Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Výskumná agentúra

Dátum vyhlásenia
31.05.2016
Dátum uzavretia
31.12.2016
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
301,000,000 €
Suma schválených žiadostí
0 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnost…

VUJE, a. s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,511,570 €
Vlastné zdroje
2,576,070 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnoco…

ALFA Slovakia, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,450,690 €
Vlastné zdroje
1,808,464 €
Projekt

Podpora Priemyselného výskumno-vývojového centra …

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,227,920 €
Vlastné zdroje
1,774,512 €
Projekt

Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunik…

I.S.D.D. plus, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,222,652 €
Vlastné zdroje
1,409,579 €
Projekt

MASYKO – modulárny automatizovaný systém kontroly…

ZTS Výskumno-vývojový ústav K…

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,210,816 €
Vlastné zdroje
1,327,656 €
Projekt

Výskumno vývojové centrum v oblasti zvyšovania be…

Centrum pre vedu a výskum, s.…

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,067,161 €
Vlastné zdroje
1,131,517 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre zvyšovanie dlhodobe…

ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,046,187 €
Vlastné zdroje
1,292,695 €
Projekt

Inteligentní mobilní asistenti v SMART FACTORY

MATADOR Industries, a. s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,021,951 €
Vlastné zdroje
1,082,823 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum v oblasti m…

CRYSTALEX, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,006,497 €
Vlastné zdroje
1,067,568 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre dátové analýzy zame…

J.R.G. s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,878,940 €
Vlastné zdroje
923,597 €
Projekt

Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v me…

FDDC s. r. o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,777,462 €
Vlastné zdroje
981,052 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých…

CIT, Tools Engineering s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,738,358 €
Vlastné zdroje
1,042,113 €
Projekt

Projekt výskumu zvýšenia efektivity monitoringu …

DIGMIA s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,675,409 €
Vlastné zdroje
1,348,369 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre vývoj a aplikáciu s…

SLOVAK-CTS s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,660,747 €
Vlastné zdroje
755,297 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA"

TNtech, s. r. o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,618,280 €
Vlastné zdroje
625,423 €
Projekt

Využitie pokročilých informačno-technologických n…

Direct Impact, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,462,595 €
Vlastné zdroje
814,477 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „AcuEnergy“

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,336,516 €
Vlastné zdroje
654,568 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum rýchlorastú…

DEKONTA s. r. o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,316,911 €
Vlastné zdroje
831,069 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitál…

Realtime, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,189,786 €
Vlastné zdroje
748,919 €
Projekt

Vedecko-výskumné centrum zdravia Liptov

MEDICAL SPINE, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,188,049 €
Vlastné zdroje
736,522 €
Projekt

Výskumné centrum progresívnych materiálov a inova…

STATON, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,155,640 €
Vlastné zdroje
1,447,222 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojového centrum CELESTIAL

Lomtec.com a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,128,190 €
Vlastné zdroje
492,373 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum SMART ENERG…

DISPEX, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,046,709 €
Vlastné zdroje
1,465,551 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum analýzy a s…

DATALAN, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,022,424 €
Vlastné zdroje
291,821 €
Projekt

Autonómne, inteligentné, robotické vozidlá s elek…

DSSI, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,885,056 €
Vlastné zdroje
810,540 €
Projekt

BiDaC: Priemyselné výskumno-vývojové centrum Big …

ITMG, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,870,371 €
Vlastné zdroje
674,785 €
Projekt

Založenie a podpora Priemyselného výskumno-vývojo…

F.M. Servis s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,726,661 €
Vlastné zdroje
651,817 €
Projekt

Stanovenie efektívnych, individuálnych programov …

Albatros Aviation Services s.…

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,503,977 €
Vlastné zdroje
955,500 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum na homogenizáciu vstu…

BRUTTO, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,453,870 €
Vlastné zdroje
1,668,668 €
Projekt

Lingeo - Výskumné centrum počítačovej analýzy a s…

MEGA & LOMAN, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,397,652 €
Vlastné zdroje
432,152 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre mobilné služby a ko…

SWAN KE, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,354,622 €
Vlastné zdroje
1,543,284 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum progresívny…

FINALCAST, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,151,450 €
Vlastné zdroje
1,122,342 €
Projekt

