DATALAN, a.s.

Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekty
1
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum analýzy a s…

DATALAN, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,022,424 €
Vlastné zdroje
291,821 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
250,761 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,468,789 €
Vlastné zdroje
6,423,439 €
Projekt

Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do …

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
245 €
Vyčerpané z projektu
26,037,168 €
Suma
49,982,435 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozš…

DataCentrum elektronizácie úz…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,863,465 €
Suma
37,234,442 €
Vlastné zdroje
1,649,113 €
Projekt

Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktú…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
65,418 €
Vyčerpané z projektu
18,314,719 €
Suma
33,259,712 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhod…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,053,716 €
Vyčerpané z projektu
10,979,928 €
Suma
32,853,293 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora národného systému pre popularizáciu výsku…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,410,954 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd – III. etapa

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
121 €
Vyčerpané z projektu
14,119,904 €
Suma
21,574,827 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národná infraštruktúra pre podporu transferu tech…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
485,725 €
Suma
20,564,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru…

Generálne riaditeľstvo Zboru …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,889,975 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poraden…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,841 €
Vyčerpané z projektu
5,088,117 €
Suma
18,326,363 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,792,452 €
Suma
17,093,082 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spracovanie dokumentov miestnych územných systémo…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,286,615 €
Suma
16,660,610 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
568 €
Vyčerpané z projektu
14,569,747 €
Suma
14,034,935 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s polikl…

Detská fakultná nemocnica s p…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
209,552 €
Vyčerpané z projektu
4,598,918 €
Suma
13,683,294 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systém…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,199,719 €
Vlastné zdroje
609,381 €
Projekt

Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Po…

Nemocnica Poprad, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
232,189 €
Suma
8,685,573 €
Vlastné zdroje
868,557 €
Projekt

Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänov…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,888,371 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,546,288 €
Suma
7,693,768 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spoločne hľadáme prácu

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
38,804 €
Vyčerpané z projektu
4,367,472 €
Suma
6,951,334 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosť…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
711 €
Vyčerpané z projektu
6,482,986 €
Suma
6,785,744 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodov…

Ústav krajinnej ekológie Slov…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,376,564 €
Vlastné zdroje
461,113 €
Projekt

Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Ce…

Trenčianska univerzita Alexan…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,272,880 €
Vlastné zdroje
411,891 €
Projekt

Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho vý…

Správa Tatranského národného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,903,672 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho vý…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,896,821 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 25…

DataCentrum elektronizácie úz…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,273,992 €
Vlastné zdroje
189,295 €
Projekt

Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubč…

Trenčianska univerzita Alexan…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,217,169 €
Vlastné zdroje
210,858 €
Projekt

Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnos…

Centrum experimentálnej medic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,324 €
Suma
4,213,211 €
Vlastné zdroje
189,044 €
Projekt

Spracovanie dokumentov regionálnych územných syst…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,806,794 €
Suma
4,107,791 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho vý…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,958,091 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskum…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,251 €
Vyčerpané z projektu
653,424 €
Suma
3,499,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na…

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
743,944 €
Suma
3,240,892 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 14…

DataCentrum elektronizácie úz…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,197,918 €
Vlastné zdroje
141,636 €
Projekt

Spracovanie dokumentov miestnych územných systémo…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,110,201 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho vý…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,982,134 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovens…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
43,760 €
Vyčerpané z projektu
840,928 €
Suma
2,917,331 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 20…

DataCentrum elektronizácie úz…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,515,406 €
Vlastné zdroje
111,407 €
Projekt

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí a riaden…

Správa štátnych hmotných reze…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
684,295 €
Suma
2,381,377 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS - DD Santovka

Obec Santovka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,971,226 €
Vlastné zdroje
98,561 €
Projekt

Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho vý…

Správa Národného parku Nízke …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,922,813 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia vybraných aktivít vyplývajúcich z prog…

Správa Národného parku Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,768,788 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia vybraných opatrení Programu záchrany h…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,957 €
Suma
1,762,158 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,578,152 €
Vlastné zdroje
78,908 €
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o Chránenú …

