Popis projektu

Kardiovaskulárne (KV) ochorenia sú najčastejšou príčinou smrti a pre spoločnosť predstavujú závažný zdravotný problém. Medzi najdôležitejšie KV diagnózy zodpovedné za najväčšie množstvo hospitalizácií a kardiologických dispenzarizácií patrí artériová hypertenzia (AH) a srdcové zlyhávanie (SZ). Vďaka hromadnej dostupnosti inteligentných zariadení schopných zaznamenávať biologické funkcie je možné tieto ochorenia jednoducho a efektívne monitorovať, včas na ne reagovať a tak predchádzať exacerbáciám, hospitalizáciám respektíve skracovať dobu hospitalizácií. Problémom však je absencia lekárskej platformy, vďaka ktorej by tieto dáta mohli byť interpretované odborníkmi. To má za následok analýzu dát laikmi, čo vedie k častej dezinterpretácií, neopodstatneným lekárskym návštevám a zvýšenej miere úzkosti. Naším cieľom je vyplniť túto medzeru medzi bežne dostupnými inteligentnými zariadeniami monitorujúcimi biologické funkcie pacientov a lekármi schopnými tieto informácie interpretovať. Plánujeme priniesť jednoduchú mobilnú aplikáciu pre pacientov a informačný systém pre lekárov spĺňajúci najmodernejšie požiadavky modernej telemedicínskej platformy vrátane analýzy medicínskych dát prostredníctvom algoritmov umelej inteligencie schopných upozorniť lekára na hroziace zhoršenie zdravotného stavu pacienta.

Pacienti s AH a SZ vo veku 55-74 rokov bezplatne obdržia digitálne biosenzory (inteligentný tlakomer, váhu a náramok) na kontinuálne sledovanie a interpretáciu trendov v artériovom tlaku, telesnej hmotnosti, srdcovej frekvencii a fyzickej aktivite lekárom. Umožní sa tak telemedicínsky manažment týchto pacientov s následným dosiahnutím hlavných cieľov projektovej výzvy:

  • zotrvania v prirodzenom domácom prostredí
  • skoršieho návratu do domáceho prostredia po hospitalizácii
  • odstránenia neproduktívnych alebo vedľajších výkonov (napr. preprava pacienta za lekárom) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
3,472,057 €
Vlastné zdroje
173,603 €
Vyčerpané z projektu
258,968 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
J. Zavedenie nástro…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Testovanie
Typ
J. Zavedenie nástro…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Implementácia
Typ
J. Zavedenie nástro…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
J. Zavedenie nástro…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov
Analýza a dizajn
Typ
J. Zavedenie nástro…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových alebo modifikovaných elektronických služieb eGovernmentu pre potreby identifikovaných znevýhodnených skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
850,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov asistovaného života a/alebo telemedicíny zavedených do reálneho využívania.
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
850,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Tlakomer so CE marking certifikátom

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Váha so CE marking certifikátom

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitor krvného tlaku a EKG

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kufre - prepravné boxy a výplne

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kufre - prepravné boxy a výplne

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitor krvného tlaku a EKG

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tlakomer so CE marking certifikátom

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Váha so CE marking certifikátom

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Váha so CE marking certifikátom

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,358 €
Schválené na preplatenie
23,358 €
Realizácia
09.12.2022
Názov

Monitor krvného tlaku a EKG

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,540 €
Schválené na preplatenie
75,540 €
Realizácia
09.12.2022
Názov

Tlakomer so CE marking certifikátom

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,758 €
Schválené na preplatenie
16,758 €
Realizácia
09.12.2022
Názov

Kufre - prepravné boxy a výplne

AHQ3_022_FA_CELIMED

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,426 €
Schválené na preplatenie
29,426 €
Realizácia
09.12.2022
Názov

