Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nitra

Počet žiadostí
23
Projekty
15
Úspešnosť žiadostí
65%
Celková suma
22,977,767 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,910 €
Vyčerpané z projektu
34,396 €
Suma
10,413,615 €
Vlastné zdroje
605,746 €
Projekt

Kreatívne centrum SPU

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,026,288 €
Vlastné zdroje
301,314 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti objektov ŠD Anto…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,709 €
Vyčerpané z projektu
30,358 €
Suma
2,664,856 €
Vlastné zdroje
133,243 €
Projekt

Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie …

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,968,726 €
Vlastné zdroje
98,436 €
Projekt

Podpora výskumných aktivít vo VC ABT

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
816,725 €
Vlastné zdroje
40,836 €
Projekt

Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblas…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
723,748 €
Vlastné zdroje
36,187 €
Projekt

Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov n…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
646,929 €
Vlastné zdroje
32,346 €
Projekt

Úpravy zelených plôch univerzitného areálu SPU v …

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
572,306 €
Vlastné zdroje
28,615 €
Projekt

Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej p…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
513,498 €
Vlastné zdroje
25,675 €
Projekt

SPU v Nitre - Zelená infraštruktúra na zelenej un…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
370,278 €
Vlastné zdroje
18,514 €
Projekt

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvalit…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
315,693 €
Vlastné zdroje
15,785 €
Projekt

Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie náro…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
183,737 €
Vlastné zdroje
9,187 €
Projekt

Podpora informačných aktivít zameraných na znížen…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,725 €
Vlastné zdroje
7,886 €
Projekt

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelá…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,704 €
Suma
149,627 €
Vlastné zdroje
7,481 €
Projekt

Energetický audit Slovenskej poľnohospodárskej un…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,200 €
Vlastné zdroje
360 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľ…

Národné poľnohospodárske a po…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,570,579 €
Vlastné zdroje
656,738 €
Projekt

Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vy…

SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,438,925 €
Vlastné zdroje
833,834 €
Projekt

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervenci…

Biomedicínske centrum Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,985 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,245,273 €
Vlastné zdroje
483,291 €
Projekt

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodov…

Ústav krajinnej ekológie Slov…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
159 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,376,564 €
Vlastné zdroje
461,113 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre pôdohos…

SOFTIP, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,992,926 €
Vlastné zdroje
539,657 €
Projekt

Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s…

FROST a.s. Prešov

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,986,502 €
Vlastné zdroje
2,102,325 €
Projekt

Výskum a vývoj v spoločnosti SEEDSTAR spol. s r.o…

SEEDSTAR spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,250,700 €
Vlastné zdroje
235,508 €
Projekt

Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro z…

MORAVOSEED CZ a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
559 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
401,259 €
Vlastné zdroje
40,856 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 3

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
20,104 €
Suma
21,359 €
Vlastné zdroje
1,031 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Národná infraštruktúra pre podporu transferu tech…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
485,725 €
Suma
20,564,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,792,452 €
Suma
17,093,082 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľ…

Národné poľnohospodárske a po…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,570,579 €
Vlastné zdroje
656,738 €
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,910 €
Vyčerpané z projektu
34,396 €
Suma
10,413,615 €
Vlastné zdroje
605,746 €
Projekt

Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vy…

SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,438,925 €
Vlastné zdroje
833,834 €
Projekt

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervenci…

Biomedicínske centrum Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,985 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,245,273 €
Vlastné zdroje
483,291 €
Projekt

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodov…

Ústav krajinnej ekológie Slov…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
159 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,376,564 €
Vlastné zdroje
461,113 €
Projekt

Kreatívne centrum SPU

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,026,288 €
Vlastné zdroje
301,314 €
Projekt

Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s…

FROST a.s. Prešov

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,986,502 €
Vlastné zdroje
2,102,325 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti objektov ŠD Anto…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,709 €
Vyčerpané z projektu
30,358 €
Suma
2,664,856 €
Vlastné zdroje
133,243 €
Projekt

Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie …

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,968,726 €
Vlastné zdroje
98,436 €
Projekt

Podpora výskumných aktivít vo VC ABT

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
816,725 €
Vlastné zdroje
40,836 €
Projekt

Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblas…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
723,748 €
Vlastné zdroje
36,187 €
Projekt

Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov n…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
646,929 €
Vlastné zdroje
32,346 €
Projekt

Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej p…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
513,498 €
Vlastné zdroje
25,675 €
Projekt

Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro z…

MORAVOSEED CZ a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
559 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
401,259 €
Vlastné zdroje
40,856 €
Projekt

SPU v Nitre - Zelená infraštruktúra na zelenej un…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
370,278 €
Vlastné zdroje
18,514 €
Projekt

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvalit…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
315,693 €
Vlastné zdroje
15,785 €
Projekt

Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie náro…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
183,737 €
Vlastné zdroje
9,187 €
Projekt

Podpora informačných aktivít zameraných na znížen…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,725 €
Vlastné zdroje
7,886 €
Projekt

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelá…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,704 €
Suma
149,627 €
Vlastné zdroje
7,481 €
Projekt

Monitorovanie funkčnosti rybovodov a monitorovani…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,393 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS TOP…

Miestna akčná skupina TOPOĽA,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
42,000 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.