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,696 €
Suma
1,327,006 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,575 €
Suma
1,292,216 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o Národný p…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,162 €
Suma
1,277,276 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava metodík a skvalitnenie emisných inventúr…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,170,506 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej b…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,155,042 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inteligentné prvky správy mesta Brezno

Mesto Brezno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
996,213 €
Vlastné zdroje
49,811 €
Projekt

Financovanie výdavkov riadenia a implementácie OP…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
337 €
Vyčerpané z projektu
220,000 €
Suma
985,959 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Starostlivosť o územie v správe Národného parku V…

Správa Národného parku Veľká …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
963,222 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na …

Stredná odborná škola technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
733,858 €
Suma
934,851 €
Vlastné zdroje
46,743 €
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie AK EŠIF zapoj…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
890,120 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia informačných systémov VÚVH pre zber…

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
882,827 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej strá…

Generálne riaditeľstvo Zboru …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
852,077 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie priepustnosti a zvýšenie úrovne bezpeč…

Generálna prokuratúra SR

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
674,872 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníc…

Národné lesnícke centrum

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
664,958 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané c…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
546,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

"eGov služby v meste Svidník"

Mesto Svidník

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
482,798 €
Vlastné zdroje
24,140 €
Projekt

„eGov služby v meste Zlaté Moravce“

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
463,306 €
Vlastné zdroje
23,165 €
Projekt

Manažment údajov mesta Myjava

Mesto Myjava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
456,040 €
Vlastné zdroje
22,802 €
Projekt

Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I.

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,887 €
Suma
453,546 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a e…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
54,036 €
Suma
428,373 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jednotná digitálna brána ÚNMS SR

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
419,840 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programu starostlivosti o Národný pa…

Správa Národného parku Malá F…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,016 €
Suma
408,185 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a b…

Správa Národného parku Malá F…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
402,420 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment údajov v meste Snina

Mesto Snina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
397,945 €
Vlastné zdroje
19,897 €
Projekt

Manažment údajov v meste Svidník

Mesto Svidník

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
396,590 €
Vlastné zdroje
19,829 €
Projekt

Manažment údajov v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
391,356 €
Vlastné zdroje
19,568 €
Projekt

Implementácia Jednotnej digitálnej brány v podmie…

Sociálna poisťovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
380,133 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava

Mesto Myjava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
379,068 €
Vlastné zdroje
18,953 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita AK M…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
332,860 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečn…

Mesto Senica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
301,504 €
Vlastné zdroje
15,075 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpe…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
248,344 €
Vlastné zdroje
12,417 €
Projekt

Podpora modelovania vplyvu nových zdrojov a opatr…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
211,030 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do …

Národné lesnícke centrum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
207,746 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie SO OPII v rok…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
171,960 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa

Mesto Šaľa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
164,740 €
Vlastné zdroje
8,237 €
Projekt

Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevne…

Rímskokatolícka cirkev Biskup…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,912 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,067 €
Vlastné zdroje
8,003 €
Projekt

Rozvoj kybernetickej bezpečnosti mesta Tisovec

Mesto Tisovec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
142,065 €
Vlastné zdroje
7,103 €
Projekt

Úspešný na trhu práce zvýšením kvality odborného …

Škola umeleckého priemyslu, S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
136,153 €
Vlastné zdroje
6,808 €
Projekt

Podpora rozvoja podnikania spoločnosti ISPO spol.…

ISPO spol. s r.o., inžiniersk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,644 €
Vlastné zdroje
13,564 €
Projekt

Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produkto…

Štátna veterinárna a potravin…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
137,216 €
Vyčerpané z projektu
127,117 €
Suma
127,117 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzd…

Prešovská univerzita v Prešove

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
12,459 €
Vyčerpané z projektu
69,542 €
Suma
126,542 €
Vlastné zdroje
6,327 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia učební v Základne…

Obec Chynorany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,100 €
Suma
105,765 €
Vlastné zdroje
5,288 €
Projekt

Modernizácia technického vybavenia učební v Zákla…

Obec Prašice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,898 €
Vlastné zdroje
4,445 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.