DV14_PredMod_VP4_ZČ_02/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

DV9_PredMod_VP4_PT_02/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

DV11_PredMod_VP4_MH_02/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

DV12_PredMod_VP4_MM_02/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

DV10_PredMod_VP4_RV_02/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

DV15_PredMod_VP5_JK_02/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

DV13_PredMod_VP4_HK_02/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

DV21_PredMod_VP4_ZČ_03/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

DV22_PredMod_VP5_JK_03/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

DV17_PredMod_VP4_RV_03/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

DV20_PredMod_VP4_HK_03/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

DV16_PredMod_VP4_PT_03/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

DV19_PredMod_VP4_MM_03/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

DV18_PredMod_VP4_MH_03/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

DV27_PredMod_VP4_MM_04/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

DV26_PredMod_VP4_MH_04/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

DV25_PredMod_VP4_RV_04/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

DV24_PredMod_VP4_MK_04/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

DV23_PredMod_VP4_PT_04/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

DV31_PredMod_VP5_JK_04/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

DV30_PredMod_VP5_LŠ_04/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

DV28_PredMod_VP4_HK_04/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

DV29_PredMod_VP4_ZČ_04/2022

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mobilný komunikačný systém pre prenos telemedicínskych dát - MT Samsung

AHQ3_MT_Slovak Telekom

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,433 €
Schválené na preplatenie
108,433 €
Realizácia
-
Názov

Mobilný KS pre prenos telemedicínskych dát - Samsung príslušenstvo

AHQ3_MT_Slovak Telekom

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,453 €
Schválené na preplatenie
5,453 €
Realizácia
-
Názov

Mobilný KS pre prenos telemedicínskych dát - Samsung príslušenstvo

AHQ3_MT_Slovak Telekom

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mobilný komunikačný systém pre prenos telemedicínskych dát - MT Samsung

AHQ3_MT_Slovak Telekom

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

RP8_4_MM_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP39_4_VL_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP40_5_AN_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP8_4_HK_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP40_5_MA_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP8_4_ZČ_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP8_4_MH_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP8_4_RV_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP8_4_MK_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP8_4_MN_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP41_ZÚ_LB_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP9_5_JK_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP40_5_TH_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP8/4_PT_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP10_ZÚ_JO_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP39_4_EL_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP39_4_EN_05_2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_AHQ3_05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP8_5JK_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP8_4_MN_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP39_4_EN_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP8_4_ZČ_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP40_5_MA_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP8_4_MH_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP39_4_EL_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP39_4_VL_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP8_4_MM_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP8_4_PT_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP8_4_HK_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP40_5_TH_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP41_ZÚ_LB_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP28_5_HS_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP10_ZÚ_JO_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP8_4_RV_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP8_4_MK_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP40_5_AN_06_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP28_5_HS_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP8_4_MM_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP8_4_HK_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP40_5_TH_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP41_ZÚ_LB_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP9_5_JK_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP8_4_RP_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP40_5_AN_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP9_5_LŠ_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP39_4_EN_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP8_4_MH_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP8_4_MK_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP40_5_MA_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP8_4_PT_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP39_4_ZČ_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP39_4_VL_09_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP28_5_HS_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP41_ZÚ_LB_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP39_4_EN_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP8_4_HK_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP8_4_MH_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP29_ZÚ_MN_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP8_4_MN_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP10_ZÚ_JO_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP9_5_LŠ_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP8_4_MK_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP8_4_PT_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP8_4_MM_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP8_4_RV_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP40_5_TH_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP39_4_VL_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP39_4_EL_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP40_5_AN_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP40_5_MA_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP9_5_JK_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP39_4_ZČ_10_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF_AHQ3_10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP 20_Dátový paušál k MT_06.2023

AHQ3_Dátový paušál k MT_06.2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

RP 20_Dátový paušál k MT_07.2023

AHQ3_Dátový paušál k MT_07.2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

RP 20_Dátový paušál k MT_05.2023

AHQ3_Dátový paušál k MT_05.2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

RP 20_Dátový paušál k MT_08.2023

AHQ3_Dátový paušál k MT_08.2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

RP 20_Dátový paušál k MT_09.2023

AHQ3_Dátový paušál k MT_09.2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

RP 20_Dátový paušál k MT_10.2023

AHQ3_Dátový paušál k MT_10.2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

RP 20_Dátový paušál k MT_11.2023

AHQ3_Dátový paušál k MT_11.2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

