Popis projektu

Tok Kysuca pretekajúci obcou Makov sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v okolí spôsobuje opakovanými povodňami významné škody na majetku, poľnohospodárskej pôde a potenciálne môže ohroziť aj ľudské zdravie. Úpravou toku v celkovej dĺžke 485 m sa zabezpečí prevedenie prietoku Q100, a tým sa zvýši protipovodňová ochrana obce a umožní jej územný a hospodársky rozvoj. Projekt zabezpečí ochranu 19 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a zabráni povodňovým škodám v hodnote presahujúcej 6,6 mil. €.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Makov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.02.2022
Celková suma
1,216,618 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
798,964 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
20.12.2018
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
20.12.2018
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
6,627,188 €
Cieľ
6,627,188 €
Naposledy aktualizované
26.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
19,0 (osoby)
Cieľ
19,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.04.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,312 €
Schválené na preplatenie
4,312 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,312 €
Schválené na preplatenie
4,312 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,165 €
Schválené na preplatenie
75,165 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,165 €
Schválené na preplatenie
75,165 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,061 €
Schválené na preplatenie
119,061 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,061 €
Schválené na preplatenie
119,061 €
Realizácia
03.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,457 €
Schválené na preplatenie
144,457 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,457 €
Schválené na preplatenie
144,457 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,408 €
Schválené na preplatenie
149,408 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,408 €
Schválené na preplatenie
149,408 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Stavebné práce 092019

Faktúra Makov 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,262 €
Schválené na preplatenie
102,262 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Stavebné práce 092019

Faktúra Makov 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce 092019

Faktúra Makov 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,262 €
Schválené na preplatenie
102,262 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,608 €
Schválené na preplatenie
99,608 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,608 €
Schválené na preplatenie
99,608 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Stavebné práce 11-122019

Faktúra Makov 11-122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,692 €
Schválené na preplatenie
104,692 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Stavebné práce 11-122019

Faktúra Makov 11-122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce 11-122019

Faktúra Makov 11-122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,692 €
Schválené na preplatenie
104,692 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322005004

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322005004

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322005004

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322006002

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322006002

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322006002

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322007010

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322007010

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322007010

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322008004

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322008004

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 322008004

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce Makov 092020

Faktúra č. 322009001

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Makov 092020

Faktúra č. 322009001

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Stavebné práce Makov 092020

Faktúra č. 322009001

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce 042021

Faktúra č. 322104015

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 042021

Faktúra č. 322104015

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Stavebné práce 042021

Faktúra č. 322104015

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce 062021

Faktúra č. 322106005

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 062021

Faktúra č. 322106005

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Stavebné práce 062021

Faktúra č. 322106005

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce 052021

Faktúra č. 322105008

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Stavebné práce 052021

Faktúra č. 322105008

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 052021

Faktúra č. 322105008

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 31210001

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 31210001

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 31210001

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce 072021

Faktúra č. 322107004

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Stavebné práce 072021

Faktúra č. 322107004

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 072021

Faktúra č. 322107004

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov IČO
Názov
VÁHOSTAV - SK, a.s.
IČO
31356648
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.