Popis projektu

Navrhovaná stavba rieši protipovodňovú ochranu mesta Banská Bystrica v úseku od r.km  172,000 od cestného mosta  do Iliaša až po r.km 179,016 a pravostrannú ochrannú líniu Selčianskeho potoka po km úpravy 0,31850 . Stavba rieši úpravu brehov, ochranných hrádzí, vybudovanie nových  nábrežných protipovodňových múrov, mobilné hradenie a spôsob vypúšťania vnútorných vôd počas prechodu návrhovej povodne v koryte Hrona a jeho doterajšieho inundačného územia cez intravilán mesta Banská Bystrica.

Navrhovaná stavba zabezpečí prevedenie návrhových povodňových prietokov Q100 v koryte a k nemu prislúchajúcom ohrádzovanom  priestore, v priestore medzi novými nábrežnými múrami a v priestore súčasného a budúceho inundačného územia s prevýšením 1m nad vypočítanú hladinu Q100.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2014 - 01.10.2023
Celková suma
24,056,177 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,135,115 €
Nezrovnalosti
3,574 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
17.01.2014
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
17.01.2014
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
2949,0 (osoby)
Cieľ
2949,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.01.2024
Riziko
-
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
136,884,076 €
Cieľ
136,884,076 €
Naposledy aktualizované
29.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

BB_OIPP SP_05_2022

BB_OIPP SP_05_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

BB_OIPP SP_05_2022

BB_OIPP SP_05_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_05_2022

BB_OIPP SP_05_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

BB_OIPP SP_05_2022

BB_OIPP SP_05_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

BB_OIPP SP_06_2022

BB_OIPP SP_06_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_06_2022

BB_OIPP SP_06_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

BB_OIPP SP_06_2022

BB_OIPP SP_06_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
618,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

BB_OIPP SP_06_2022

BB_OIPP SP_06_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

BBOIPP - výkup pozemkov - Lesy SR

BBOIPP- výkup pozemkov Lesy SR

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Faktúra č. 2016/0325

Súpis nárokovaných výdavkov - Nákup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

Faktúra č. 42015769

Súpis nárokovaných výdavkov - Nákup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
13,370 €
Schválené na preplatenie
13,370 €
Realizácia
22.01.2016
Názov

Faktúra č. 20160583

Súpis nárokovaných výdavkov - Nákup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
186,392 €
Schválené na preplatenie
186,392 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

CZ 1570/2015-330

Súpis nárokovaných výdavkov - Nákup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
223,335 €
Schválené na preplatenie
223,335 €
Realizácia
16.06.2016
Názov

BB_OIPP SP_07_2022

BB_OIPP SP_07_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_07_2022

BB_OIPP SP_07_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

BB_OIPP SP_07_2022

BB_OIPP SP_07_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

BB_OIPP SP_07_2022

BB_OIPP SP_07_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Faktúra č. 2019100001

Faktúra - stavebné práce 1.1.-31.1.2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

Faktúra č. 2019100001

Faktúra - stavebné práce 1.1.-31.1.2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,345 €
Schválené na preplatenie
6,345 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019100001

Faktúra - stavebné práce 1.1.-31.1.2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

Faktúra č. 2019100001

Faktúra - stavebné práce 1.1.-31.1.2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,345 €
Schválené na preplatenie
6,345 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Faktúra č. 2019100005

Stavebné práce 03/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2019
Názov

Faktúra č. 2019100005

Stavebné práce 03/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,327 €
Schválené na preplatenie
68,327 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

Faktúra č. 2019100005

Stavebné práce 03/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2019
Názov

Faktúra č. 2019100005

Stavebné práce 03/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,327 €
Schválené na preplatenie
68,327 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019100958

Banská Bystrica , ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2019
Názov

Faktúra č. 2019100958

Banská Bystrica , ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2019
Názov

