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
9,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2021
Názov

Nepriame výdavky MM MEDICAL s.r.o. 7 - 9/2021

Nepriame výdavky MM MEDICAL s.r.o. 7 - 9/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 04/2021_H6

OPENMED 04/2021 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 04/2021_H6

OPENMED 04/2021 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 05/2021_H6

OPENMED 05/2021 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 08/2021_H6

OPENMED 08/2021 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 05/2021_H6

OPENMED 05/2021 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 06/2021_H6

OPENMED 06/2021 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 06/2021_H6

OPENMED 06/2021 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 07/2021_H6

OPENMED 07/2021 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 07/2021_H6

OPENMED 07/2021 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Napriame výdavky BMC OPENMED 08/2021_H6

OPENMED 08/2021 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdové výdavky BMC OPENMED 09/2021_H6

OPENMED 09/2021 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Nepriame výdavky BMC OPENMED 09/2021_H6

OPENMED 09/2021 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_02_2021_H6

OPENMED_stipendia_02_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_02_2021_H9

OPENMED_stipendia_02_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_05_2021_H6

OPENMED_stipendia_05_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_05_2021_H9

OPENMED_stipendia_05_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_06_2021_H6

OPENMED_stipendia_06_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_06_2021_H9

OPENMED_stipendia_06_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_03_2021_H6

OPENMED_stipendia_03_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_03_2021_H9

OPENMED_stipendia_03_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_04_2021_H6

OPENMED_stipendia_04_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_04_2021_H9

OPENMED_stipendia_04_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_07_2021_H6

OPENMED_stipendia_07_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_07_2021_H9

OPENMED_stipendia_07_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_08_2021_H6

OPENMED_stipendia_08_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_08_2021_H9

OPENMED_stipendia_08_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_09_2021_H9

OPENMED_stipendia_09_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Štipendiá_UPJŠ_09_2021_H6

OPENMED_stipendia_09_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

5H8P44 Spotrebný laboratórny materiál UVLF/ plasty

OPENMED_DF

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_09 2021_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_09 2021_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_09 2021_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_09 2021_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_09 2021_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_09 2021_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_09 2021_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_09 2021_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_092021

OPENMED_Pausalna sadzba_09 2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_10 2021_H5

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_10 2021_H7

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_10 2021_H9

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_10 2021_H3

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_10 2021_H2

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_10 2021_H6

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_10 2021_H1

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_10 2021_H8

OPENMED_predpis_uhrada_miezd_2021-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_102021

OPENMED_Pausalna sadzba_10 2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 01/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 03/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Technický a pomocný pracovník v rozsahu výskumných aktivít 1 - 07/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Technický a pomocný pracovník v rozsahu výskumných aktivít 1 - 05/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 3 - 06/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 06/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 02/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 01/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 3 - 04/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 04/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 03/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Technický a pomocný pracovník v rozsahu výskumných aktivít 1 - 02/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 01/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 05/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 4 - 08/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 3 - 03/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 03/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 02/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Technický a pomocný pracovník v rozsahu výskumných aktivít 1 - 08/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 08/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 3 - 02/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Technický a pomocný pracovník v rozsahu výskumných aktivít 1 - 03/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 2 - 04/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 02/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Technický a pomocný pracovník v rozsahu výskumných aktivít 1 - 04/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 1 - 06/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 3 - 05/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Technický a pomocný pracovník v rozsahu výskumných aktivít 1 - 06/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 06/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - 05/2021

Sumarizačný hárok 01/2021-08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach