Popis projektu

Navrhovaná stavba protipovodňovej ochrany bude umiestnená v Banskobystrickom kraji (jej prevažná časť - k.ú. Tornaľa, Behynce, Gemer) a Košickom kraji (k.ú. Gemerská Panica a Čoltovo). Návrh technického riešenia spočíva v ochrane územia pred povodňovými prietokmi toku Slaná so zabezpečenosťou na Q100 = 335,0 m3 s-1 (profil nad Turcom) a Q100 = 380,0 m3 s-1 (profil pod Turcom) s bezpečnosťou min. 0,3m. Protipovodňové opatrenia zahŕňajú rekonštrukciu – prevýšenie pravostrannej ochrannej hrádze toku Slaná na dĺžke 6196 m, rekonštrukciu – prevýšenie ľavostrannej ochrannej hrádze toku Slaná na dĺžke 4886 m, obojstrannú rekonštrukciu – prevýšenie  ochranných hrádzí toku Turiec v úseku r.km 0,073 až 1,660. Ďalej budú prevýšené ochranné hrádze prítokov Gemer, bezmenný pravostranný prítok, Činča, Lapša a Krupičný potok. S prevýšením koruny ochranných hrádzí súvisí rekonštrukcia hrádzových priepustov, schodov a úprava prejazdov cez hrádze Slanej. Predložený projekt je stavba protipovodňového charakteru a je stavbou vo verejnom záujme.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Čoltovo, Gemerská Panica, Gemer, Tornaľa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2018 - 01.12.2023
Celková suma
1,022,062 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
31.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
23.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
0 €
Cieľ
39,438,926 €
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
376,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 202311 - Farel - stavebné práce 04/2023

Faktúra 202311 - Farel - stavebné práce 04/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Faktúra č. 202311 - Farel - stavebné práce 04/2023

Faktúra 202311 - Farel - stavebné práce 04/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Faktúra č. 202311 - Farel - stavebné práce 04/2023

Faktúra 202311 - Farel - stavebné práce 04/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tornaľa - stavebné práce

Tornaľa - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tornaľa - stavebné práce

Tornaľa - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Tornaľa - stavebné práce

Tornaľa - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Tornaľa- st. práce 11/2023

Tornaľa- stavebné práce 11/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Obec Gemer- nákup pozemkov

Obec Gemer- nákup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Obec Gemer
Žiadaná suma
27,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mesto Tornaľa- nákup pozemkov

Mesto Tornaľa - nákup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Mesto Tornaľa
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Bi - M s. r. o. - nákup pozemkov

Bi - M s.r.o. - nákup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

Tornaľa - stavebné práce

Tornaľa - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tornaľa - stavebné práce

Tornaľa - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Tornaľa - stavebné práce

Tornaľa - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Faktúra - stavebné práce 08/2023

Tornaľa - stavebné práce 08/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce 08/2023

Tornaľa - stavebné práce 08/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Faktúra - stavebné práce 08/2023

Tornaľa - stavebné práce 08/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Faktúra - stavebné práce 09/2023

Tornaľa - stavebné práce 09/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Faktúra - stavebné práce 09/2023

Tornaľa - stavebné práce 09/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Faktúra - stavebné práce 09/2023

Tornaľa - stavebné práce 09/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tornaľa - stavebné práce 10/2023

Tornaľa - stavebné práce 10/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Tornaľa - stavebné práce 10/2023

Tornaľa - stavebné práce 10/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tornaľa - stavebné práce 10/2023

Tornaľa - stavebné práce 10/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov IČO
Názov
Obec Gemer
IČO
00318680
Názov
Mesto Tornaľa
IČO
00319091
Názov
FAREL s.r.o.
IČO
44933487
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.