Faktúra č. 2019100958

Banská Bystrica , ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,181 €
Schválené na preplatenie
122,181 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019100958

Banská Bystrica , ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,181 €
Schválené na preplatenie
122,181 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
6,920 €
Realizácia
-
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
6,920 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,197 €
Schválené na preplatenie
143,197 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,493 €
Schválené na preplatenie
143,197 €
Realizácia
-
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274,241 €
Schválené na preplatenie
273,242 €
Realizácia
-
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273,242 €
Schválené na preplatenie
273,242 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami-stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami-stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
363,317 €
Schválené na preplatenie
363,317 €
Realizácia
-
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami-stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
363,317 €
Schválené na preplatenie
363,317 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami-stavebné práce

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Banská Bystrica , ochrana intravilnu pred povodňami

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

Banská Bystrica , ochrana intravilnu pred povodňami

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
732,617 €
Schválené na preplatenie
727,665 €
Realizácia
-
Názov

Banská Bystrica , ochrana intravilnu pred povodňami

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727,665 €
Schválené na preplatenie
727,665 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Banská Bystrica , ochrana intravilnu pred povodňami

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

BB OIPP - konečná faktúra

BB OIPP konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

BB OIPP - konečná faktúra

BB OIPP konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB OIPP - konečná faktúra

BB OIPP konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB OIPP - konečná faktúra

BB OIPP konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 04/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 04/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
991,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 04/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 04/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
991,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 04/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 04/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 04/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 04/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 02/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 02/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 02/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 02/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 02/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 02/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 01/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 01/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 01/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 01/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 01/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 01/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 12/2019

Banská Bystrica, OIPP - SP 12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 12/2019

Banská Bystrica, OIPP - SP 12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 12/2019

Banská Bystrica, OIPP - SP 12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 11/2019

Banská Bystrica, OIPP - SP 11/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 11/2019

Banská Bystrica, OIPP - SP 11/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 11/2019

Banská Bystrica, OIPP - SP 11/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 10/2019

Banská Bystrica OIPP - SP 10/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
817,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 10/2019

Banská Bystrica OIPP - SP 10/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 10/2019

Banská Bystrica OIPP - SP 10/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

BB_OIPP SP 05/2020

Banská Bystrica_OIPP SP 05/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
877,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP 05/2020

Banská Bystrica_OIPP SP 05/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
877,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

BB_OIPP SP 05/2020

Banská Bystrica_OIPP SP 05/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

BB_OIPP SP 05/2020

Banská Bystrica_OIPP SP 05/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

BBOIPP Stavebné práce 06/2020

BBOIPP- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
889,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BBOIPP Stavebné práce 06/2020

BBOIPP- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
889,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Fa. č. 2098816001

BBOIPP- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Fa. č. 2098816001

BBOIPP- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 03/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 03/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 03/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 03/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Banská Bystrica, OIPP - SP 03/2020

Banská Bystrica, OIPP - SP 03/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP Nákup vysokozdvižných vozíkov 4 ks

BB_OIPP Nákup vysokozdvižných vozíkov 4 ks

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

BB_OIPP Nákup vysokozdvižných vozíkov 4 ks

BB_OIPP Nákup vysokozdvižných vozíkov 4 ks

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP Nákup paletových vozíkov 2 ks

BB_OIPP Nákup paletových vozíkov 2 ks

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

BB_OIPP Nákup paletových vozíkov 2 ks

BB_OIPP Nákup paletových vozíkov 2 ks

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Banská Bystrica_OIPP SP 07/2020

Banská Bystrica_OIPP SP 07/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Banská Bystrica_OIPP SP 07/2020

Banská Bystrica_OIPP SP 07/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
786,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Banská Bystrica_OIPP SP 07/2020

Banská Bystrica_OIPP SP 07/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Banská Bystrica_OIPP SP 07/2020

Banská Bystrica_OIPP SP 07/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

BB_OIPP Stavebné práce 08_2020

BB_OIPP SP 08_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
517,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

