Popis projektu

Projekt nadväzuje na národný projekt NITT SK (ITMS 26220220095, 26240220043) z PO 2007 – 2013, rozvíja infraštruktúru v tých častiach, kde bola vybudovaná v rámci projektu NITT SK a zavádza a buduje nové moduly pre komplexné fungovanie Národného systému podpory transferu technológií SR (NSPTT SR). Projekt sa realizuje prostredníctvom troch hlavných aktivít. Aktivita 1 – Budovanie a rozvoj Národného systému podpory transferu technológií SR, Aktivita 2 – Integrácia a rozvoj nadstavbových systémových služieb pre využitie IKT pre podporu transferu technológií, Aktivita 3 – Mobilizácia povedomia o možnostiach využívania duševného vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu technológií. Projekt sa realizuje na celom území SR a napĺňa merateľné ukazovatele P0055, P0056, P0134, P0184, P0280, P0325, P0355, P0359, P0521, P0560, P0560, P0589, P0593, P0762, P0864, P0865, P0865, D0103, D0173, D0194, D0195, D0283, D0284, D0283, D0284 v rámci hlavných oblastí: Rozvoj a prevádzka Národného centra transferu technológií SR (NCTT SR); Rozvoj lokálnych centier transferu technológií; Poskytovanie a rozvoj podporných služieb v procese TT; Budovanie a ďalší rozvoj prostredia pre efektívnu realizáciu TT v SR; Podpora komercializácie formou podpory pri zakladaní spin-off; Prevádzka a rozvoj Národného portálu transferu technológií (www.nptt.sk); Návrh, budovanie a zavádzanie do prevádzky nových štrukturálnych súčastí NSPTT SR; Zabezpečenie účasti slovenských VVI a ich etablovanie v medzinárodných štruktúrach; Rozvoj spolupráce slovenských CTT s centrami transferu technológií v zahraničí; Organizácia špecializovaných podujatí; Hodnotenie potenciálu verejných vedecko-výskumných pracovísk SR pre transfer technológií; Sprístupňovanie špecializovaných elektronických informačných zdrojov; Integrácia dostupných kapacít dátových a výpočtových centier so systémovými softvérovými nástrojmi pre komplexnú podporu transferu technológií.

Viac
Subjekt
Centrum vedecko-technických informácií SR
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2023
Celková suma
20,564,644 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
485,725 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 3 - Mobilizácia povedomia o mo…
Typ
Mobilizácia transfe…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Aktivita 2 - Integrácia a rozvoj nadsta…
Typ
Mobilizácia transfe…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Aktivita 1 - Budovanie a rozvoj Národné…
Typ
Mobilizácia transfe…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených experimentálnych cloudov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených a zlepšených služieb, nástrojov a aplikácií
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
19,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet aktivít na podporu národného systému pre transfer technológií
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporné služby expertov na duševné vlastníctvo a transfer technológií
Hodnota
2,227,055 €
Cieľ
2,574,000 €
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
28,0 (počet)
Cieľ
28,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora podujatí na popularizáciu ochrany práv duševného vlastníctva a transferu technológií
Hodnota
85,690 €
Cieľ
270,000 €
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
163,0 (počet)
Cieľ
169,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
215,0 (počet)
Cieľ
225,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
347,0 (počet)
Cieľ
342,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet prístupov k zavedeným službám, nástrojom a aplikáciám
Hodnota
3229,0 (počet)
Cieľ
3225,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných inštitúcií zapojených do medzinárodných sietí
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných podujatí súvisiacich s ochranou práv duševného vlastníctva a transferu technológií
Hodnota
80,0 (počet)
Cieľ
80,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
97,0 (počet)
Cieľ
89,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných inštitúcií, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených prípadov nových technológií a vynálezov
Hodnota
409,0 (počet)
Cieľ
373,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
16,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
86,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
127,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_04_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
17,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_04_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
135,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
200,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_05_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
25,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_05_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
17,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
164,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
242,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
30,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
20,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
34,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
170,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
251,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
23,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_07_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_07_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
33,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
64,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
16,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
95,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_03_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_03_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.1_Paušálna sadzba (mimo BSK)

