Popis projektu

Predkladaný projekt sa zameriava na monitorovanie funkčnosti vybudovaných rybovodov a monitoringu spriechodnených migračných bariér. Cieľom projektu je získavanie informácií z ichtyologických prieskumov, ktoré slúžia ako podklad na vypracovanie správ o funkčnosti opatrení a v konečnom dôsledku ako ukazovateľ k dosiahnutiu dobrého stavu tokov a ovplyvňovania povrchových vôd, pre vypracovanie vodohospodárskej bilancie a zabezpečenie výkonu činností správy vodných tokov a vodohospodárskeho manažmentu povodí. Monitorovaním sa získajú aktuálne informácie o ichtyofaune monitorovaných úsekov tokov, ako aj informácie o funkčnosti rybovodov a spriechodnených migračných bariér ako súčasť tokov uvedených v Dodatku na rok 2021 k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021, ako aj v Rámcovom programe monitorovania vôd Slovenska na roky 2022 – 2027. 

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2023
Celková suma
120,393 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
04.01.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
29.09.2023
Názov
Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu …
Typ
A.Monitorovanie a h…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet analyzovaných vzoriek podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet analyzovaných vzoriek povrchových vôd
Hodnota
27,0 (počet)
Cieľ
27,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet analýz povrchových vôd
Hodnota
27,0 (počet)
Cieľ
27,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.06.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Monitoring funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Monitoring funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Názov

Odlov a značenie rýb VS V. Kozmálovce

Odlov a značenie rýb VS. V. Kozmálovce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Monitoring rybovodu Turiec

Monitoring funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Monitorovanie rybovoru Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Monitoring rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Odlov a značenie

Odlov a značenie rýb VS Veľké Kozmálovce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Monitorovanie rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

Monitorovanie rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Monitoring rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2021
Názov

Monitoring rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Monitorovanie rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Monitorovanie rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Monitorovanie rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Monitorovanie rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Monitorovanie rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Monitorovanie rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Monitorovanie rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Monitorovanie rybovodu Turiec

Monitorovanie funkčnosti rybovodu Turiec hať Martin

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Monitorovacie zariadenie rybovodu VS Veľké Kozmálovce

Monitorovacie zariadenie rybovodu VS Veľké Kozmálovce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Monitoring EXP/ŠP

Mzdové výdavky 2021-2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
25,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 68481965

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č.

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
3,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.