RP_44_VP4_RV_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_44_VP4_MN_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_44_VP4_HK_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_44_VP4_PT_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_44_VP4_EN_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_46_ZÚ_JK_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_44_VP4_MK_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_45_VP5_AN_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_46_ZÚ_LB_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_44_VP4_MH_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_44_VP4_EL_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_58_VP4_MM_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_59_VP5_MN_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_60_ZÚ_HS_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_44_VP4_VL_05/2023

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_AHQ3_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP_44_VP4_RV_06/2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_44_VP4_ZČ_06/2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_45_VP5_AN_06/2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_46_ZÚ_LB_06_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_44_VP4_PT_06/2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_44_VP4_HK_06/2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_44_VP4_MK_06/2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_44_VP4_MN_06/2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_44_VP4_VL_06/2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_44_VP4_MH_06/2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_46_ZÚ_JK_06_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_44_VP4_EL_06/2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_44_VP4_EN_06/2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_59_VP_LŠ_06_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_58_VP_MM_06_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_59_VP5_MN_06_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_60_ZÚ_HS_06_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP_58_VP4_PT_10_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP_59_VP5_LŠ_10_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP_58_VP4_MK_10_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP_60_ZÚ_LB_10_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP_58_VP4_RV_10_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP_58_VP4_MH_10_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP_58_VP4_MH_09_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP_58_VP4_RV_09_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP_59_VP5_LŠ_09_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP_58_VP4_MK_09_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP_58_VP4_PT_09_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP_58_VP4_MH_11/2023

Zaúčtovanie miezd MTFSTU_AHQ3_11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP_58_VP4_PT_11_2023

Zaúčtovanie miezd MTFSTU_AHQ3_11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP_59_VP5_LŠ_11_2023

Zaúčtovanie miezd MTFSTU_AHQ3_11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP_58_VP4_RV_11_2023

Zaúčtovanie miezd MTFSTU_AHQ3_11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP_58_VP4_MK_11_2023

Zaúčtovanie miezd MTFSTU_AHQ3_11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP 11_Výber ambulantných lekárov

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

RP 13_Org. klinickej štúdie - hlavný investigátor

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

RP 12_Sledovanie pacienta, zber a analýza údajov - prípravná fáza

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

RP 13_Org. klinickej štúdie - hlavný investigátor

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 12_Sledovanie pacienta, zber a analýza údajov - prípravná fáza

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 11_Výber ambulantných lekárov

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP44_VP4_EN_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP44_VP4_EL_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP45_VP5_AN_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP44_VP4_ZČ_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP45_VP5_TH_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP44_VP4_MH_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP45_VP5_MA_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP31_VP5_HS_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP32_ZÚ_MN_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP31_VP5_JK_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP9_VP4_MK_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP10_VP5_LŠ_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP9_VP4_PT_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP9_VP4_HK_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP9_VP4_RV_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP9_VP4_MN_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP11_ZÚ_JO_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP44_VP4_VL_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP46_ZÚ_LB_11_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP46_ZÚ_LB_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP44_VP4_EL_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP44_VP4_ZČ_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP45_VP5_MA_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP44_VP4_VL_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP44_VP4_MH_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP45_VP5_AN_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP44_VP4_EN_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP31_VP5_HS_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP31_VP_JK_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP32_ZÚ_MN_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP9_VP4_PT_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP9_VP4_HK_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP9_VP4_MN_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP9_VP4_MK_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP11_ZÚ_JO_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP9_VP4_RV_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP45_VP5_TH_12_2022

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP44_VP4_VL_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP44_VP4_EL_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP44_VP4_MM_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP44_VP4_MN_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP44_VP4_HK_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP44_VP4_MH_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP44_VP4_PT_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP45_VP5_MA_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP46_ZÚ_LB_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP45_VP5_TH_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP44_VP4_MK_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP45_VP5_AN_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP44_VP4_EN_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP31_VP5_HS_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP32_ZÚ_JO_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP31_VP5_JK_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP9_VP4_RV_01_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP 20_Dátový paušál k MT_12.2022

AHQ3_Dátový paušál k MT_12.2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

RP 20_Dátový paušál k MT_03.2023

AHQ3_Dátový paušál k MT_03.2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

