SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Banská Štiavnica

IČO
36022047
DIČ
2020066213
IČ DPH
SK2020066213
Zamestnancov
3319
Vznik subjektu
1. júl 1997 0:00
Tržby
-1%
Počet žiadostí
36
Projekty
23
Úspešnosť žiadostí
61%
Celková suma
74,358,898 €
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Ing. Stanislav Gáborík, Mgr. Michal Budinský, Ing. Mário Mravík, Ing. Jozefína Slezáková, Ing. Roman Ivančo PhD., Mgr. Ján Szabó, Ing. Milan Žiak, Ing. Pavel Virág, Ing. Ladislav Bariak, Ing. Juraj Čabák, Ing. Jozef Dúcz, Ing. Bruno Patúš
Osoby v ORSR
Ing. Pavel Virág, Ing. Stanislav Gáborík

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povod...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
423,922 €
Suma
23,510,058 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dun...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,865,492 €
Suma
8,435,325 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v S...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,562,864 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologický...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
946,793 €
Suma
4,259,333 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,020,379 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Ohradzany – úprava potoka Ondavka

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,523,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
914,816 €
Suma
2,061,569 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Krompachy, Hornád rkm 99,800 - rekonštrukcia hate

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,047,563 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,938,369 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia ...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,630,557 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kon...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
88,718 €
Suma
1,348,033 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Makov - úprava toku Kysuca

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,216,618 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,098,454 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
750,422 €
Suma
940,255 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologický...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
435,739 €
Suma
684,182 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
64,532 €
Suma
332,352 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
255,559 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizá...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,883 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,208 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodne...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
32,441 €
Suma
76,011 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,624 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodne...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,192 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dudince - zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a s...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,914 €
Suma
39,964 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Protect Danube and Morava

via donau - Österreichische...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,298,803 €
Vlastné zdroje
102,405 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia električkových tratí v Košiciach –...

Mesto Košice

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
69,262,848 €
Suma
94,427,834 €
Vlastné zdroje
4,721,392 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - P...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
18,406,345 €
Suma
24,662,475 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povod...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
423,922 €
Suma
23,510,058 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/78 Námestovo - prieťah

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
5,200 €
Vyčerpané z projektu
5,362,935 €
Suma
5,855,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologický...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
946,793 €
Suma
4,259,333 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologický...

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
435,739 €
Suma
684,182 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.