Popis projektu

Jedinečná zhoda aktuálnych podmienok a okolností ako napríklad dopyt po inováciách v oblasti telekomunikácií ako aj významná aktuálnosť výskumu v oblasti spracovania telekomunikačných dát, podnietili spoločnosť I.S.D.D. Plus, s.r.o. a jej partnera Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k zámeru spoločne zriadiť Centrum pre výskum dát v oblasti telekomunikácií. 

V rámci pilotnej fázy výskumu bude konzorcium partnerov (vrátane zmluvného výskumu) realizovať výskum v nasledovných oblastiach:

1.      – analýza telekomunikačných dát za účelom včasnej detekcie fenoménu používania produktov alebo služieb bez zámeru za ne zaplatiť.

2.      – hľadanie indikátorov a následná predikcia migrácie, odchodu zákazníka. Sentimentu zákazníka.

3.     – automatizované nájdenie množiny zákazníkov, ktorí majú takú vlastnosť, že medzi prvými začnú využívať služby, ktoré sa ešte len stanú populárnymi. 

4.      (Closed User Group) – ide o výskum detekcie skupín používateľov, ktorí majú medzi sebou navzájom vysoké telekomunikačné prepojenie.

5.      – efektívne plánovanie a optimalizácia telekomunikačnej siete.

6.      – rozvoj metód customer intelligence vrátane predikcie hodnoty zákazníka, akú má pre operátorov.

7.      – rozvoj metód na maximalizáciu pomeru: kvalita dát / riziko, pri anonymizácii telekomunikačných dát.

, kde sú Informačné a komunikačné technológie (IKT) prioritnou oblasťou výskumu.

V rámci projektu je plánovaná diseminácia výsledkov výskumu odbornej a laickej verejnosti. Diseminačná činnosť počíta s vytvorením odborných publikácií na konferenciách a v odborných časopisoch a tiež s účasťou Centra na vytipovaných akciách a eventoch.

Viac
Subjekt
I.S.D.D. plus, s.r.o.
Partneri
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto, Trnava
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.08.2017 - 01.07.2022
Celková suma
8,222,652 €
Vlastné zdroje
1,409,579 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výskum Big Data v oblasti telekomunikác…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Výskum zákazníckych a sociálnych dát v …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
667,923 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
12,4807 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
26,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.