Popis projektu

Projekt rieši protipovodňovú ochranu intravilánu mesta Brezová pod Bradlom. Návrh protipovodňových opatrení zahŕňa dotesnenie telesa hrádze vodnej stavby Brezová pod Bradlom podzemnou tesniacou stenou (PTS), vybudovanie kontrolných a meracích zariadení. Cieľom projektu je zabezpečenie protipovodňovej funkcie vodnej stavby prostredníctvom dosiahnutia požadovanej bezpečnosti a spoľahlivosti telesa hrádze, čo vytvorí predpoklad pre zmenu manipulačného poriadku, ktorej výsledkom bude zväčšenie retenčného priestoru nádrže. Tento priestor bude slúžiť pre zachytenie a zredukovanie povodňovej vlny na vodnom toku Bystrina, čím bude zvýšená ochrana pred povodňami v intraviláne časti mesta Brezová pod Bradlom na vodnom toku Bystrina. Navrhované opatrenie je v súlade s plánom manažmentu povodňového rizika, ktorý vo viacerých jeho častiach uvádza ako hlavné protipovodňové opatrenie v geografickej obasti Bystrina - Brezová pod Bradlom opatrenie "Regulácia VN Brezová pod Bradlom".
Stavebná časť projektu bola rozdelená na stavebné objekty:
SO 101 – Príprava územia - odstránenie koruny hrádze a preložka káblov.
SO 102 – Podzemná tesniaca stena PTS sa bude budovať metódou prúdovej injektáže z násypu hrádze.
SO 103 – Konečná úprava koruny hrádze úprava vzdušnej a návodnej strany koruny hrádze.
SO 104 – Doplnenie kontrolných a meracích zariadení - spolu 8 nových sond.

Lokalita stavebných prác v rámci navrhovaných opatrení a je daná existujúcou vodnou stavbou Brezová pod Bradlom, ktorá sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Myjava, v k.ú. Brezová pod Bradlom, KNC, č. parcely 3823, 3819/1, 3820, 3821, 3822.  -  po zrealizovaní prác bude zabezpečená ochrana priamo ohrozených obyvateľov povodňovým rizikom v celkovom počte 32, čo predstavuje príslušnú časť hodnoty OPOP z tab. č. 3.1 textovej časti PMPR v čiastkovom povodí Moravy. Hodnota majetku ochráneného pred povodňami bude 10 945 871,77 €, čo predstavuje hodnotu zabránených škôd podľa prílohy č. X. PMPR v čiaskovom povodí Moravy.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Brezová pod Bradlom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.07.2019
Celková suma
332,352 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
254,826 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
26.06.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
24.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
26.06.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
24.05.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
32,0 (osoby)
Cieľ
32,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
10,945,872 €
Cieľ
10,945,872 €
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

faktúra č. 321808018

Stavebné práce august 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra č. 321809015

Stavebné práce 09_2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,704 €
Schválené na preplatenie
58,704 €
Realizácia
-
Názov

faktúra č. 321809015

Stavebné práce 09_2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,523 €
Schválené na preplatenie
6,523 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

ťarchopis k faktúre č. 321809015

Tarchopis k faktúre č. 321809015

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,861 €
Schválené na preplatenie
5,828 €
Realizácia
-
Názov

ťarchopis k faktúre č. 321809015

Tarchopis k faktúre č. 321809015

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Faktúra č. 321812027

Faktúra za stavebné práce 4 Q. 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,729 €
Schválené na preplatenie
125,729 €
Realizácia
04.04.2019
Názov

Faktúra č. 321812027

Faktúra za stavebné práce 4 Q. 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,970 €
Schválené na preplatenie
13,970 €
Realizácia
04.04.2019
Názov

Faktúra č. 321812027

Faktúra za stavebné práce 4 Q. 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,062 €
Schválené na preplatenie
125,729 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 321903022

Faktúra za stavebné práce 1.Q.2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,789 €
Schválené na preplatenie
31,789 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 321903022

Faktúra za stavebné práce 1.Q.2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,789 €
Schválené na preplatenie
31,789 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Faktúra č. 321903022

Faktúra za stavebné práce 1.Q.2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,532 €
Schválené na preplatenie
3,532 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Konečná faktúra

KONEČNÁ FAKTÚRA

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,294 €
Schválené na preplatenie
7,294 €
Realizácia
-
Názov

Konečná faktúra

KONEČNÁ FAKTÚRA

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,294 €
Schválené na preplatenie
7,294 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

Konečná faktúra

KONEČNÁ FAKTÚRA

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
810 €
Realizácia
20.08.2019
Názov IČO
Názov
VÁHOSTAV - SK, a.s.
IČO
31356648
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.