NITT SK II_Paušálna sadzba_01_2016 - 12_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
29,868 €
Schválené na preplatenie
29,868 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

4.1_Paušálna sadzba (BSK)

NITT SK II_Paušálna sadzba_01_2016 - 12_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
20,229 €
Schválené na preplatenie
20,229 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.6_ Odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.5_Kľúčový odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,556 €
Schválené na preplatenie
7,556 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.14_Odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
55,772 €
Schválené na preplatenie
55,772 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
21,058 €
Schválené na preplatenie
21,058 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.14_Odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
37,774 €
Schválené na preplatenie
37,774 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.6_ Odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
2,766 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.5_Kľúčový odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,118 €
Schválené na preplatenie
5,118 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
31,091 €
Schválené na preplatenie
31,091 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
47,314 €
Schválené na preplatenie
47,314 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

2.6_ Odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,514 €
Schválené na preplatenie
7,514 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

2.6_ Odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,094 €
Schválené na preplatenie
11,094 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

2.5_Kľúčový odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
20,960 €
Schválené na preplatenie
20,960 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

2.5_Kľúčový odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
30,947 €
Schválené na preplatenie
30,947 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

1.14_Odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
49,564 €
Schválené na preplatenie
49,564 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
32,045 €
Schválené na preplatenie
32,045 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

1.14_Odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
73,180 €
Schválené na preplatenie
73,180 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

3.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

2.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.15_Kľúčový odborný pracovník - pracujúci na dohody (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.14_Odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
32,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
17,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.14_Odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.15_Kľúčový odborný pracovník - pracujúci na dohody (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

3.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

2.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

4.1_Paušálna sadzba (BSK)

NITT SK II_Paušálna sadzba_01_2018-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

4.1_Paušálna sadzba (mimo BSK)

NITT SK II_Paušálna sadzba_01_2018-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
16,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

3.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

3.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.15_Kľúčový odborný pracovník - pracujúci na dohody (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.15_Kľúčový odborný pracovník - pracujúci na dohody (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.14_Odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
25,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
18,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
28,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.14_Odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01-12_2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
38,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
277,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
29,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
188,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_09_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
39,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_09_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
26,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_FA_priestory COINTT 2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_FA_priestory COINTT 2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_FA_priestory COINTT 2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_FA_priestory COINTT 2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.9_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_03_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

3.9_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_03_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_03+04+05_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_03+04+05_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

3.14_Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity prostredníctvom médií (BSK)

NITT SK II_FA_mediálna kampaň COINTT 2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.14_Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity prostredníctvom médií (mimo BSK)

NITT SK II_FA_mediálna kampaň COINTT 2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2023(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2023(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2023(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2023(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (BSK)

NITT SK II_e-knihy 2022(EBSCO)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (mimo BSK)

NITT SK II_e-knihy 2022(EBSCO)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (BSK)

NITT SK II_e-knihy 2022(EBSCO)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (mimo BSK)

NITT SK II_e-knihy 2022(EBSCO)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

3.12_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (BSK)

NITT SK II_kopírovací a ofset papier

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

3.12_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (mimo BSK)

NITT SK II_kopírovací a ofset papier

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

3.14_Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity prostredníctvom médií (mimo BSK)

NITT SK II_mediálna kampaň COINTT 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

3.14_Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity prostredníctvom médií (BSK)

NITT SK II_mediálna kampaň COINTT 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

1.21_Poplatky a príspevky za členstvo v domácich a zahraničných sieťach, združeniach, zoskupeniach, v medzinárodných organizáciách, v neziskových právnických osobách v zahraničí a pod. (BSK)

NITT SK II_členský príspevok LES ČR a SR 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

1.21_Poplatky a príspevky za členstvo v domácich a zahraničných sieťach, združeniach, zoskupeniach, v medzinárodných organizáciách, v neziskových právnických osobách v zahraničí a pod. (mimo BSK)

