Popis projektu

Cieľom projektu je vytvorenie  Priemyselného výskumno-vývojového centra a investícia do výskumu vysokopevných konštrukčných materiálov v oblasti materiálového výskumu ložísk.  Automobilový priemysel a strojárstvo je technologickou pririotou SR v cieľových zameraniach RIS3, čo predkladaný projekt rieši v spolupráci s akademickou sférou - partnermi Žilinská univerzita  a Slovenská technická univerzita, na báze vysokej kvality, excelentnosti a s vysokou mierou využiteľnosti výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej praxi. Partneri spoločne uplatnia multidisciplinárny prístup, prejpájajúci oblasti špecializácie RIS3 SK: materiálový výskum a IK technológie. V rámci projektu budú zrealizované aktivity:

Žiadateľ - aplikovaný výskum: Aktivita 1. Výskum vysokopevných konštrukčných materiálov, Aktivita 4. Stavba a verifikácia matematických modelov na báze digitálnych technológií

Partner Žilins.univerzita - nezávislý výskum: Aktivita 2.Výskum tepelných vlastností vysokopev. konštrukčných materiálov, Aktivita 5.Stavba a verifikácia matematického modelu šírenia tepla na báze digit.technológii

Partner STUBA - nezávislý výskum: Aktivita 3. Výskum štruktúry vysokopev. konštrukčných materiálov, Aktivita 6. Stavba a verifikácia matem. modelu trvanlivosti na báze digit. technolog.

Projekt sa bude realizovať v Žilinskom a Bratislavskom kraji.

Viac
Subjekt
KINEX BEARINGS, a.s.
Partneri
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bytča, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Žilina
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.09.2017 - 01.08.2022
Celková suma
5,946,780 €
Vlastné zdroje
1,376,138 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1. Výskum vysokopevných konštrukčných m…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov
4. Stavba a verifikácia matematických m…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
3. Výskum štruktúry vysokopevných konšt…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov
6. Stavba a verifikácia matematického m…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
2. Výskum tepelných vlastností vysokope…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov
5. Stavba a verifikácia matematického m…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
2,6 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
27,1 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.