Výskum a vývoj overenia mechanických a energetických vlastností bezpečnostných viacvrstvových, izolačných a tvrdených skiel za účelom vylepšenia ich vlastností s dôraz na aplikovanie nanotechnologických vrstiev

WINDOW GLASS CMS, s. r. o.

Popis projektu

Zámerom predkladaného projektu je realizácia výskumno – vývojových aktivít v oblasti výskumu a overenie mechanických a energetických vlastností bezpečnostných viacvrstvových, izolačných a tvrdených  skiel za účelom vylepšenia ich mechanických, bezpečnostných a  energetických vlastností s dôraz na aplikovanie nanotechnologických vrstiev pri priemyselnej výrobe tvrdených, vrstvených a izolačných skiel  pre zvýšenie ich bezpečnostných a úžitkových vlastností.

Primárny cieľ projektu: Aplikovanie nových vyskúmaných metód výrobných procesov pri ktorých bude dosiahnuté zlepšenie kvalitatívnych parametrov tvrdených bezpečnostných skiel

Sekundárny cieľ projektu: Komplexné zhromaždenie informácií o bezpečnostných, mechanických energetických vlastnostiach a parametroch tvrdených bezpečnostných skiel.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 3 na seba nadväzujúcich aktivít:

AKTIVITA 1: SKÚMANIE BEZPEČNOSTNÝCH VLASTNOSTI A VÝSKUM VPLYVU KVALITY OPRACOVANIA HRANY BEZPEČNOSTNÉHO SKLA NA ODOLNOSŤ VOČI PORUŠENIU (Priemyselný výskum – žiadateľ)

AKTIVITA 2: SKÚMANÉ ENERGETICKÉ VLASTNOSTI A VÝSKUM APLIKÁCIE NANOTECHNOLOGICKÝCH VRSTIEV (priemyselný výskum – žiadateľ)

AKTIVITA 3: ZHODNOCOVANIE ODPADU VIACVRSTVOVÝCH LEPENÝCH SKIEL (nezávislý výskum a vývoj – Patner)

Miestami realizácie projektu budú nasledujúce priestory: 

 • Dunajská Streda časť Mliečany

 • Bratislava

 • Merateľné ukazovatele projektu:

  • Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom:

  • Počet podaných patentových prihlášok:

  • Počet podporených výskumných inštitúcii:

  • Počet publikácií vytvorených v rámci projektu –

Viac
Subjekt
WINDOW GLASS CMS, s. r. o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská Streda
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.07.2017 - 01.06.2023
Celková suma
5,853,436 €
Vlastné zdroje
1,082,290 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
AKTIVTA 1 SKÚMANIE BEZPEČNOSTNÝCH VLAS…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
AKTIVITA 2 SKÚMANÉ ENERGETICKÉ VLASTNOS…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
AKTIVITA 3 ZHODNOCOVANIE ODPADU VIACVRS…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.