NITT SK II_členský príspevok LES ČR a SR 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_tlmočenie do AJ COINTT 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_tlmočenie do AJ COINTT 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_Autorská zmluva o vytvorení diela_logo COINTT 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_Autorská zmluva o vytvorení diela_logo COINTT 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_Zmluva o moderovaní podujatia a licenčnej zmluve

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_Zmluva o moderovaní podujatia a licenčnej zmluve

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

1.25_Účastnícke poplatky na domáce alebo zahraničné konferencie a iné podujatia a poplatky spojené s konferenciami/týmito podujatiami (mimo BSK)

NITT SK II_online seminár SBL 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

1.25_Účastnícke poplatky na domáce alebo zahraničné konferencie a iné podujatia a poplatky spojené s konferenciami/týmito podujatiami (BSK)

NITT SK II_online seminár SBL 2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II_DPH_Suweco_InCites_12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II_DPH_Suweco_InCites_12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II_DPH_Suweco_InCites_12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II_DPH_Suweco_InCites_12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2021(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2021(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2021(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2021(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_PHL- k cestovným_náhradám_06+07+09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

3.9_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_PHL- k cestovným_náhradám_06+07+09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

3.9_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_PHL- k cestovným_náhradám_06+07+09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_PHL- k cestovným_náhradám_06+07+09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_06+07+09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_06+07+09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

3.9_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_06+07+09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

3.9_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_06+07+09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_06-09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_06-09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
16,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_Vlachou_Autorská zmluva_239/CVTI SR/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_Vlachou_Autorská zmluva_239/CVTI SR/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.11_Autorské honoráre - spracovanie odborných materiálov (BSK)

NITT SK II_Nosko_Autorská zmluva_228/CVTI SR/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

3.11_Autorské honoráre - spracovanie odborných materiálov (mimo BSK)

NITT SK II_Nosko_Autorská zmluva_228/CVTI SR/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

2.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (BSK)

NITT SK II_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

2.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (mimo BSK)

NITT SK II_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

3.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (mimo BSK)

NITT SK II_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

1.4_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (mimo BSK)

NITT SK II_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

3.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (BSK)

NITT SK II_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

1.4_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (BSK)

NITT SK II_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
16,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
28,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
18,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
27,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
18,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_7-12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_7-12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
17,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
26,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
39,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
28,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
41,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdy_aktivita 3_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdy_aktivita 3_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdy_aktivita 2_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdy_aktivita 2_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
18,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdy_aktivita 1_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdy_aktivita 1_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
35,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdy_aktivita 1_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_7-9_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdy_aktivita 1_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_7-9_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
16,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
33,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
33,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
32,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
21,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
33,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_01+02_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_01+02_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
29,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
20,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
28,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
41,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
19,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

1.11_Skartátor (mimo BSK)

NITT SK II_FA_Skartátor

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

1.11_Skartátor (BSK)

NITT SK II_FA_Skartátor

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

1.11_Skartátor (mimo BSK)

NITT SK II_FA_Skartátor

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.11_Skartátor (BSK)

NITT SK II_FA_Skartátor

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.17_Projektový manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

1.27_ Finančný manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

1.27_ Finančný manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

3.6_Odbornýpracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

3.16_ Finančný manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.5_Kľúčový odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.4_Odborný garant aktivity 2 (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.21_Projektový manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.6_ Odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.20_ Finančný manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

1.12_Odborný garant aktivity 1 (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

1.28_Projektový manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

1.14_Odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

1.14_Odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

1.28_Projektový manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

1.12_Odborný garant aktivity 1 (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.20_ Finančný manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.6_ Odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.21_Projektový manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.4_Odborný garant aktivity 2 (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

2.5_Kľúčový odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

3.16_ Finančný manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

3.17_Projektový manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

3.6_Odbornýpracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_01_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

1.18_Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

1.18_Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

4.1_Paušálna sadzba (BSK)

NITT SK II_Paušálna sadzba_01+02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

4.1_Paušálna sadzba (mimo BSK)

NITT SK II_Paušálna sadzba_01+02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

3.6_Odbornýpracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.27_ Finančný manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.12_Odborný garant aktivity 1 (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.28_Projektový manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.30_ Projektový asistent (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.15_Kľúčový odborný pracovník - pracujúci na dohody (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

