Popis projektu


Projekt „Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odborných služieb pri implementácii OP ĽZ  za rok 2019“ je projektom Technickej pomoci MŠVVaŠ SR v rámci OP Ľudské zdroje. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov participujúcich na implementácii OP ĽZ v rámci MŠVVaŠ SR, na kvalitné priebežné vzdelávanie uvedených zamestnancov a zároveň na zabezpečenie prípravy, riadenia  a monitorovania OP ĽZ vrátane výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Vzdelávanie, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013.
 

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
275,240 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,246 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 10 - Zabezpečenie externých sl…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 8 Zabezpečenie posudkov v BSK…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 6 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 4 -Materiálno-technické zabezp…
Typ
Technické vybavenie…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 2- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Personálna oblasť –…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 9 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 7 Zabezpečenie posudkov mimo …
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 5 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 3 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Technické vybavenie…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 1- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Personálna oblasť –…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prijatých administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení diskutovaných na monitorovacom výbore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet žiadostí o platbu s dodržanou lehotou spracovania
Hodnota
1584,0 (počet)
Cieľ
1183,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet žiadostí o platbu s nedodržanou lehotou spracovania
Hodnota
3410,0 (počet)
Cieľ
1378,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet dní školení, ktoré absolvovali zamestnanci RO/SORO
Hodnota
273,0423 (počet)
Cieľ
198,7923 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet AK vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
128,5 (počet)
Cieľ
125,75 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet vyučovacích hodín vzdelávania, ktoré absolvovali zamestnanci RO/SORO
Hodnota
3388,0 (počet)
Cieľ
2367,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov RO/SORO zapojených do vzdelávacích aktivít
Hodnota
28,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet kontrol na mieste
Hodnota
85,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných podujatí (Monitorovacie výbory, zasadnutia pracovných skupín, komisií a pod.)
Hodnota
17,0 (počet)
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free AR9600 ULTRA 3,5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free AR9600 ULTRA 3,5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OPVaI - VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OPVaI -VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free AR9600 ULTRA 3,5kW + montáž a doprava- OPVaI -VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free AR9600 ULTRA 3,5kW + montáž a doprava- OPVaI - MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OPVaI _MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,689 €
Schválené na preplatenie
1,689 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OPVaI - MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
1,703 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky-LCd monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním- OP ĽZ-VRR

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky- monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky-LCd monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním- OP ĽZ-MRR

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky- monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,982 €
Schválené na preplatenie
1,982 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky-LCd monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním- OPVaI- VRR

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky- monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky-LCd monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním- OPVaI-MRR

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky- monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,158 €
Schválené na preplatenie
12,158 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom- OPĽZ-VRR

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom- OP ĽZ-MRR

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
1,251 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom- OPVaI - VRR

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
466 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom- OPVaI- MRR

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,674 €
Schválené na preplatenie
7,674 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019- OPVaI- VRR

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019- OPVaI- MRR

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019-OPĽZ-VRR

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019- OPĽZ-MRR

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy- OPVaI-MRR

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy- OPVaI - VRR

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy-OPĽZ-MRR

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy-OPĽZ-VRR

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019 - Maastricht- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019 - Maastricht- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019, Berlín- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019, Berlín- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019, Berlín-OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019 - Maastricht-OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019 - Maastricht- OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019, Berlín-OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019- OPVaI_VRR

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019- OPVaI_MRR

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

bezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019-OPĽZ-VRR

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

bezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019- OPĽZ-MRR

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019- OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019-OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Čistenie kávovarov-6 ks- OPVaI-VRR

Čistenie kávovarov-6 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Čistenie kávovarov-6 ks- OPVaI-MRR

Čistenie kávovarov-6 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Čistenie kávovarov-6 ks- OPĽZ-MRR

Čistenie kávovarov-6 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Čistenie kávovarov-6 ks- OPĽZ-VRR

Čistenie kávovarov-6 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- konferencia VO-rôzna DPH- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- platca DPH- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- neplatca DPH-OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- neplatca DPH- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- platca DPH- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- konferencia VO- rôzna DPH- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- platca DPH- OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- rôzna DPH- OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- neplatca DPH-OPĽZ_VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- neplatca DPH-OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- rôzna DPH-OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- platca DPH-OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019- OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019- OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na komisii pri MV OP ĽZ dňa 18.6.2019-VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na komisii pri MV OP ĽZ dňa 18.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na komisii pri MV OP ĽZ dňa 18.6.2019-MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na komisii pri MV OP ĽZ dňa 18.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisii pri MV OP ĽZ, dňa 30.1.2019-MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisii pri MV OP ĽZ, dňa 30.1.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisii pri MV OP ĽZ, dňa 30.1.2019-VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisii pri MV OP ĽZ, dňa 30.1.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie s VÚC - OP ĽZ, dňa 24.4.2019-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie s VÚC - OP ĽZ, dňa 24.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie s VÚC - OP ĽZ, dňa 24.4.2019-MRR