BB_OIPP Stavebné práce 08_2020

BB_OIPP SP 08_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP Stavebné práce 08_2020

BB_OIPP SP 08_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

BB_OIPP Stavebné práce 08_2020

BB_OIPP SP 08_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Stavebné práce 09_2020

BB_OIPP SP 09_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,021,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 09_2020

BB_OIPP SP 09_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Stavebné práce 09_2020

BB_OIPP SP 09_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Stavebné práce 09_2020

BB_OIPP SP 09_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

BB_OIPP SP_102020

BB_OIPP SP_102020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

BB_OIPP SP_102020

BB_OIPP SP_102020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

BB_OIPP SP_102020

BB_OIPP SP_102020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_102020

BB_OIPP SP_102020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

BB_OIPP SP_202011

BB_OIPP SP 202011

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
924,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_202011

BB_OIPP SP 202011

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

BB_OIPP SP_202011

BB_OIPP SP 202011

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

BB_OIPP SP_202011

BB_OIPP SP 202011

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

BB_OIPP SP_12_2020

BB_OIPP SP_12_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

BB_OIPP SP_12_2020

BB_OIPP SP_12_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_12_2020

BB_OIPP SP_12_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

BB_OIPP SP_12_2020

BB_OIPP SP_12_2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

BB_OIPP SP_012021

BB_OIPP SP_012021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

BB_OIPP SP_012021

BB_OIPP SP_012021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

BB_OIPP SP_012021

BB_OIPP SP_012021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_012021

BB_OIPP SP_012021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

BB_OIPP SP 02_2021

BB_OIPP SP 02_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

BB_OIPP SP 02_2021

BB_OIPP SP 02_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP 02_2021

BB_OIPP SP 02_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

BB_OIPP SP 02_2021

BB_OIPP SP 02_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

BB_OIPP SP_03/2021

BB_OIPP SP_03/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_03/2021

BB_OIPP SP_03/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

BB_OIPP SP_03/2021

BB_OIPP SP_03/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

BB_OIPP SP_03/2021

BB_OIPP SP_03/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

BB_OIPP SP_05/2021

BB_OIPP SP_05/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_05/2021

BB_OIPP SP_05/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

BB_OIPP SP_05/2021

BB_OIPP SP_05/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

BB_OIPP SP_05/2021

BB_OIPP SP_05/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

BB_OIPP SP 04/2021

BB_OIPP SP 04/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
703,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

BB_OIPP SP 04/2021

BB_OIPP SP 04/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

BB_OIPP SP 04/2021

BB_OIPP SP 04/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
703,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP 04/2021

BB_OIPP SP 04/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

BB_OIPP SP202107

BB_OIPP SP202107

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

BB_OIPP SP202107

BB_OIPP SP202107

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
835,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP202107

BB_OIPP SP202107

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
831,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

BB_OIPP SP202107

BB_OIPP SP202107

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

BB_OIPP SP_06/2021

BB_OIPP SP_06/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

BB_OIPP SP_06/2021

BB_OIPP SP_06/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

BB_OIPP SP_06/2021

BB_OIPP SP_06/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_06/2021

BB_OIPP SP_06/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

BB_OIPP SP 08_2021

BB_OIPP SP 08_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
653,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

BB_OIPP SP 08_2021

BB_OIPP SP 08_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

BB_OIPP SP 08_2021

BB_OIPP SP 08_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP 08_2021

BB_OIPP SP 08_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

BB_OIPP SP202109

BB_OIPP SP202109

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

BB_OIPP SP202109

BB_OIPP SP202109

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,384,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP202109

BB_OIPP SP202109

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,384,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

BB_OIPP SP202109

BB_OIPP SP202109

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

BB_OIPP SP 10_2021

BB_OIPP SP 10_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

BB_OIPP SP 10_2021

BB_OIPP SP 10_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,366,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