RP 20_Dátový paušál k MT_04.2023

AHQ3_Dátový paušál k MT_04.2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

RP 20_Dátový paušál k MT_02.2023

AHQ3_Dátový paušál k MT_02.2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

RP44_VP4_MM_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP44_VP4_MH_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP46_ZÚ_LB_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP44_VP4_MK_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP44_VP4_PT_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP44_VP4_EL_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP45_VP5_MA_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP45_VP5_AN_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP44_VP4_MN_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP44_VP4_ZČ_02-2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP44_VP_VL_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP44_VP4_EN_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP44_VP4_HK_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP45_VP5_TH_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP31_VP5_HS_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP32_ZÚ_MN_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP32_ZÚ_JO_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP10_VP5_JK_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP44_VP4_RV_02_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP45_VP5_MA_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP4_MH_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP45_VP5_AN_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP4_PT_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP32_ZÚ_JO_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP4_VL_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP4_RV_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP31_VP5_HS_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP4_ZČ_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP4_EN_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP4_EL_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP4_MM_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP4_HK_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP31_VP5_JK_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP4_MK_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP45_VP5_TH_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP_MN_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP46_ZÚ_LB_03_2023

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_AHQ3_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP44_VP4_HK_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP44_VP4_MM_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP44_VP4_PT_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP44_VP4_VL_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP44_VP4_MH_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP44_VP4_MK_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP44_VP4_RV_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP32_ZÚ_JO_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

RP31_VP5_HS_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

RP31_VP5_JK_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

RP44_VP4_EN_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP44_VP4_MN_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP45_VP5_TH_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP45_VP5_MA_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP45_VP5_AN_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP44_VP4_EL_04_2023

Zaúčtovanie miezd MTF STU_AHQ3_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP 1.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 1.2_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 4.2_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 5.1_Projektový manažment IT projektu - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Projektový manažér

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 40_Licencie - SW tretích strán Asseco Medical Platform

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
168,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 6_Licencie - SW tretích strán Asseco Medical Platform

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
112,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 4.1_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 3.2_Obrazový modul - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 3.1_Obrazový modul - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 2.2_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 2.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 26_Licencie - SW tretích strán Asseco Medical Platform

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
844,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 3.2_Obrazový modul - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 2.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 26_Licencie - SW tretích strán Asseco Medical Platform

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
844,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 4.1_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 4.2_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 1.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 1.2_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 3.1_Obrazový modul - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 2.2_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 5.1_Projektový manažment IT projektu - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Projektový manažér

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 6_Licencie - SW tretích strán Asseco Medical Platform

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
112,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 40_Licencie - SW tretích strán Asseco Medical Platform

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
168,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RP 2.2_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 6_Licencie - SW tretích strán Asseco Medical Platform

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
112,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 26_Licencie - SW tretích strán Asseco Medical Platform

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
844,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 5_Projektový manažment IT projektu - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Projektový manažér

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 4.2_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 2.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
5,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 1.2_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 1.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 40_Licencie - SW tretích strán Asseco Medical Platform

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
168,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 4.1_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 3.2_Obrazový modul - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Biznis Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 3.1_Obrazový modul - výstupy OUT_1 Z.D č. 0301/0019/23 - Solution Architekt

Dodávka softvérového diela_M2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 50.6_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup OUT 1 -IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 49.2_Org. klinickej štúdie - adm. Pracovník - výstup OUT 1 - IT/IS konzultant/Hlavný expert pre komunikáciu (expert č. 4)

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 49.3_Org. klinickej štúdie - adm. Pracovník - výstup OUT 1 - Špecialista pre databázy/Expert č. 3 (Hlavný expert na analýzu databáz a informačných systémov)

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 35.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup OUT 1 - IT tester

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 2.3_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstup OUT 1 - IT architekt/Expert č. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 4.4_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT architekt/Hlavný expert pre kryptografiu/Expert č. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 3.3_Obrazový modul - výstup OUT 1 - IT architekt/Expert č. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 4.3_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT architekt/Expert č. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 5.2_Projektový manažment IT projektu - výstup OUT 1 - Expert č. 2

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 1.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup OUT 1 - IT architekt/Expert č. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 24.8_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT/IS konzultant

