Popis projektu

Výskumno-vývojové centrum pre mobilné služby a komunikácie, ako konzorcium štyroch partnerov, umiestnené v Univerzitnom vedeckom parku Technicom je plánované ako dlhodobé partnerstvo vytvorené za účelom výskumu v oblasti informačno-komunikačných technológií v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK). Počas obdobia piatich rokoch je zámerom tohto štvorčlenného tímu, ktorý sa skladá z dvoch veľkých súkromných podnikov a dvoch veľkých univerzít, cez dve projektové aktivity základného a štyri projektové aktivity priemyselného výskumu získať údaje a vedomosti, ktoré prinesú pokrok vo vývoji mobilnej siete 5. generácie. Cez efektívnu spoluprácu medzi dvomi subjektmi zo súkromného sektoru a dvomi významnými slovenskými vedeckými inštitúciami je účel tohto projektu dosiahnúť teoretické a praktické výsledky, ktoré priamo posunú Slovensko medzi svetovú špičku informačno-komunikačného odvetvia. Toto všetko samozrejme s dôrazom na Stratégiu RIS3 SK, konkrétne v súlade s oblasťou špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít a oblasťou hospodárskej špecializácie RIS3 SK.

Viac
Subjekt
SWAN KE, s.r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, SWAN Mobile, a. s.
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Košice - mestská časť Sever
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.08.2017 - 01.07.2022
Celková suma
6,354,622 €
Vlastné zdroje
1,543,284 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1 Optimalizácia riešení pre správu a ma…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
-
Názov
6 Výskum v oblasti optimalizácie archit…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
7 Výskum v oblasti senzorových IoE/IoT …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
-
Názov
9 Výskum v oblasti cloudových infraštru…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
12 Detekcia anomálnych stavov s využití…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
2 Identifikácia riešení pre správu a ma…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
-
Názov
4 Inovácia sieťových protokolov (N95)
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
5 Nezávislý výskum v oblasti optimalizá…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
8 Nezávislý výskum v oblasti senzorovýc…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
-
Názov
11 Nezávislý výskum s využitím prvkov b…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
1 Optimalizácia riešení pre správu a ma…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
-
Názov
3 Inovácia sieťových protokolov a prech…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
6 Výskum v oblasti optimalizácie archit…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
9 Výskum v oblasti cloudových infraštru…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
4 Inovácia sieťových protokolov (N95)
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
8 Nezávislý výskum v oblasti senzorovýc…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
-
Názov
10 Nezávislý výskum v oblasti cloudovýc…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
11 Nezávislý výskum s využitím prvkov b…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
3 Inovácia sieťových protokolov a prech…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
703,312 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
24,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
6,354,622 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.