3.17_Projektový manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

3.19_ Projektový asistent (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

3.16_ Finančný manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.5_Kľúčový odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.4_Odborný garant aktivity 2 (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.21_Projektový manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.23_ Projektový asistent (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.6_ Odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.20_ Finančný manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.7_Kľúčový odborný pracovník- pracujúci na dohody (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.12_Odborný garant aktivity 1 (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.28_Projektový manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.30_ Projektový asistent (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.27_ Finančný manažér (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.15_Kľúčový odborný pracovník - pracujúci na dohody (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.14_Odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.13_Kľúčový odborný pracovník (BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.14_Odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.20_ Finančný manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.6_ Odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.23_ Projektový asistent (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.21_Projektový manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.4_Odborný garant aktivity 2 (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

2.5_Kľúčový odborný pracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

3.16_ Finančný manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

3.19_ Projektový asistent (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

3.17_Projektový manažér (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

3.6_Odbornýpracovník (mimo BSK)

NITT SK II_SH_mzdy_02_2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

1.21_Poplatky a príspevky za členstvo v domácich a zahraničných sieťach, združeniach, zoskupeniach, v medzinárodných organizáciách, v neziskových právnických osobách v zahraničí a pod. (BSK)

NITT SK II_členské LES_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

1.21_Poplatky a príspevky za členstvo v domácich a zahraničných sieťach, združeniach, zoskupeniach, v medzinárodných organizáciách, v neziskových právnických osobách v zahraničí a pod. (mimo BSK)

NITT SK II_členské LES_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

1.21_Poplatky a príspevky za členstvo v domácich a zahraničných sieťach, združeniach, zoskupeniach, v medzinárodných organizáciách, v neziskových právnických osobách v zahraničí a pod. (BSK)

NITT SK II_členské ASTP

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

1.21_Poplatky a príspevky za členstvo v domácich a zahraničných sieťach, združeniach, zoskupeniach, v medzinárodných organizáciách, v neziskových právnických osobách v zahraničí a pod. (mimo BSK)

NITT SK II_členské ASTP

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_InDesign

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_InDesign

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_Illustrator

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_Illustrator

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_Photoshop

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_Photoshop

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_Lexicon 7 Ang.slovník

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
DATALAN, a.s.
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_Lexicon 7 Ang.slovník

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
DATALAN, a.s.
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

1.1_Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_Lexicon 7 Ang.slovník

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
DATALAN, a.s.
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

1.1_Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_Lexicon 7 Ang.slovník

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
DATALAN, a.s.
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_Acrobat

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

1.1_Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_Acrobat

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

2.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_Acrobat

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

2.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_Acrobat

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_Acrobat

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

1.1_Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_Acrobat

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

2.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_Office

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

1.1_Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_Office

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_Office

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

2.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_Office

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_Office

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

1.1_Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_Office

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

2.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_ESET

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

1.1_Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_ESET

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_ESET

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_ESET

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

2.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_ESET

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

1.1_Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_ESET

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_03+04_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
18,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_03+04_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
51,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
35,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_04_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
52,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
35,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_03_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II FA softvérový nástroj-patenty

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II FA softvérový nástroj-patenty

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II FA softvérový nástroj-patenty

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II FA softvérový nástroj-patenty

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (mimo BSK)

NITT SK II_FA_e-knihy

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (BSK)

NITT SK II_FA_e-knihy

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
52,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
35,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_05_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
23,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
16,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
55,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_06_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
37,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
37,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
55,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
19,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_07_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Aktivita 1_ cestovné náhrady_mimo BSK

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_06_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Aktivita 1_ cestovné náhrady_BSK

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_06_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Aktivita 1_ cestovné náhrady_BSK

NITT SK II_PHL- k cestovným_náhradám_06_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Aktivita 1_ cestovné náhrady_mimo BSK

NITT SK II_PHL- k cestovným_náhradám_06_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_05+06+07_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
28,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_05+06+07_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
19,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (BSK)

NITT SK II_FA_e-knihy

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (mimo BSK)

NITT SK II_FA_e-knihy

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (mimo BSK)

