Univerzita Komenského v Bratislave

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
00397865
IČ DPH
SK2020845332
Vznik subjektu
5. jún 1982 0:00
Tržby
+4%
Počet žiadostí
30
Projekty
17
Úspešnosť žiadostí
63%
Celková suma
70,022,990 €
Nezrovnalosti
503 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biob…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,734,882 €
Vlastné zdroje
840,753 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,773,811 €
Vlastné zdroje
2,075,505 €
Projekt

Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k per…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,205,643 €
Vlastné zdroje
560,282 €
Projekt

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na v…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,918,256 €
Vlastné zdroje
713,212 €
Projekt

Centre of Active Ageing – Kompetenzzentrum für kö…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
222,705 €
Suma
3,194,001 €
Vlastné zdroje
247,329 €
Projekt

Hodnotenie rizikových faktorov životného a pracov…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,151,209 €
Vlastné zdroje
157,560 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti testovania nových materi…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,440,126 €
Vlastné zdroje
122,006 €
Projekt

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v …

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
503 €
Vyčerpané z projektu
1,793,400 €
Suma
2,125,295 €
Vlastné zdroje
101,542 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti nových technologických r…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,004,433 €
Vlastné zdroje
100,222 €
Projekt

Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štru…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,710,267 €
Vlastné zdroje
85,513 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti predklinického testovani…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,694,074 €
Vlastné zdroje
84,704 €
Projekt

Inovácia a skvalitnenie získavania praktických zr…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
319,069 €
Vlastné zdroje
15,953 €
Projekt

Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zame…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
226,234 €
Vlastné zdroje
11,312 €
Projekt

TENSION - komplementárny projekt

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,055 €
Vlastné zdroje
10,503 €
Projekt

Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,426 €
Suma
191,957 €
Vlastné zdroje
9,598 €
Projekt

Zdravé rieky

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,053 €
Vlastné zdroje
8,053 €
Projekt

Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,676 €
Vlastné zdroje
6,451 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,965,539 €
Vlastné zdroje
5,548,277 €
Projekt

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systém…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,199,719 €
Vlastné zdroje
609,381 €
Projekt

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľ…

Národné poľnohospodárske a po…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,570,579 €
Vlastné zdroje
656,738 €
Projekt

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavani…

Národné lesnícke centrum

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,456,107 €
Vlastné zdroje
703,802 €
Projekt

Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v me…

FDDC s. r. o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,777,462 €
Vlastné zdroje
981,052 €
Projekt

Využitie pokročilých informačno-technologických n…

Direct Impact, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,462,595 €
Vlastné zdroje
814,477 €
Projekt

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervenci…

Biomedicínske centrum Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,248,463 €
Vlastné zdroje
354,077 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitál…

Realtime, s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,189,786 €
Vlastné zdroje
748,919 €
Projekt

Výskumné centrum progresívnych materiálov a inova…

STATON, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,155,640 €
Vlastné zdroje
1,447,222 €
Projekt

BiDaC: Priemyselné výskumno-vývojové centrum Big …

ITMG, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,870,371 €
Vlastné zdroje
674,785 €
Projekt

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - I…

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,278,201 €
Vlastné zdroje
382,254 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Priemyselné vedecko-výskumné centrum pre Smart ag…

Lemkowie, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,004,713 €
Vlastné zdroje
707,417 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých…

HES - COMGEO spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,165,182 €
Vlastné zdroje
1,010,870 €
Projekt

Výskum v oblasti automatizovaného spracovania neš…

MindIT, s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,787,103 €
Vlastné zdroje
635,938 €
Projekt

Univerzitný vedecký park STU Bratislava - II. fáza

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,318,438 €
Suma
3,733,698 €
Vlastné zdroje
173,212 €
Projekt

Ministerstvom zdravotníctva SR riadený manažment …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,484,550 €
Vlastné zdroje
46,233 €
Projekt

Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych …

BIOMIN, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,845,168 €
Vlastné zdroje
458,344 €
Projekt

Výživa a zdravé starnutie / Ernährung und gesunde…

Universität Wien

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
764,675 €
Suma
1,308,734 €
Vlastné zdroje
141,966 €
Projekt

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
487,160 €
Vlastné zdroje
33,228 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,965,539 €
Vlastné zdroje
5,548,277 €
Projekt

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,792 €
Vyčerpané z projektu
5,729,923 €
Suma
30,189,557 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biob…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,734,882 €
Vlastné zdroje
840,753 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,773,811 €
Vlastné zdroje
2,075,505 €
Projekt

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľ…

Národné poľnohospodárske a po…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,570,579 €
Vlastné zdroje
656,738 €
Projekt

Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k per…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,205,643 €
Vlastné zdroje
560,282 €
Projekt

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na v…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,918,256 €
Vlastné zdroje
713,212 €
Projekt

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodli…

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
14,556 €
Vyčerpané z projektu
4,587,274 €
Suma
8,392,062 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - I…

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,278,201 €
Vlastné zdroje
382,254 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dos…

Národný ústav certifikovaných…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,126,943 €
Suma
5,348,717 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centre of Active Ageing – Kompetenzzentrum für kö…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
222,705 €
Suma
3,194,001 €
Vlastné zdroje
247,329 €
Projekt

Hodnotenie rizikových faktorov životného a pracov…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,151,209 €
Vlastné zdroje
157,560 €
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
957,483 €
Suma
3,106,720 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti testovania nových materi…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,440,126 €
Vlastné zdroje
122,006 €
Projekt

Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1

Kancelária Najvyššieho súdu S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
984,863 €
Suma
2,391,270 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v …

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
503 €
Vyčerpané z projektu
1,793,400 €
Suma
2,125,295 €
Vlastné zdroje
101,542 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti nových technologických r…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,004,433 €
Vlastné zdroje
100,222 €
Projekt

Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych …

BIOMIN, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,845,168 €
Vlastné zdroje
458,344 €
Projekt

Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štru…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,710,267 €
Vlastné zdroje
85,513 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti predklinického testovani…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,694,074 €
Vlastné zdroje
84,704 €
Projekt

Výživa a zdravé starnutie / Ernährung und gesunde…

Universität Wien

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
764,675 €
Suma
1,308,734 €
Vlastné zdroje
141,966 €
Projekt

Robotics Education driven by Interregional Cooper…

Practical Robotics Institute …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,617 €
Suma
1,074,537 €
Vlastné zdroje
113,259 €
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odb…

Ministerstvo školstva, vedy, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
283,674 €
Suma
519,785 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
487,160 €
Vlastné zdroje
33,228 €
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odb…

Ministerstvo školstva, vedy, …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,246 €
Suma
275,240 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odb…

Ministerstvo školstva, vedy, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,792 €
Suma
228,982 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

TENSION - komplementárny projekt

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,055 €
Vlastné zdroje
10,503 €
Projekt

Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,426 €
Suma
191,957 €
Vlastné zdroje
9,598 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.