Popis projektu

Predmetom projektu je modernizácia električkových tratí  v meste Košice o celkovej dĺžke 7,9 km. Projekt priamo nadväzuje na projekt Košickej regionálnej integrovanej dopravy a jeho cieľom je skvalitniť a modernizovať parametre koľajovej infraštruktúry pre električkovú dopravu v meste Košice a tým zatraktívniť verejnú dopravu  a zvýšiť počet cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu (pred individuálnou).

Pre dosiahnutie cieľov projektu budú v rámci modernizácie električkových koľajových tratí, križovatiek, obratísk a sprievodnej infraštruktúry realizované opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť a plynulosť električkovej dopravy, zvýšia komfort cestujúcej verejnosti a redukujú na viacerých miestach kolízne situácie, resp. bodové nedostatky ako napr.  doplnenie účelovej svetelnej signalizácie na najrizikovejších cestných koľajových prejazdoch, stavebné úpravy existujúcich zastávkových ostrovčekov, optimalizácia umiestnenia električkových zastávok na niektorých traťových úsekoch vrátane doplnenia nových zastávok, modernizácia trakčného vedenia, meniarní a ostatných káblových rozvodov.

Realizácia projektu prispeje k naplneniu špecifického cieľa OPII, ktorým je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

Užívateľmi výsledkov projektu (cieľovou skupinou) sú obyvatelia mesta Košice – cestujúci MHD, obyvatelia okolitých obcí a miest dochádzajúci za prácou a návštevníci mesta. Realizácia projektu bude mať vplyv aj na obyvateľov mesta Košice.

Projekt je umiestnený v Košickom samosprávnom kraji, meste Košice: katastrálnych územiach  Severné Mesto, Stredné Mesto, Letná, Terasa, Huštáky, Južné Mesto, Skladná/ mestských častiach Košice - Staré Mesto, Košice - Sever, Košice - Juh a Košice - Západ.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2014 - 01.03.2019
Celková suma
94,427,834 €
Vlastné zdroje
4,721,392 €
Vyčerpané z projektu
69,262,848 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výkup pozemkov
Typ
A. Modernizácia a...
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
02.01.2014
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia a výstavba električkovýc...
Typ
A. Modernizácia a...
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
15.11.2016
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
02.05.2016
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných nástupíšť (VOD)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času vo verejnej osobnej doprave (min.)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre trolejbusy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (v rámci verejenej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky alebo metro
Hodnota
7,8851 (km)
Cieľ
7,9 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Úspora času vo verejnej osobnej doprave
Hodnota
0 €
Cieľ
3,659,269 €
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,294,659 €
Schválené na preplatenie
1,294,659 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,294,659 €
Schválené na preplatenie
1,024,938 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,555,528 €
Schválené na preplatenie
2,023,126 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,555,785 €
Schválené na preplatenie
2,555,528 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,193,476 €
Schválené na preplatenie
2,083,802 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,632,175 €
Schválené na preplatenie
2,193,476 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,588,662 €
Schválené na preplatenie
3,823,873 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,823,873 €
Schválené na preplatenie
3,632,679 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,918,798 €
Schválené na preplatenie
6,572,858 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,302,580 €
Schválené na preplatenie
6,918,798 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,504,115 €
Schválené na preplatenie
5,504,115 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,952,668 €
Schválené na preplatenie
5,504,115 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,696,905 €
Schválené na preplatenie
4,510,050 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,510,050 €
Schválené na preplatenie
4,510,050 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,423,952 €
Schválené na preplatenie
5,877,295 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,877,295 €
Schválené na preplatenie
5,877,295 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725,401 €
Schválené na preplatenie
574,276 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
574,276 €
Schválené na preplatenie
574,276 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,298,145 €
Schválené na preplatenie
3,402,698 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,402,698 €
Schválené na preplatenie
3,402,698 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,926,135 €
Schválené na preplatenie
1,524,857 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,524,857 €
Schválené na preplatenie
1,524,857 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,250,796 €
Schválené na preplatenie
4,156,870 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,156,870 €
Schválené na preplatenie
4,156,870 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,355,553 €
Schválené na preplatenie
3,448,140 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,448,140 €
Schválené na preplatenie
3,448,140 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,030,210 €
Schválené na preplatenie
4,773,916 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,773,916 €
Schválené na preplatenie
4,773,916 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,249,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
775,961 €
Schválené na preplatenie
775,961 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,398,301 €
Schválené na preplatenie
775,961 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,364,203 €
Schválené na preplatenie
1,079,994 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,079,994 €
Schválené na preplatenie
1,079,994 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,888,116 €
Schválené na preplatenie
2,286,419 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,286,419 €
Schválené na preplatenie
2,286,419 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,958,404 €
Schválené na preplatenie
6,300,400 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300,400 €
Schválené na preplatenie
6,300,400 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,905,776 €
Schválené na preplatenie
4,675,402 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,675,402 €
Schválené na preplatenie
4,675,402 €
Realizácia
16.10.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,530,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,530,638 €
Schválené na preplatenie
2,003,422 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,003,422 €
Schválené na preplatenie
2,003,422 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,582,700 €
Schválené na preplatenie
1,582,700 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,767,417 €
Schválené na preplatenie
1,582,700 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Košice

Suma celkom
3,270,811 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo...
Stav
Nepotvrdené podoz...
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.