Popis projektu

Projekt je zameraný na budovanie priemyselného výskumno-vývojového centra a vytvorenie prepojenia a synergie medzi podnikom a centrom výskumu a vývoja. Výskumno-vývojové aktivity budú realizované konzorciom: Centrum pre vedu a výskum, s.r.o, Slovenskou technickou univerzitou a Výskumným ústavom zváračským PI SR, z.z.p.o.. Partneri spoločne uplatnia multidisciplinárny prístup,prepájajúci oblasti špecializácie RIS3 SK: materiálový výskum a nanotechnológie a udržateľná energeticka a energie.

V rámci projektu sa budú realizovať 3 nosné témy: 1. zvýšenie bezpečnosti a efektivity prevádzky jadrových elektrární, 2. zvýšenie bezpečenosti a efektivity prevádzky vodných elektrární, 3. zvýšenie bezpečenosti a efektivity prevádzky tepelných elektrární.

Realizáícia projektu umožní návrat 5 slovenských výskumníkov zo zahraničia, prijatie min. 6 nových výskumných pracovníkov,podanie 1 prihlášky registrácie duševného vlastníctva a publikovanie 37 výskumných publikácií vytvorených v rámci projektu. Aplikáciou výsledkov projektu dôjde k zásadným úsporám nákladov na energie a zároveň výsledky výskumu budú použiteľné v mnohých hospodárskych odvetviach. 

Viac
Subjekt
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Výskumný ústav zváračský
Miesta realizácie
Trnava, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Východná, Trenčín, Jaslovské Bohunice, Kalná nad Hronom
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.08.2017 - 01.06.2023
Celková suma
8,067,161 €
Vlastné zdroje
1,131,517 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výskumná aktivita 1 (priemyselný výskum…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výskumná aktivita 3 nepodnikateľského p…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výskumná aktivita 2 nepodnikateľského p…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
150,000 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
25,6266 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.