NITT SK II_FA_e-knihy

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (BSK)

NITT SK II_FA_e-knihy

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
34,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
18,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_08_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
51,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_08+09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
18,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_08+09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
19,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
58,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
39,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Aktivita 1_ cestovné náhrady_mimo BSK

NITT SK II_PHL- k cestovným_náhradám_09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Aktivita 1_ cestovné náhrady_BSK

NITT SK II_PHL- k cestovným_náhradám_09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Aktivita 1_ cestovné náhrady_mimo BSK

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Aktivita 1_ cestovné náhrady_BSK

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_09_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2022(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2022(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2022(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II_FA_prístup k softvérovému nástroju na r.2022(InCites)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

2.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (mimo BSK)

NITT SK II_SW na analýzu (SPARX)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

2.1 _Softvérové licencie k PC/notebook (BSK)

NITT SK II_SW na analýzu (SPARX)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

3.11_Autorské honoráre - spracovanie odborných materiálov (BSK)

NITT SK II_Autorská zmluva o vytvorení diela(Zborník COINTT2020)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

3.11_Autorské honoráre - spracovanie odborných materiálov (mimo BSK)

NITT SK II_Autorská zmluva o vytvorení diela(Zborník COINTT2020)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II_Zmluva o poskytovaní služby STN-Online

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II_Zmluva o poskytovaní služby STN-Online

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

3.12_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (mimo BSK)

NITT SK II_Kancelársky papier

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

3.12_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (BSK)

NITT SK II_Kancelársky papier

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

2.14_Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (BSK)

NITT SK II_Kancelársky papier

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

2.14_Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (mimo BSK)

NITT SK II_Kancelársky papier

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

1.22_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (BSK)

NITT SK II_Kancelársky papier

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

1.22_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (mimo BSK)

NITT SK II_Kancelársky papier

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

1.22_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (BSK)

NITT SK II_Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

2.14_Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (mimo BSK)

NITT SK II_Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

3.12_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (mimo BSK)

NITT SK II_Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

3.12_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (BSK)

NITT SK II_Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

1.22_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (mimo BSK)

NITT SK II_Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

2.14_Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (BSK)

NITT SK II_Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

1.22_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (BSK)

NITT SK II_Tonery

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

1.22_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (mimo BSK)

NITT SK II_Tonery

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

3.12_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (mimo BSK)

NITT SK II_Tonery

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

2.14_Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (mimo BSK)

NITT SK II_Tonery

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

3.12_ Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (BSK)

NITT SK II_Tonery

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

2.14_Spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre realizáciu odbornej aktivity (BSK)

NITT SK II_Tonery

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (BSK)

NITT SK II_e-knihy (Suweco)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (mimo BSK)

NITT SK II_e-knihy (Suweco)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (BSK)

NITT SK II_e-knihy (Albertina)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (mimo BSK)

NITT SK II_e-knihy (Albertina)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (BSK)

NITT SK II_DPH_e-knihy (Suweco)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (mimo BSK)

NITT SK II_DPH_e-knihy (Suweco)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (BSK)

NITT SK II_DPH_softvérový nástroj patenty (Minesoft -ŽoP_3003)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

1.3_Špecializované EIZ - Licencie a poplatky za prístup k špecializovaným analytickým nástrojom (mimo BSK)

NITT SK II_DPH_softvérový nástroj patenty (Minesoft -ŽoP_3003)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (BSK)

NITT SK II_DPH_e-knihy (EBSCO-ŽoP_3005)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (mimo BSK)

NITT SK II_DPH_e-knihy (EBSCO-ŽoP_3005)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
51,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
18,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
35,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
62,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
19,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
42,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
20,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
64,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_10-12_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
20,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_10-12_2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
29,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

3.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.9_Dataprojektor prenosný (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.4_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5_Multifunkčné zariadenie A3 (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.7_Tlačiareň A4 (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.6_Multifunkčné zariadenie A4 (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.6_Multifunkčné zariadenie A4 (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.9_Dataprojektor prenosný (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.4_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.7_Tlačiareň A4 (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5_Multifunkčné zariadenie A3 (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.10_Archivačné zariadenie NAS (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.10_Archivačné zariadenie NAS (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.8_Dataprojektor (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.8_Dataprojektor (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