BB_OIPP SP 10_2021

BB_OIPP SP 10_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,372,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP 10_2021

BB_OIPP SP 10_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

BB_OIPP SP 11_2021

BB_OIPP SP 11_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

BB_OIPP SP 11_2021

BB_OIPP SP 11_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP 11_2021

BB_OIPP SP 11_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

BB_OIPP SP 11_2021

BB_OIPP SP 11_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

BB_OIPP SP 12_2021

BB_OIPP SP 12_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

BB_OIPP SP 12_2021

BB_OIPP SP 12_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP 12_2021

BB_OIPP SP 12_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

BB_OIPP SP 12_2021

BB_OIPP SP 12_2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

BB_OIPP SP 01_2022

BB_OIPP SP_01_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP 01_2022

BB_OIPP SP_01_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

BB_OIPP SP 01_2022

BB_OIPP SP_01_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

BB_OIPP SP 01_2022

BB_OIPP SP_01_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

BB_OIPP SP_02_2022

BB_OIPP SP_02_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

BB_OIPP SP_02_2022

BB_OIPP SP_02_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_02_2022

BB_OIPP SP_02_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

BB_OIPP SP_02_2022

BB_OIPP SP_02_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

BB_OIPP SP_03_2022

BB_OIPP SP_03_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

BB_OIPP SP_03_2022

BB_OIPP SP_03_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

BB_OIPP SP_03_2022

BB_OIPP SP_03_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_03_2022

BB_OIPP SP_03_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

BB_OIPP SP_04_2022

BB_OIPP SP_04_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

BB_OIPP SP_04_2022

BB_OIPP SP_04_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BB_OIPP SP_04_2022

BB_OIPP SP_04_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

BB_OIPP SP_04_2022

BB_OIPP SP_04_2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Banská Bystrica - nákup pozemkov

Banská Bystrica - nákup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
5,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Banská Bystrica - nákup pozemkov

Banská Bystrica - nákup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
41,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Faktúra č. NA23231210

Faktúra - terénne vozidlo Pick Up Double Cab

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Faktúra č. NA23231210

Faktúra - terénne vozidlo Pick Up Double Cab

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilné protipovodňové jednotky

Mobilné protipovodňové jednotky

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Žiadaná suma
646,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Mobilné protipovodňové jednotky

Mobilné protipovodňové jednotky

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Žiadaná suma
646,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra- terénne auto Pick Up Double Cab

Faktúra - terénne vozidlo Pick Up Double Cab

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Faktúra- terénne auto Pick Up Double Cab

Faktúra - terénne vozidlo Pick Up Double Cab

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilné protipovodňové jednotky

Mobilné protipovodňové jednotky

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Žiadaná suma
190,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Mobilné protipovodňové jednotky

Mobilné protipovodňové jednotky

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Žiadaná suma
190,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplnkové kalové čerpadlo

Doplnkové kalové čerpadlo

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Žiadaná suma
23,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Doplnkové kalové čerpadlo

Doplnkové kalové čerpadlo

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Žiadaná suma
23,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Nákladné auto s hydraulickou rukou

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Suma celkom
21,483,150 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
6,345 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Suma celkom
21,877,746 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
14,218,787 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Suma celkom
1,323 €
Vrátená suma
1,323 €
Suma na vymáhanie
1,323 €
Typ
Nepresné množstvo Nepovolené použitie
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Suma celkom
2,252 €
Vrátená suma
2,252 €
Suma na vymáhanie
2,252 €
Typ
Nepresné množstvo
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO
36022047
Názov
PRAKTIKPUMP, s.r.o.
IČO
36647861
Názov
Todos s.r.o.
IČO
47256397
Názov
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
IČO
36038351
Názov
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
IČO
31355161
Názov
Nemček SONES spol. s r.o.
IČO
36248371
Názov
PROCAR, a.s.
IČO
36384992
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.