Výskumné centrum dynamického riadenia energetických tokov s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov

Datapac s.r.o.

Popis projektu

Predkladaný projektový zámer je zameraný na vybudovanie dynamického riadenia energetických tokov s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov. Táto oblasť je tematicky prepojená s oblasťou zamerania oboch partnerov projektu, ktorí vnášajú vysokú pridanú hodnotu pre riešenie. Partnerom, výskumnou inštitúciou z verejného sektora je a nevyhnutným partnerom vzhľadom k téme projektového zámeru je zastupujúca súkromný sektor. 

Žiadateľ projektu, spoločnosť Datapac s.r.o. spolu s partnermi projektu, FEI STU a ZSE Energia, a.s. sa v rámci predkladaného projektu zameriava na nasledovné oblasti výskumnej špecializácie RIS3 SK

- Priemyselná ulica 2, 010 01 Žilina.

:

- Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

 

Ružindolská 12, 917 01

- Štefánikova tr. 45, 949 52 Nitra

1. mája 13, 912 50 Trenčín

Projektový zámer pozostáva z piatich výskumných aktivít, z ktorých tri výskumné aktivity realizuje samotný žiadateľ a každý partner realizuje jednu aktivitu. Členenie aktivít je nasledovné:

  1. – Zber, spracovanie a analýza údajov
  2. –Vývoj systémového a aplikačného prostredia
  3. Vývoj centrálneho riadiaceho systému, aplikácia teoretických zistení do praxe
  4. – Návrh a vývoj senzorickej siete zameranej na zber údajov -
  5. Algoritmi merania, riadenia spotreby, výroby a skladovania elektrickej energie -

- opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom

- počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch

- počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV

- počet podporených výskumných inštitúcií

- počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry

- počet publikácií vytvorených v rámci projektu

Viac
Subjekt
Datapac s.r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, ZSE Energia, a.s.
Miesta realizácie
Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Žilina
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.07.2017 - 01.06.2021
Celková suma
3,799,878 €
Vlastné zdroje
467,913 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 Zber, spracovanie a analýza …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 2 Vývoj systémového a aplikačn…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 3 Vývoj centrálneho riadiaceho…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 4 Návrh a vývoj senzorickej si…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 5 Algoritmy merania, riadenia …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,9 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,45 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
13,7 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.