Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej konečná úprava ako podklad pre nanovrstvy povlakov za účelom zvýšenia trvanlivosti a výkonu rezného náradia v procese vysokorýchlostného trieskového obrábania

MASAM, s.r.o.

Popis projektu

Predkladaný projekt na podporu priemyselného výskumno-vývojového centra je projekt, v rámci ktorého sa plánujú výskumno-vývojové aktivity konzorcia partnerov na báze vysokej excelentnosti s vysokou mierou potenciálnej využiteľnosti výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxi. Zámerom projektu je vytvoriť dlhodobé partnerstvo podniku a výskumnej inštitúcie, ktorého výsledkom bude priemyselné výskumno-vývojové centrum. Priemyselné výskumno-vývojové centrum bude výskumné konzorcium, fungujúce na základe partnerskej zmluvy, v ktorom lídrom bude podnik, žiadateľ – MASAM, s. r. o., ktorý pre svoju činnosť potrebuje realizovať výskum a vývoj v oblasti zameranej na, ktorá je spojená tematicky s jeho hospodárskou činnosťou, pričom partnerom bude výskumná inštitúcia – verejný subjekt STU MTF, tak, aby v rámci projektu došlo k efektívnej spolupráci v zmysle vyhlásenej výzvy.

Primárny cieľ projektu: Výskum v optimalizácii rezných nástrojov a jej konečnú úpravu ako podklad pre nanovrstvy povlakov.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 4 na seba nadväzujúcich aktivít:

AKTIVITA 1: Výskum a vývoj v oblasti úpravy zaoblenia reznej hrany a leštenie nástroja a kontrola rezných nástrojov optickými systémami  (Priemyselný výskum – žiadateľ)

AKTIVITA 2: Výskum a vývoj v oblasti testovania trvanlivosti a životnosti povlakovaných stopkových rezných nástrojov a prezentovanie výsledkov (priemyselný výskum – žiadateľ)

AKTIVITA 3: Výskum a vývoj návrhu výroby stopkových rezných nástrojov využitím počítačovej podpory a simulovanie procesu rezania využitím metódy konečných prvkov (nezávislý výskum a vývoj – Patner)

AKTIVITA 4: Výskum a vývoj v príprave polotovarov pre výrobu stopkových rezných nástrojov a stopkových rezných nástrojov a prezentovanie výsledkov (nezávislý výskum a vývoj – Partner)

Miestami realizácie projektu budú: Trnava, Vráble

Merateľné ukazovatele projektu:

• Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom:

• Počet podaných patentových prihlášok:

• Počet podporených výskumných inštitúcii:

• Počet publikácií vytvorených v rámci projektu:

• Počet podaných patentových prihlášok ÚPV SR:

• Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu:

• Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu:

Viac
Subjekt
MASAM, s.r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Trnava, Vráble
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.07.2017 - 01.06.2023
Celková suma
4,878,042 €
Vlastné zdroje
850,533 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1. Výskum a vývoj v oblasti úpravy zaob…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
2. Výskum a vývoj v oblasti testovania …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
4. Výskum a vývoj v príprave polotovaro…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
3. Výskum a vývoj návrhu výroby stopkov…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.