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 23.7_Obrazový modul - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 21.7_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup - IT programátor/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 25.2_Projektový manažment IT projektu - výstup OUT 1 - Expert č. 2

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 24.7_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 24.6_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 24.5_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár/Hlavný expert pre kryptografiu/Expert č. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 23.5_Obrazový modul - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár/Hlavný expert pre kryptografiu/Expert č. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 24.4_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 23.6_Obrazový modul - výstup OUT 1 - IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 22.7_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 22.6_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstup OUT 1 - IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 22.5_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár/Hlavný expert pre kryptografiu/Expert č. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 21.6_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup - IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 21.5_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup - IT programátor/vývojár/Hlavný expert pre kryptografiu/Expert č. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 22.7_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 22.6_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstup OUT 1 - IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 21.5_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup - IT programátor/vývojár/Hlavný expert pre kryptografiu/Expert č. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 23.5_Obrazový modul - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár/Hlavný expert pre kryptografiu/Expert č. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 23.7_Obrazový modul - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 25.2_Projektový manažment IT projektu - výstup OUT 1 - Expert č. 2

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.8_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT/IS konzultant

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 23.6_Obrazový modul - výstup OUT 1 - IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 21.6_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup - IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.7_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.6_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 22.5_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár/Hlavný expert pre kryptografiu/Expert č. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 4.4_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT architekt/Hlavný expert pre kryptografiu/Expert č. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 5.2_Projektový manažment IT projektu - výstup OUT 1 - Expert č. 2

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 2.3_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstup OUT 1 - IT architekt/Expert č. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 35.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup OUT 1 - IT tester

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.5_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT programátor/vývojár/Hlavný expert pre kryptografiu/Expert č. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.4_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 1.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup OUT 1 - IT architekt/Expert č. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 50.6_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup OUT 1 -IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 49.3_Org. klinickej štúdie - adm. Pracovník - výstup OUT 1 - Špecialista pre databázy/Expert č. 3 (Hlavný expert na analýzu databáz a informačných systémov)

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 49.2_Org. klinickej štúdie - adm. Pracovník - výstup OUT 1 - IT/IS konzultant/Hlavný expert pre komunikáciu (expert č. 4)

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 4.3_Portál pacienta a lekára - výstup OUT 1 - IT architekt/Expert č. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 3.3_Obrazový modul - výstup OUT 1 - IT architekt/Expert č. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 21.7_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstup - IT programátor/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 1_T1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 35.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT tester EX č. 5

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 39.1_Testovanie riešenia okrem integrácie - OUT_2,3,4 - Projektový manažér EX č. 1

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 36.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT tester EX č. 5

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 36.2_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT security EX č. 6

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 49.1_ Org. klinickej štúdie výstupy OUT_2,3,4 - adm. pracovník - EX č. 7

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
23,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 3.1_Obrazový modul - výstupy OUT_2,3,4 - Solution Architekt/EX č. 2

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 4.1_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_2,3,4 - Solution Architekt/EX č. 2

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 23.2_Obrazový modul - výstupy OUT_2,3,4 - IT Analytik

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
21,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 25.1_Implementácia riešenia okrem integrácie - OUT_2,3,4 - Projektový manažér EX č. 1

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 21.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor vývojár

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 22.2_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3, 4 - IT Analytik

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
21,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 24.1_ Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor EX č. 4

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 21.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor EX č. 4

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 21.2_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT Analytik

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
21,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 24.2_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_2,3,4 - IT Analytik

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
21,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 22.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor EX č. 4

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 22.3_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor vývojár

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 23.1_Obrazový modul - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor EX č. 4

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 23.3_Obrazový modul - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor vývojár

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 24.3_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor vývojár

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 35.2_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT security EX č. 6

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 2.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3,4 - Solution Architekt/EX č. 2

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 1.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - Solution Architekt/EX č. 2

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

RP 4.1_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_2,3,4 - Solution Architekt/EX č. 2

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 1.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - Solution Architekt/EX č. 2

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 2.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3,4 - Solution Architekt/EX č. 2

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 21.2_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT Analytik