3.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

2.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

2.3_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.6_Multifunkčné zariadenie A4 (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.9_Dataprojektor prenosný (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.5_Multifunkčné zariadenie A3 (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.4_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.7_Tlačiareň A4 (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.8_Dataprojektor (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.6_Multifunkčné zariadenie A4 (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.9_Dataprojektor prenosný (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.4_Prenosné počítače, notebooky s príslušenstvom vrátane OS (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.5_Multifunkčné zariadenie A3 (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.7_Tlačiareň A4 (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.8_Dataprojektor (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.10_Archivačné zariadenie NAS (mimo BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

1.10_Archivačné zariadenie NAS (BSK)

NITT SK II_FA_výpočtová technika

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
17,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
38,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
56,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_01_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_01_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_01_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_02_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_02_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
17,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
38,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
56,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_02_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
26,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
18,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
47,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
32,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
203,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_11_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
300,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_11_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_11_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
29,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
306,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
207,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
29,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
19,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
28,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_10_2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_10_2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
29,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_preprava na letisko COINTT2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_preprava na letisko COINTT2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety záverečná konferenica

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety záverečná konferenica

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023-mak, čaje

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023-mak, čaje

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023 - kľúčenky

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023 - kľúčenky

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
4,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
5,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023 - sušienky, pivo

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023 - sušienky, pivo

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023-prezentácia produktu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023-prezentácia produktu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023- brhlovské buchty

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023- brhlovské buchty

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023- diamantová plaketa

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023- diamantová plaketa

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_per diem + letenky COINTT2023 (M.Gašpárek)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_per diem + letenky COINTT2023 (M.Gašpárek)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023 - hrušovský lepník

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023 - hrušovský lepník

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023 - klenovský syrec

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_reklamné predmety COINTT2023 - klenovský syrec

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_tlmočenie COINTT2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_tlmočenie COINTT2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_per diem + letenky COINTT2023 (B.Tan)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_per diem + letenky COINTT2023 (B.Tan)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_honoráre COINTT2023 (moderátori, spíkri)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_honoráre COINTT2023 (moderátori, spíkri)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_prenájom HW-registrácia COINTT2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_prenájom HW-registrácia COINTT2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_TT Connections - priestory

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_TT Connections - priestory

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_catering záverečná konferencia

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_catering záverečná konferencia

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

3.11_Autorské honoráre - spracovanie odborných materiálov (BSK)

NITT SK II_honorár sošky COINTT2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2023
Názov

3.11_Autorské honoráre - spracovanie odborných materiálov (mimo BSK)

NITT SK II_honorár sošky COINTT2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2023
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_per diem + vlak COINTT2023 (Kurucová)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_per diem + vlak COINTT2023 (Kurucová)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (BSK)

NITT SK II_TT Connections - catering

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

3.13_ Organizačné náklady, prenájom priestorov, techniky a pod. pre odborné podujatia (mimo BSK)

NITT SK II_TT Connections - catering

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (BSK)

NITT SK II_e-knihy

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

1.23_ Nákup odbornej literatúry (mimo BSK)

NITT SK II_e-knihy

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

3.10_ Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_03-06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

1.18_Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_03-06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

3.9_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_03-06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_03-06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_03-06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

3.10_ Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_03-06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

3.9_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_03-06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

1.18_Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_SH-cestovné_náhrady_03-06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (mimo BSK)

NITT SK II_PHL- k cestovným_náhradám_03-06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

1.17_Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (BSK)

NITT SK II_PHL- k cestovným_náhradám_03-06_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
27,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
25,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
16,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
294,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
199,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_12_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
41,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_12_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
41,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_12_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
28,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Aktivita 3_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
23,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Aktivita 3_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Aktivita 2_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
29,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
192,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Aktivita 1_mzdy_mimo BSK

NITT SK II_SH_mzdy_10_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
284,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Paušálna sadzba_mimo BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_10_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
40,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Paušálna sadzba_BSK

NITT SK II_Paušálna sadzba_10_2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
27,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Aktivita 3_