SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Bratislava - mestská časť Ružinov

Počet žiadostí
72
Projekty
49
Úspešnosť žiadostí
62%
Celková suma
119,890,399 €
Nezrovnalosti
28,569 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Duna…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,864,060 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňa…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,574 €
Vyčerpané z projektu
2,135,115 €
Suma
24,056,177 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie a manažment povodňového rizika - aktua…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,513 €
Suma
11,866,344 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaj…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,815 €
Vyčerpané z projektu
7,086,709 €
Suma
8,435,325 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaj…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
504,286 €
Suma
7,972,349 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR,…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,562,864 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaj…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,644,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
156 €
Vyčerpané z projektu
3,246,651 €
Suma
4,259,333 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Ohradzany – úprava potoka Ondavka

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,523,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,723,602 €
Suma
2,061,569 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
108,593 €
Suma
1,759,766 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v …

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,289 €
Suma
1,751,512 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,552,536 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Krompachy, Hornád rkm 99,800 - rekonštrukcia hate

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
160,551 €
Suma
1,320,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,280,582 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej konti…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
18,024 €
Vyčerpané z projektu
1,244,497 €
Suma
1,244,497 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Makov - úprava toku Kysuca

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
798,964 €
Suma
1,216,618 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
489,077 €
Suma
1,215,109 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,210,491 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,098,454 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Tornaľa - Gemer, protipovodňové opatrenia na toku…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,022,062 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
914,101 €
Suma
940,255 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, r.km …

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
845,841 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Sl…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
740,889 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Polder Čechy

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,057 €
Suma
735,084 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
708,148 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
435,739 €
Suma
684,182 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo v…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
607,867 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Snina, Cirocha, rkm 24,840-26,119, SMB

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
550,135 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Snina, Cirocha, rkm 26,800, SMB

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
479,096 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

SABINOV, TORYSA - PREBUDOVANIE BALVANITÉHO SKLZU …

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
435,446 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Malé zlepšenia služieb SVP

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
426,884 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
383,477 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
254,826 €
Suma
332,352 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo v…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
255,559 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdia uskutočniteľnosti-Modernizácia technologic…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MOLDAVA NAD BODVOU, BODVA R.KM 18,760 SMB

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
187,948 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizáci…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,883 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo v…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,301 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie funkčnosti rybovodov a monitorovani…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,393 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Gemerská Panica, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuit…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,220 €
Suma
107,531 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
104,747 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodneni…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,958 €
Suma
76,011 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Čifáre – protipovodňové opatrenia; projektová prí…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia; …

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
61,850 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na v…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,248 €
Suma
60,624 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodneni…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,574 €
Suma
50,192 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dudince - zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spr…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
24,198 €
Suma
39,964 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dolný Vadičov – protipovodňová ochrana obce proje…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Protect Danube and Morava

via donau - Österreichische W…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,298,803 €
Vlastné zdroje
106,905 €
Projekt

Wasserspiegeloptimierung an der March unter beson…

via donau - Österreichische W…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,660 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
583,847 €
Vlastné zdroje
67,485 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,103,712 €
Suma
94,427,834 €
Vlastné zdroje
4,721,392 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Prí…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,292,250 €
Vyčerpané z projektu
20,474,965 €
Suma
24,662,475 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňa…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,574 €
Vyčerpané z projektu
2,135,115 €
Suma
24,056,177 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaj…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
504,286 €
Suma
7,972,349 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/78 Námestovo - prieťah

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,200 €
Vyčerpané z projektu
5,362,935 €
Suma
5,855,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
156 €
Vyčerpané z projektu
3,246,651 €
Suma
4,259,333 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,723,602 €
Suma
2,061,569 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Protect Danube and Morava

via donau - Österreichische W…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,298,803 €
Vlastné zdroje
106,905 €
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,280,582 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
435,739 €
Suma
684,182 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Wasserspiegeloptimierung an der March unter beson…

via donau - Österreichische W…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,660 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
583,847 €
Vlastné zdroje
67,485 €
Projekt

Malé zlepšenia služieb SVP

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
426,884 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie funkčnosti rybovodov a monitorovani…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,393 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.