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
21,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.2_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_2,3,4 - IT Analytik

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
21,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 22.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor EX č. 4

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 23.3_Obrazový modul - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor vývojár

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 23.1_Obrazový modul - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor EX č. 4

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 39.1_Testovanie riešenia okrem integrácie - OUT_2,3,4 - Projektový manažér EX č. 1

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 21.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor EX č. 4

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.3_Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor vývojár

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.1_ Portál pacienta a lekára - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor EX č. 4

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 23.2_Obrazový modul - výstupy OUT_2,3,4 - IT Analytik

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
21,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 25.1_Implementácia riešenia okrem integrácie - OUT_2,3,4 - Projektový manažér EX č. 1

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 35.2_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT security EX č. 6

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 36.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT tester EX č. 5

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 36.2_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT security EX č. 6

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 22.3_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor vývojár

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 21.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT Programátor vývojár

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 35.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov - výstupy OUT_2,3,4 - IT tester EX č. 5

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 22.2_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov - výstupy OUT_2,3, 4 - IT Analytik

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
21,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 49.1_ Org. klinickej štúdie výstupy OUT_2,3,4 - adm. pracovník - EX č. 7

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
23,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 3.1_Obrazový modul - výstupy OUT_2,3,4 - Solution Architekt/EX č. 2

Dodanie softvérového diela_M4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 38.3_Portál pacienta a lekára_IT tester

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 37.3_Obrazový modul_IT tester

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 36.3_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT tester

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 39.2_Projektový manažment IT projektu/Exp. 2

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 35.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT tester

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 49.2_Org. klinickej štúdie - adm. pracovník_IT/IS konzultant/Exp. 4

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 49.3_Org. klinickej štúdie - adm. pracovník_Špecialista pre databázy/Exp. 3

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 53.6_Portál pacienta a lekára_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 52.6_Obrazový modul_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 50.6_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 51.6_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 4.3_Portál pacienta a lekára_IT arch/Exp. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 4.4_Portál pacienta a lekára_IT arch/Exp. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 3.3_Obrazový modul_IT arch/Exp. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 1.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT arch/Exp. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 2.3_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT arch/Exp. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 5.2_Projektový manažment IT projektu/Exp. 2

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 21.5_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT prog/vývojár/Exp. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 23.5_Obrazový modul_IT prog/Exp. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 22.5_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT prog/vývojár/Exp. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 24.7_Portál pacienta a lekára_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 21.7_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 25.2_Projektový manažment IT projektu/Exp. 2

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 21.4_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_Špec. pre infraštruktúry/HW

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 24.8_Portál pacienta a lekára_IT/IS konzultant

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 24.6_Portál pacienta a lekára_IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 23.4_Obrazový modul_Špecialista pre infraštruktúry/HW

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 22.4_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_Špecialista pre infraštruktúry/HW

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 21.6 Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 24.5_Portál pacienta a lekára_IT prog/vývojár/Exp. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 23.6_Obrazový modul_IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 23.7_Obrazový modul_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 24.4_Portál pacienta a lekára_Špecialista pre infraštruktúry/HW

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 22.6_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 22.7_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 53.6_Portál pacienta a lekára_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 52.6_Obrazový modul_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 50.6_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 51.6_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 21.5_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT prog/vývojár/Exp. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 23.5_Obrazový modul_IT prog/Exp. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 4.3_Portál pacienta a lekára_IT arch/Exp. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 4.4_Portál pacienta a lekára_IT arch/Exp. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 22.5_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT prog/vývojár/Exp. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.7_Portál pacienta a lekára_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 3.3_Obrazový modul_IT arch/Exp. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 49.2_Org. klinickej štúdie - adm. pracovník_IT/IS konzultant/Exp. 4

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 22.6_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 22.7_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 21.7_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 21.6 Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 39.2_Projektový manažment IT projektu/Exp. 2

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.4_Portál pacienta a lekára_Špecialista pre infraštruktúry/HW

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.5_Portál pacienta a lekára_IT prog/vývojár/Exp. 6

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 35.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT tester

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 37.3_Obrazový modul_IT tester

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 38.3_Portál pacienta a lekára_IT tester

