Popis projektu

Ochrana intravilánu mesta Košice pred povodňovými prietokmi rieky Hornád je súčasťou prioritných protipovodňových opatrení v SR a zároveň sa nachádza v Uznesení Vlády SR č. 581/2013 – úloha B6.

Predložený projekt rieši úpravu toku a pravého brehu Hornádu tak, aby v úseku rkm 140,575 – 142,517 bezpečne  previedol prietok Q100 = 757  m3. s-1, čím sa zvýši protipovodňová ochrana priľahlých mestských častí  a umožní ich ďalší územný a hospodársky rozvoj. Projekt zabezpečí ochranu 2063 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a zabráni povodňovým škodám v hodnote viac ako 19,864 mil. €.  

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Džungľa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2022 - 01.12.2023
Celková suma
6,562,864 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
2063,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
0 €
Cieľ
19,864,000 €
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.