SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Banská Štiavnica

IČO
36022047
DIČ
2020066213
IČ DPH
SK2020066213
Zamestnancov
3313
Vznik subjektu
1. júl 1997 0:00
Tržby
-8%
Počet žiadostí
47
Projekty
30
Úspešnosť žiadostí
63%
Celková suma
115,397,431 €
Nezrovnalosti
8,635 €
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Ing. Stanislav Gáborík, Mgr. Michal Budinský, Ing. Mário Mravík, Ing. Jozefína Slezáková, Ing. Roman Ivančo PhD., Mgr. Ján Szabó, Ing. Milan Žiak, Ing. Pavel Virág, Ing. Ladislav Bariak, Ing. Juraj Čabák, Ing. Jozef Dúcz, Ing. Mgr. Dalibor Černička
Osoby v ORSR
Ing. Pavel Virág, Ing. Stanislav Gáborík

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaj…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,802,025 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňa…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,135,115 €
Suma
23,430,304 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie a manažment povodňového rizika - aktua…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,976,381 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaj…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,815 €
Vyčerpané z projektu
7,086,709 €
Suma
8,435,325 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaj…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
504,286 €
Suma
7,975,896 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR,…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,562,864 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
156 €
Vyčerpané z projektu
3,246,651 €
Suma
4,259,333 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Ohradzany – úprava potoka Ondavka

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,523,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,723,602 €
Suma
2,061,569 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v …

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,289 €
Suma
1,630,557 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
108,593 €
Suma
1,593,249 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej konti…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,664 €
Vyčerpané z projektu
1,244,497 €
Suma
1,348,033 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Krompachy, Hornád rkm 99,800 - rekonštrukcia hate

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
160,551 €
Suma
1,320,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Makov - úprava toku Kysuca

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
798,964 €
Suma
1,216,618 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
489,077 €
Suma
1,215,109 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,210,491 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,098,454 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
914,101 €
Suma
940,255 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
708,148 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
435,739 €
Suma
684,182 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
254,826 €
Suma
332,352 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo v…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
255,559 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
179,120 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizáci…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,883 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo v…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,301 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Gemerská Panica, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuit…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,220 €
Suma
107,531 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodneni…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,958 €
Suma
76,011 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na v…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,248 €
Suma
60,624 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodneni…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,574 €
Suma
50,192 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dudince - zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spr…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
24,198 €
Suma
39,964 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Protect Danube and Morava

via donau - Österreichische W…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,298,803 €
Vlastné zdroje
102,405 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,103,712 €
Suma
94,427,834 €
Vlastné zdroje
4,721,392 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Prí…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
20,474,965 €
Suma
24,662,475 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňa…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,135,115 €
Suma
23,430,304 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaj…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
504,286 €
Suma
7,975,896 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/78 Námestovo - prieťah

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,200 €
Vyčerpané z projektu
5,362,935 €
Suma
5,855,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
156 €
Vyčerpané z projektu
3,246,651 €
Suma
4,259,333 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,723,602 €
Suma
2,061,569 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
435,739 €
Suma
684,182 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.