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 1.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT arch/Exp. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 5.2_Projektový manažment IT projektu/Exp. 2

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 49.3_Org. klinickej štúdie - adm. pracovník_Špecialista pre databázy/Exp. 3

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 23.7_Obrazový modul_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 23.6_Obrazový modul_IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 25.2_Projektový manažment IT projektu/Exp. 2

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 21.4_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_Špec. pre infraštruktúry/HW

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 36.3_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT tester

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.8_Portál pacienta a lekára_IT/IS konzultant

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.6_Portál pacienta a lekára_IT analytik

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 23.4_Obrazový modul_Špecialista pre infraštruktúry/HW

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 22.4_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_Špecialista pre infraštruktúry/HW

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 2.3_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT arch/Exp. 1

Dodanie softvérového diela_Etapa 2_T2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 47_Sledovanie pacienta

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
96,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 48_Org. klinickej štúdie - koordinátor a monitor

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 33_Sledovanie pacienta, zber a analýza údajov

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 34_Org. klinickej štúdie - hlavný investigátor

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 34_Org. klinickej štúdie - hlavný investigátor

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 48_Org. klinickej štúdie - koordinátor a monitor

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 47_Sledovanie pacienta

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
96,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 33_Sledovanie pacienta, zber a analýza údajov

Faktúra na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 49.1_Org. klinickej štúdie - adm. pracovník_Expert 7

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 38.1_Portál pacienta a lekára_Expert 5

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 38.2_Portál pacienta a lekára_Expert 6

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 37.2_Obrazový modul_Expert 6

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 37.1_Obrazový modul_Expert 5

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 39.1_Projektový manažment IT projektu_Expert 1

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 51.4_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_Školiteľ pre ITS

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 51.2_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 52.4_Obrazový modul_Školiteľ pre ITS

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 53.3_Portál pacienta a lekára_IT prog/Dokumentarista

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 53.2_Portál pacienta a lekára_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 51.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 52.3_Obrazový modul_IT prog/Dokumentarista

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 54.1_Projektový manažment IT projektu_Expert 1

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
6,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 53.1_Portál pacienta a lekára_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 50.4_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_Školiteľ pre ITS

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 51.3_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT prog/Dokumentarista

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 53.4_Portál pacienta a lekára_Školiteľ pre ITS

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 52.2_Obrazový modul_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 50.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 50.2_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT/IS konzul/Release manažér

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 50.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT prog/Dokumentarista

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 52.1_Obrazový modul_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 63.1_Org. klinickej štúdie - adm. pracovník_Expert 7

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
33,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 22.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_Expert 4

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 21.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_Expert 4

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 23.1_Obrazový modul_Expert 4

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 24.1_Portál pacienta a lekára_Expert 4

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

RP 22.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_Expert 4

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 37.1_Obrazový modul_Expert 5

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 38.2_Portál pacienta a lekára_Expert 6

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 50.2_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT/IS konzul/Release manažér

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 50.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT prog/Dokumentarista

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 52.1_Obrazový modul_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 63.1_Org. klinickej štúdie - adm. pracovník_Expert 7

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
33,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 49.1_Org. klinickej štúdie - adm. pracovník_Expert 7

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 23.1_Obrazový modul_Expert 4

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 51.2_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 52.4_Obrazový modul_Školiteľ pre ITS

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 53.3_Portál pacienta a lekára_IT prog/Dokumentarista

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 53.2_Portál pacienta a lekára_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 51.1_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 52.3_Obrazový modul_IT prog/Dokumentarista

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 51.4_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_Školiteľ pre ITS

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 21.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_Expert 4

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 37.2_Obrazový modul_Expert 6

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 39.1_Projektový manažment IT projektu_Expert 1

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 24.1_Portál pacienta a lekára_Expert 4

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 54.1_Projektový manažment IT projektu_Expert 1

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
6,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 53.1_Portál pacienta a lekára_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 50.4_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_Školiteľ pre ITS

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 51.3_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT prog/Dokumentarista

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 53.4_Portál pacienta a lekára_Školiteľ pre ITS

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 52.2_Obrazový modul_IT/IS konzultant/Release manažér