Priemyselné vedecko-výskumné centrum pre Smart ag…

Lemkowie, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,004,713 €
Vlastné zdroje
707,417 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre pôdohos…

SOFTIP, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,992,926 €
Vlastné zdroje
539,657 €
Projekt

Výskum vplyvu tepelného spracovania na štruktúru …

KINEX BEARINGS, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,946,780 €
Vlastné zdroje
1,376,138 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých…

VIPO a. s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,866,245 €
Vlastné zdroje
1,493,792 €
Projekt

Výskum a vývoj monitorovacieho bezdrôtového systé…

Amicus SK, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,860,565 €
Vlastné zdroje
1,099,144 €
Projekt

Výskum a vývoj overenia mechanických a energetick…

WINDOW GLASS CMS, s. r. o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,853,436 €
Vlastné zdroje
1,082,290 €
Projekt

Výskum a vývoj novej generácie ekologických veľko…

HT, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,835,421 €
Vlastné zdroje
514,560 €
Projekt

Vedecko technická platforma určená pre výskum, ná…

GLASS WAY, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,657,836 €
Vlastné zdroje
517,218 €
Projekt

Zdieľanie výpočtového výkonu pre Big Data medzi d…

PREEM a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,646,715 €
Vlastné zdroje
506,858 €
Projekt

Univerzálny virtuálny inteligentný priestor pre d…

BETAMONT s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,524,169 €
Vlastné zdroje
1,093,953 €
Projekt

Budovanie partnerstva pre inovácie a výskum

OMNIA KLF, a. s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,471,988 €
Vlastné zdroje
1,197,980 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum podpory pod…

Partner Soft, spol. s r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,168,064 €
Vlastné zdroje
396,628 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých…

HES - COMGEO spol. s r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,165,182 €
Vlastné zdroje
1,010,870 €
Projekt

Výskum typového radu kalových čerpadiel

PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,015,001 €
Vlastné zdroje
926,650 €
Projekt

Vybudovanie výskumného centra monitoringu srdca a…

SEVITECH a. s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,908,914 €
Vlastné zdroje
704,309 €
Projekt

mhealth.ai - Centrum výskumu inteligentných mobil…

O2 Slovakia, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,897,472 €
Vlastné zdroje
347,805 €
Projekt

Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej kon…

MASAM, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,878,042 €
Vlastné zdroje
850,533 €
Projekt

Manažérsky výukový a rozhodovací systém

I.K.NOW s. r. o

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,603,581 €
Vlastné zdroje
267,221 €
Projekt

Inovatívne spôsoby efektívneho využívania vedľajš…

BETA BioTech, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,549,502 €
Vlastné zdroje
457,464 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum technológi…

SYTELI, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,316,850 €
Vlastné zdroje
920,080 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum precízneho poľnohospodá…

AGB GROUP s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,131,922 €
Vlastné zdroje
706,438 €
Projekt

Elektronické ticketingové systémy ako predmet ino…

Adbee digital s. r. o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,993,072 €
Vlastné zdroje
463,642 €
Projekt

Výskumné centrum dynamického riadenia energetický…

Datapac s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,799,878 €
Vlastné zdroje
467,913 €
Projekt

Výskum v oblasti automatizovaného spracovania neš…

MindIT, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,787,103 €
Vlastné zdroje
635,938 €
Projekt

Retail management ako unikátna platforma riešení …

Phoonio s. r. o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,432,011 €
Vlastné zdroje
477,892 €
Projekt

Výskum bezpečných elektronických transakcií v dig…

DITEC, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,008,028 €
Vlastné zdroje
883,436 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum údržby leteckej technik…

PWC Avis, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,887,403 €
Vlastné zdroje
507,080 €
Projekt

Výskum v oblasti autonómneho územného plánovania

Architektonické štúdio Atrium…

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,008,955 €
Vlastné zdroje
179,257 €
Projekt

Technológie pre inteligentný manažment spotreby e…

TRANSTECH, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,699,964 €
Vlastné zdroje
281,390 €
Projekt

Vývoj elektronického systému zberu dát v záchrann…

Falck Academy s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,413,822 €
Vlastné zdroje
275,638 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.