Popis projektu

Predkladaný zámer na založenie priemyselného výskumno-vývojového centra pre digitálnu biomedicínu je charakterizovaný inovatívnym multidisciplinárnym prístupom k biomedicínskemu výskumu tak, aby predkladaný projekt bol v plnej miere v súlade s RIS3 SK tak v oblasti výskumnej, ako aj v oblasti potenciálnych výsledkov uplatniteľných v hospodárskej praxi. Preto sa plánuje v rámci výskumno-vývojových aktivít kombinácia klasického biomedicínskeho výskumu a výskumu a vývoja v oblasti bioinformatiky a uplatnenia nových inovatívnych IT technológií v oblasti ochrany a starostlivosti o zdravie občanov. Funkčné prepojenie biomedícny a moderných IT technológií je veľkou aktuálnou výzvou v sektoroch zdravotníctva a IT priemyslu a túto výzvu je možné riešiť len prostredníctvom spoločných interdisciplinárnych výskumných aktivít – kde biomedicínsky výskum rieši zlepšenie diagnostiky a terapie pacientov a zlepšenie kvality ich života a IT výskum je zameraný na nové efektívnejšie metódy spracovania a využívania bioinformatických dát, ale aj iné inovatívne spôsoby výskumu a vývoja IT produktov využiteľných v sektore zdravotníctva (ako napríklad komplexný manažment pacienta v dobe stále intenzívnejšej digitalizácie biomedicíny, či zlepšovanie algoritmov pre interpretáciu dát o zdravotnom stave pacienta získaných zo Smart Health Devices, ako aj ich zrozumiteľnému prezentovaniu lekárovi v takzvaných „dashboardoch“, ktoré umožňujú okamžitú akciu na zlepšenie zdravotného stavu lekára alebo na podanie personalizovaného odporúčania – čo je aj predmetom výskumu a vývoja v tomto predkladanom projekte).

Viac
Subjekt
Realtime, s.r.o.
Partneri
Centrum vedecko-technických informácií SR, Univerzita Komenského v Bratislave, MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., PREEM a.s.
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Ťahanovce, Žilina, Nitra
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.07.2017 - 01.09.2022
Celková suma
7,189,786 €
Vlastné zdroje
748,919 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 - priemyselný výskum: Priemy…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 2 - experimentálny vývoj: Vývo…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 7 - nezávislý výskum a vývoj: …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 5 - nezávislý výskum a vývoj: …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 3 - priemyselný výskum: Intern…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 4 - experimentálny vývoj : In…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 6 - nezávislý výskum a vývoj: …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
1,669,000 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.