Univerzita Komenského v Bratislave

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Projekty
25

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biob…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
130 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,734,882 €
Vlastné zdroje
878,459 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
14,005 €
Vyčerpané z projektu
64,354 €
Suma
12,742,099 €
Vlastné zdroje
2,105,693 €
Projekt

Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k per…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,585 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,967,447 €
Vlastné zdroje
498,372 €
Projekt

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na v…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
220 €
Vyčerpané z projektu
66,744 €
Suma
9,918,256 €
Vlastné zdroje
750,973 €
Projekt

Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a masívneh…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,353,717 €
Vlastné zdroje
569,503 €
Projekt

Nové možnosti manažmentu závažných ochorení v lie…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,979,115 €
Vlastné zdroje
298,956 €
Projekt

Zvýšenie kapacít a kompetencií Univerzity Komensk…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
71,667 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,724,464 €
Vlastné zdroje
286,223 €
Projekt

Centre of Active Ageing – Kompetenzzentrum für kö…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
49,221 €
Vyčerpané z projektu
222,705 €
Suma
3,191,701 €
Vlastné zdroje
247,214 €
Projekt

Hodnotenie rizikových faktorov životného a pracov…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
144 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,896,096 €
Vlastné zdroje
144,805 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti testovania nových materi…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,154,310 €
Vlastné zdroje
107,716 €
Projekt

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v …

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
203,538 €
Vyčerpané z projektu
1,793,400 €
Suma
2,030,840 €
Vlastné zdroje
101,542 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti nových technologických r…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,153 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,799,094 €
Vlastné zdroje
89,955 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti predklinického testovani…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,518,541 €
Vlastné zdroje
75,927 €
Projekt

Výskum spektroskopických metód na včasnú, neinvaz…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,512,476 €
Vlastné zdroje
167,226 €
Projekt

Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štru…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,382,020 €
Vlastné zdroje
69,101 €
Projekt

Integrovaná cezhraničná lekárska výučba virtuálne…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
798,978 €
Vlastné zdroje
79,609 €
Projekt

Zavedenie moderných technológii s využitím prvkov…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
497,575 €
Vlastné zdroje
22,038 €
Projekt

Inovácia a skvalitnenie získavania praktických zr…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
319,069 €
Vlastné zdroje
15,953 €
Projekt

Aktualizácia a digitalizácia vnútorného systému k…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
299,582 €
Vlastné zdroje
14,979 €
Projekt

Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zame…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
226,234 €
Vlastné zdroje
11,312 €
Projekt

TENSION - komplementárny projekt

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
207,912 €
Vlastné zdroje
10,396 €
Projekt

Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,426 €
Suma
187,546 €
Vlastné zdroje
9,377 €
Projekt

Zdravé rieky

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,053 €
Vlastné zdroje
8,053 €
Projekt

Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,676 €
Vlastné zdroje
6,719 €
Projekt

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zame…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
122,975 €
Vlastné zdroje
6,149 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
250,761 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,468,789 €
Vlastné zdroje
6,423,439 €
Projekt

Digitálna transformácia vzdelávania a školy

Národný inštitút vzdelávania …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,248,383 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systém…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,199,719 €
Vlastné zdroje
609,381 €
Projekt

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľ…

Národné poľnohospodárske a po…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,075,321 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,570,579 €
Vlastné zdroje
656,738 €
Projekt

Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v me…

FDDC s. r. o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,777,462 €
Vlastné zdroje
981,052 €
Projekt

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavani…

Národné lesnícke centrum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,732,813 €
Vlastné zdroje
505,041 €
Projekt

Využitie pokročilých informačno-technologických n…

Direct Impact, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,462,595 €
Vlastné zdroje
814,477 €
Projekt

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervenci…

Biomedicínske centrum Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,985 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,245,273 €
Vlastné zdroje
483,291 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitál…

Realtime, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,189,786 €
Vlastné zdroje
748,919 €
Projekt

Výskumné centrum progresívnych materiálov a inova…

STATON, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,155,640 €
Vlastné zdroje
1,447,222 €
Projekt

Výskum a rozvoj telemedicínskych riešení na podpo…

Asseco Central Europe, a. s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,435 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,949,270 €
Vlastné zdroje
956,975 €
Projekt

BiDaC: Priemyselné výskumno-vývojové centrum Big …

ITMG, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,870,371 €
Vlastné zdroje
674,785 €
Projekt

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - I…

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,278,201 €
Vlastné zdroje
417,207 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Priemyselné vedecko-výskumné centrum pre Smart ag…

Lemkowie, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,004,713 €
Vlastné zdroje
707,417 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých…

