Elektronické ticketingové systémy ako predmet inovácie a nasadenia nových služieb s úzkou integráciou na podnikové systémy

Adbee digital s. r. o.

Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti e-ticketingových systémov so zameraním na návrh architektúry, návrh štandardov a skúmanie nových prístupov k bezpečnosti pri zachovaní súkromia. Súčasťou projektu je aj skúmanie modelu používateľa, ako aj analýza a predikcia správania zákazníkov. Efektívne e-ticketingové systémy sú aktuálne jedným z predpokladov pre fungovanie modernej spoločnosti. V posledných desaťročiach sledujeme prechod z papierových lístkov na lístky generované e-ticketingovými systémami. V dôsledku nárastu mobilných zariadení sa postupne začali využívať spôsoby doručovania formou SMS správ, pričom tento vývoj sledujeme iba posledných pár rokov. Najväčší zlom však prichádza až výrazným nárastom smartfónov a prílevom nových pokročílých technológií (NFC, “wearables”, Internet vecí…), ktoré posúvajú možnosti elektronického ticketingu na novú úroveň. Z uvedených dôvodov dochádza k výraznému nárastu využívania týchto technológií, ktorý bude nasledujúcu dekádu kľúčovým prvkom aj v oblasti ako je elektronický ticketingový systém, a to nie len na splnenie základných požiadaviek na mobilitu, ale aj na efektívnejšie využívanie času a zdrojov, a tým minimalizovanie dopadu na životné prostredie.

Viac
Subjekt
Adbee digital s. r. o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Piešťany
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.08.2017 - 01.10.2022
Celková suma
3,993,072 €
Vlastné zdroje
463,642 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1. Výskum súčasného stavu e-ticketingov…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov
2. Výskum laboratórneho prototypu s nás…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
3. Vývoj prototypu a jeho nasadenie do …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov
4. Návrh a využitie umelej inteligencie…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
8,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,16 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.