Popis projektu

Iniciátorom projektu je spoločnosť Mind IT, s.r.o., ktorá  sa dlhodobo venuje problematike digitálnych archívov a systémom na spracovanie obsahu.

Cieľom projektu je nadobundúť takú úroveň poznatkov a postupov v oblasti spracovania jazyka, aby bolo možné následne tieto nadobudnuté poznatky a postupy využiť pri rozvoji produktov a služieb s vyššou pridanou hodnotou spracovania obsahu v praxi, to zn. na posilnenie hospodárskeho postavenia žiadateľa.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je z pohľadu žiadateľa aplikovať výsledky výskumu v oblasti hlbokého strojového učenia do praxe výberom postupov, ktoré majú najvyššiu mieru presnosti v oblasti spracovanie prirodzeného jazyka a obrazu a súčasne overiť hranice tejto technológie. Splnenie tohto cieľa umožní aplikovanie výsledkov do softvérových produktov a služieb v oblasti archívov, CMS, CRM čím sa podstatne zvýši pridaná hodnota a konkurencie schopnosť firemných produktov a služieb.

MindIT, s.r.o. má záujem s hore uvedenými technológiami preniknúť aj na medzinárodné trhy, pričom automatizované spracovanie neštruktúrovaného obsahu s overenou mierou úspešnosti spracovania bude hlavným rozdielovým faktorom.

Viac
Subjekt
MindIT, s.r.o.
Partneri
Centrum vedecko-technických informácií SR, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Žilina, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Banská Bystrica
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.07.2017 - 01.06.2021
Celková suma
3,787,103 €
Vlastné zdroje
635,938 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výskumná aktivita 1 (priemyselný výskum…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Výskumná aktivita 2 (nezávislý výskum):…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Výskumná aktivita 3 (nezávislý výskum):…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Výskumná aktivita 3 (nezávislý výskum):…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
18,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.