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 38.1_Portál pacienta a lekára_Expert 5

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 50.1_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT prog/vývojár

Dodanie softvérového diela_M6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 39.2_Projektový manažment IT projektu/Exp. 2

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 50.7_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT programátor/vývojár/dokumentarista

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 50.8_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_Školiteľ pre IT systémy

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 51.5_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT programátor/vývojár

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

54.2_Projektový manažment IT projektu/Exp. 2

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 63.2_Org. klinickej štúdie - adm. pracovník_Špecialista pre databázy/Exp. 3

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 37.3_Obrazový modul_IT tester

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 36.3_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT tester

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 35.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT tester

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 35.4_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_Špecialista pre bezp./Exp. 5

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 36.4_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_Špecialista pre bezp./Exp. 5

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 38.3_Portál pacienta a lekára_IT tester

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 37.4_Obrazový modul_Špecialista pre bezp./Exp. 5

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 38.4_Portál pacienta a lekára_Špecialista pre bezp./Exp. 5

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 49.3_Org. klinickej štúdie - adm. pracovník_Špecialista pre databázy/Exp. 3

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 52.7_Obrazový modul_IT programátor/vývojár/dokumentarista

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 50.5_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT programátor/vývojár

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 50.6_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT/IS konzultant/Release manažér

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 53.5_Portál pacienta a lekára_IT programátor/vývojár

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 51.6_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT/IS konzultant/Release manažér

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 51.7_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT programátor/vývojár/dokumentarista

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 52.8_Obrazový modul_Školiteľ pre IT systémy

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 51.8_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_Školiteľ pre IT systémy

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 53.7_Portál pacienta a lekára_IT programátor/vývojár/dokumentarista

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 52.5_Obrazový modul_IT programátor/vývojár

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 52.6_Obrazový modul_IT/IS konzultant/Release manažér

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 53.6_Portál pacienta a lekára_IT/IS konzultant/Release manažér

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 53.8_Portál pacienta a lekára_Školiteľ pre IT systémy

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 23.5_Obrazový modul_IT prog/Exp. 6

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 24.6_Portál pacienta a lekára_IT analytik

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 22.4_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_Špecialista pre infraštruktúry/HW

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 23.4_Obrazový modul_Špecialista pre infraštruktúry/HW

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 21.6 Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT analytik

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 21.4_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_Špec. pre infraštruktúry/HW

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 21.5_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT prog/vývojár/Exp. 6

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 22.5_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT prog/vývojár/Exp. 6

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 22.6_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT analytik

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 24.4_Portál pacienta a lekára_Špecialista pre infraštruktúry/HW

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 24.5_Portál pacienta a lekára_IT prog/vývojár/Exp. 6

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 24.7_Portál pacienta a lekára_IT prog/vývojár

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 24.8_Portál pacienta a lekára_IT/IS konzultant

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

RP 37.4_Obrazový modul_Špecialista pre bezp./Exp. 5

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 35.4_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_Špecialista pre bezp./Exp. 5

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 36.4_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_Špecialista pre bezp./Exp. 5

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 39.2_Projektový manažment IT projektu/Exp. 2

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 35.3_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT tester

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 37.3_Obrazový modul_IT tester

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 38.3_Portál pacienta a lekára_IT tester

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 51.5_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT programátor/vývojár

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

54.2_Projektový manažment IT projektu/Exp. 2

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 51.6_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT/IS konzultant/Release manažér

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 51.7_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_IT programátor/vývojár/dokumentarista

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 53.8_Portál pacienta a lekára_Školiteľ pre IT systémy

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 52.7_Obrazový modul_IT programátor/vývojár/dokumentarista

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 51.8_Modul univerzálneho úložiska klinických údajov_Školiteľ pre IT systémy

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 50.7_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT programátor/vývojár/dokumentarista

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 50.5_Modul zberu digitálnych senzorových údajov_IT programátor/vývojár

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 53.5_Portál pacienta a lekára_IT programátor/vývojár

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 52.8_Obrazový modul_Školiteľ pre IT systémy

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP 52.6_Obrazový modul_IT/IS konzultant/Release manažér

AHQ3_Dodanie softvérového diela_etapa 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-