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie s VÚC - OP ĽZ, dňa 24.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

Overovanie certifikátov ECDL 1-OPĽZ-VRR

Overovanie certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Overovanie certifikátov ECDL 1- OPĽZ-MRR

Overovanie certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Overovanie certifikátov ECDL 2-OPĽZ-VRR

Overovanie certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Overovanie certifikátov ECDL 2-OPĽZ-MRR

Overovanie certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Overovanie certifikátov ECDL 3-OPĽZ-VRR

Overovanie certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Overovanie certifikátov ECDL 3- OPĽZ-MRR

Overovanie certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Overovanie certifikátov ECDL 4- OPĽZ-VRR

Overovanie certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Overovanie certifikátov ECDL 4-OPĽZ-MRR

Overovanie certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Overovanie certifikátov ECDL 5-OPĽZ-VRR

Overovanie certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Overovanie certifikátov ECDL 5-OPĽZ-MRR

Overovanie certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 16.9.2019-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 16.9.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 16.9.2019-MRR

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 16.9.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 18.9.2019-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 18.9.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 18.9.2019-MRR

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 18.9.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 24.9.2019-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 24.9.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 24.9.2019-MRR

Zabezpečenie občerstvenia na na okrúhlych stoloch OP ĽZ dňa 24.9.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri MV OPĽZ dňa 17.12.2019-VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri MV OPĽZ dňa 17.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri MV OPĽZ dňa 17.12.2019-MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri MV OPĽZ dňa 17.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Tlmočenie na Komisii pri MV OP ĽZ dňa 30.1.2019-VRR

Tlmočenie na Komisii pri MV OP ĽZ dňa 30.1.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2019
Názov

Tlmočenie na Komisii pri MV OP ĽZ dňa 30.1.2019-MRR

Tlmočenie na Komisii pri MV OP ĽZ dňa 30.1.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie pri Okrúhlom stole k návrhu zámeru P - OP ĽZ, dňa 25.4.2019-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie pri Okrúhlom stole k návrhu zámeru P - OP ĽZ, dňa 25.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie pri Okrúhlom stole k návrhu zámeru P - OP ĽZ, dňa 25.4.2019-MRR

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie pri Okrúhlom stole k návrhu zámeru P - OP ĽZ, dňa 25.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie pri Okrúhlom stole k návrhu zámeru NP - OP ĽZ, dňa 13.5.2019-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie pri Okrúhlom stole k návrhu zámeru NP - OP ĽZ, dňa 13.5.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie pri Okrúhlom stole k návrhu zámeru NP - OP ĽZ, dňa 13.5.2019-MRR

Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie pri Okrúhlom stole k návrhu zámeru NP - OP ĽZ, dňa 13.5.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 17.7. 2019-VRR

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 17.7. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 17.7. 2019-MRR

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 17.7. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 10.7. 2019-VRR

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 10.7. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 10.7. 2019-MRR

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 10.7. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 20.8.2019-VRR

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 20.8.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 20.8.2019-MRR

Zabezpečenie občerstvenia Okrúhle stoly OP ĽZ dňa 20.8.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb KpMV OP ĽZ dňa 11.10.2019-VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb KpMV OP ĽZ dňa 11.10.2019.

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb KpMV OP ĽZ dňa 11.10.2019-MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb KpMV OP ĽZ dňa 11.10.2019.

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia OS OP ĽZ v dňoch 7. a 9.10.2019-VRR

Zabezpečenie občerstvenia OS OP ĽZ v dňoch 7. a 9.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia OS OP ĽZ v dňoch 7. a 9.10.2019-MRR

Zabezpečenie občerstvenia OS OP ĽZ v dňoch 7. a 9.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
0 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
0 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
00164381
Názov
Slovenská informatická spoločnosť
IČO
30845874
Názov
AUVICO, spol. s r.o.
IČO
48000426
Názov
Party Catering, s. r. o.
IČO
46129847
Názov
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
46088369
Názov
Agentúra VKM, s.r.o.
IČO
35736763
Názov
AGENTÚRA MANNA, s.r.o.
IČO
36749117
Názov
Kancelária Národnej rady SR
IČO
00151491
Názov
Tatra united corporation a.s.
IČO
31382711
Názov
SOREA, spol. s r.o.
IČO
31339204
Názov
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
IČO
31338551
Názov
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO
00397865
Názov
Martin Gall - MG COMP
IČO
41751477
Názov
RAUT s. r. o.
IČO
47370076
Názov
KOCUR, s.r.o.
IČO
50099728
Názov
alab solutions s. r. o.
IČO
48081779
Názov
VIDEX s.r.o.
IČO
46963146
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.