HES - COMGEO spol. s r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,165,182 €
Vlastné zdroje
1,010,870 €
Projekt

Výskum v oblasti automatizovaného spracovania neš…

MindIT, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,787,103 €
Vlastné zdroje
635,938 €
Projekt

Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnos…

Centrum experimentálnej medic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,324 €
Suma
3,560,338 €
Vlastné zdroje
156,401 €
Projekt

Univerzitný vedecký park STU Bratislava - II. fáza

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,318,438 €
Suma
3,464,232 €
Vlastné zdroje
173,212 €
Projekt

Vývoj nanoštrukturovaných povlakov s inaktivačný…

STATON, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
31,393 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,211,486 €
Vlastné zdroje
357,699 €
Projekt

Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych …

BIOMIN, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
31,838 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,668,893 €
Vlastné zdroje
429,673 €
Projekt

Pangenomika pre personalizovaný klinický manažmen…

GENETON s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,493,278 €
Vlastné zdroje
275,607 €
Projekt

Výživa a zdravé starnutie / Ernährung und gesunde…

Universität Wien

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
764,675 €
Suma
1,308,734 €
Vlastné zdroje
141,966 €
Projekt

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,287,511 €
Vlastné zdroje
99,539 €
Projekt

Ambulante Remobilisation nach Knie- und Hüfttotal…

Ludwig Boltzmann Gesellschaft…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,022,644 €
Vlastné zdroje
108,898 €
Projekt

Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podpor…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,256 €
Suma
1,003,269 €
Vlastné zdroje
50,163 €
Projekt

Ministerstvom zdravotníctva SR riadený manažment …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
834,731 €
Vlastné zdroje
21,372 €
Projekt

Zavedenie inovatívneho testu pre screening a moni…

GENETON s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
65,702 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
590,274 €
Vlastné zdroje
124,521 €
Projekt

Rozvoj kapacít a programov pre doktorandov v obla…

SAIA, n. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
549,156 €
Vlastné zdroje
50,870 €
Projekt

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
487,160 €
Vlastné zdroje
33,228 €
Projekt

Výskum a vývoj modulu detekcie zmätenia v reálnom…

Brainware s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
388,203 €
Vlastné zdroje
104,087 €
Projekt

Program rozvoje postgraduálního medicínského vzdě…

Masarykova univerzita

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
296,565 €
Vlastné zdroje
24,128 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt

Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedn…

Univerzita sv. Cyrila a Metod…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,874 €
Vlastné zdroje
14,985 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
250,761 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,468,789 €
Vlastné zdroje
6,423,439 €
Projekt

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,794 €
Vyčerpané z projektu
5,729,923 €
Suma
19,522,896 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biob…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
130 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,734,882 €
Vlastné zdroje
878,459 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
14,005 €
Vyčerpané z projektu
64,354 €
Suma
12,742,099 €
Vlastné zdroje
2,105,693 €
Projekt

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systém…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,199,719 €
Vlastné zdroje
609,381 €
Projekt

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľ…

Národné poľnohospodárske a po…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,075,321 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,570,579 €
Vlastné zdroje
656,738 €
Projekt

Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k per…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,585 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,967,447 €
Vlastné zdroje
498,372 €
Projekt

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na v…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
220 €
Vyčerpané z projektu
66,744 €
Suma
9,918,256 €
Vlastné zdroje
750,973 €
Projekt

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodli…

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
58,832 €
Vyčerpané z projektu
4,587,274 €
Suma
8,392,062 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavani…

Národné lesnícke centrum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,732,813 €
Vlastné zdroje
505,041 €
Projekt

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdiscip…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,267,805 €
Vlastné zdroje
640,204 €
Projekt

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervenci…

Biomedicínske centrum Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,985 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,245,273 €
Vlastné zdroje
483,291 €
Projekt

Výskum a rozvoj telemedicínskych riešení na podpo…

Asseco Central Europe, a. s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,435 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,949,270 €
Vlastné zdroje
956,975 €
Projekt

Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a masívneh…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,353,717 €
Vlastné zdroje
569,503 €
Projekt

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - I…

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,278,201 €
Vlastné zdroje
417,207 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Nové možnosti manažmentu závažných ochorení v lie…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,979,115 €
Vlastné zdroje
298,956 €
Projekt

Zvýšenie kapacít a kompetencií Univerzity Komensk…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
71,667 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,724,464 €
Vlastné zdroje
286,223 €
Projekt

Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dos…

Národný inštitút vzdelávania …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,126,943 €
Suma
5,348,717 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Univerzálny telemedicínsky systém pre ambulantný …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
258,968 €
Suma
3,472,057 €
Vlastné zdroje
173,603 €
Projekt

Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a š…

SITNO PHARMA s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,000 €
Suma
3,215,876 €
Vlastné zdroje
380,004 €
Projekt

Centre of Active Ageing – Kompetenzzentrum für kö…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
49,221 €
Vyčerpané z projektu
222,705 €
Suma
3,191,701 €
Vlastné zdroje
247,214 €
Projekt

Hodnotenie rizikových faktorov životného a pracov…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
144 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,896,096 €
Vlastné zdroje
144,805 €
Projekt

Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1

Kancelária Najvyššieho súdu S…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
984,863 €
Suma
2,387,604 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vývoj nanoštrukturovaných povlakov s inaktivačný…

STATON, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
31,393 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,211,486 €
Vlastné zdroje
357,699 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti testovania nových materi…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,154,310 €
Vlastné zdroje
107,716 €
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
47,769 €
Vyčerpané z projektu
957,483 €
Suma
2,118,526 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v …

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
203,538 €
Vyčerpané z projektu
1,793,400 €
Suma
2,030,840 €
Vlastné zdroje
101,542 €
Projekt

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
746 €
Vyčerpané z projektu
275,515 €
Suma
1,905,111 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti nových technologických r…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,153 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,799,094 €
Vlastné zdroje
89,955 €
Projekt

Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych …

BIOMIN, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
31,838 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,668,893 €
Vlastné zdroje
429,673 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti predklinického testovani…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,518,541 €
Vlastné zdroje
75,927 €
Projekt

Výskum spektroskopických metód na včasnú, neinvaz…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,512,476 €
Vlastné zdroje
167,226 €
Projekt

Pangenomika pre personalizovaný klinický manažmen…

GENETON s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,493,278 €
Vlastné zdroje
275,607 €
Projekt

Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štru…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,382,020 €
Vlastné zdroje
69,101 €
Projekt

Výživa a zdravé starnutie / Ernährung und gesunde…

Universität Wien

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
764,675 €
Suma
1,308,734 €
Vlastné zdroje
141,966 €
Projekt

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,287,511 €
Vlastné zdroje
99,539 €
Projekt

Robotics Education driven by Interregional Cooper…

Practical Robotics Institute …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,617 €
Suma
1,074,537 €
Vlastné zdroje
113,259 €
Projekt

Ambulante Remobilisation nach Knie- und Hüfttotal…

Ludwig Boltzmann Gesellschaft…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,022,644 €
Vlastné zdroje
108,898 €
Projekt

Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podpor…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,256 €
Suma
1,003,269 €
Vlastné zdroje
50,163 €
Projekt

Vytvorenie inovačných programov zdravej a príjemn…

JFcon, s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,721 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
886,126 €
Vlastné zdroje
177,225 €
Projekt

Ministerstvom zdravotníctva SR riadený manažment …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
834,731 €
Vlastné zdroje
21,372 €
Projekt

Integrovaná cezhraničná lekárska výučba virtuálne…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
798,978 €
Vlastné zdroje
79,609 €
Projekt

Rozvoj kapacít a programov pre doktorandov v obla…

SAIA, n. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
549,156 €
Vlastné zdroje
50,870 €
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odb…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
283,674 €
Suma
519,785 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
487,160 €
Vlastné zdroje
33,228 €
Projekt

Výskum a vývoj modulu detekcie zmätenia v reálnom…

Brainware s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
388,203 €
Vlastné zdroje
104,087 €
Projekt

Inovácia a skvalitnenie získavania praktických zr…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
319,069 €
Vlastné zdroje
15,953 €
Projekt

Aktualizácia a digitalizácia vnútorného systému k…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
299,582 €
Vlastné zdroje
14,979 €
Projekt

Program rozvoje postgraduálního medicínského vzdě…

Masarykova univerzita

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
296,565 €
Vlastné zdroje
24,128 €
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odb…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,246 €
Suma
275,240 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odb…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,792 €
Suma
228,982 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zame…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
226,234 €
Vlastné zdroje
11,312 €
Projekt

TENSION - komplementárny projekt

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
207,912 €
Vlastné zdroje
10,396 €
Projekt

Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedn…

Univerzita sv. Cyrila a Metod…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,874 €
Vlastné zdroje
14,985 €
Projekt

Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,426 €
Suma
187,546 €
Vlastné zdroje
9,377 €
Projekt

PRIMAČÍTanie

Základná škola Kysucký Liesko…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,500 €
Suma
172,515 €
Vlastné zdroje
8,626 €
Projekt

Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,676 €
Vlastné zdroje
6,719 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.