Popis projektu

Predmetom projektu je modernizácia električkových tratí  v meste Košice o celkovej dĺžke 7,9 km. Projekt priamo nadväzuje na projekt Košickej regionálnej integrovanej dopravy a jeho cieľom je skvalitniť a modernizovať parametre koľajovej infraštruktúry pre električkovú dopravu v meste Košice a tým zatraktívniť verejnú dopravu  a zvýšiť počet cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu (pred individuálnou).

Pre dosiahnutie cieľov projektu budú v rámci modernizácie električkových koľajových tratí, križovatiek, obratísk a sprievodnej infraštruktúry realizované opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť a plynulosť električkovej dopravy, zvýšia komfort cestujúcej verejnosti a redukujú na viacerých miestach kolízne situácie, resp. bodové nedostatky ako napr.  doplnenie účelovej svetelnej signalizácie na najrizikovejších cestných koľajových prejazdoch, stavebné úpravy existujúcich zastávkových ostrovčekov, optimalizácia umiestnenia električkových zastávok na niektorých traťových úsekoch vrátane doplnenia nových zastávok, modernizácia trakčného vedenia, meniarní a ostatných káblových rozvodov.

Realizácia projektu prispeje k naplneniu špecifického cieľa OPII, ktorým je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

Užívateľmi výsledkov projektu (cieľovou skupinou) sú obyvatelia mesta Košice – cestujúci MHD, obyvatelia okolitých obcí a miest dochádzajúci za prácou a návštevníci mesta. Realizácia projektu bude mať vplyv aj na obyvateľov mesta Košice.

Projekt je umiestnený v Košickom samosprávnom kraji, meste Košice: katastrálnych územiach  Severné Mesto, Stredné Mesto, Letná, Terasa, Huštáky, Južné Mesto, Skladná/ mestských častiach Košice - Staré Mesto, Košice - Sever, Košice - Juh a Košice - Západ.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Juh
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2014 - 01.03.2019
Celková suma
94,427,834 €
Vlastné zdroje
4,721,392 €
Vyčerpané z projektu
83,103,712 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výkup pozemkov
Typ
A. Modernizácia a v…
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
02.01.2014
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
25.10.2018
Názov
Modernizácia a výstavba električkových …
Typ
A. Modernizácia a v…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
15.11.2016
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
19.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
02.05.2016
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
22.02.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných nástupíšť (VOD)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času vo verejnej osobnej doprave (min.)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre trolejbusy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (v rámci verejenej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky alebo metro
Hodnota
7,8851 (km)
Cieľ
7,9 (km)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Úspora času vo verejnej osobnej doprave
Hodnota
2,853,394 €
Cieľ
2,853,394 €
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,294,659 €
Schválené na preplatenie
1,294,659 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,294,659 €
Schválené na preplatenie
1,024,938 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,555,785 €
Schválené na preplatenie
2,555,528 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,555,528 €
Schválené na preplatenie
2,023,126 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,632,175 €
Schválené na preplatenie
2,193,476 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,193,476 €
Schválené na preplatenie
2,083,802 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,823,873 €
Schválené na preplatenie
3,632,679 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,588,662 €
Schválené na preplatenie
3,823,873 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,302,580 €
Schválené na preplatenie
6,918,798 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,918,798 €
Schválené na preplatenie
6,572,858 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,952,668 €
Schválené na preplatenie
5,504,115 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,504,115 €
Schválené na preplatenie
5,504,115 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,510,050 €
Schválené na preplatenie
4,510,050 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,696,905 €
Schválené na preplatenie
4,510,050 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,877,295 €
Schválené na preplatenie
5,877,295 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,423,952 €
Schválené na preplatenie
5,877,295 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725,401 €
Schválené na preplatenie
574,276 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
574,276 €
Schválené na preplatenie
574,276 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,402,698 €
Schválené na preplatenie
3,402,698 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,298,145 €
Schválené na preplatenie
3,402,698 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,524,857 €
Schválené na preplatenie
1,524,857 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,926,135 €
Schválené na preplatenie
1,524,857 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,250,796 €
Schválené na preplatenie
4,156,870 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,156,870 €
Schválené na preplatenie
4,156,870 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,448,140 €
Schválené na preplatenie
3,448,140 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,355,553 €
Schválené na preplatenie
3,448,140 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,030,210 €
Schválené na preplatenie
4,773,916 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,773,916 €
Schválené na preplatenie
4,773,916 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,249,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,398,301 €
Schválené na preplatenie
775,961 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
775,961 €
Schválené na preplatenie
775,961 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,079,994 €
Schválené na preplatenie
1,079,994 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,364,203 €
Schválené na preplatenie
1,079,994 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,888,116 €
Schválené na preplatenie
2,286,419 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,286,419 €
Schválené na preplatenie
2,286,419 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300,400 €
Schválené na preplatenie
6,300,400 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,958,404 €
Schválené na preplatenie
6,300,400 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,905,776 €
Schválené na preplatenie
4,675,402 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,675,402 €
Schválené na preplatenie
4,675,402 €
Realizácia
16.10.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,530,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,003,422 €
Schválené na preplatenie
2,003,422 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,530,638 €
Schválené na preplatenie
2,003,422 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,582,700 €
Schválené na preplatenie
1,582,700 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,767,417 €
Schválené na preplatenie
1,582,700 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802287243

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,360 €
Schválené na preplatenie
155,192 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802386057

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,200 €
Schválené na preplatenie
316,540 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802377599

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
421,773 €
Schválené na preplatenie
400,684 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802364076

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
984,295 €
Schválené na preplatenie
935,080 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802342231

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,326,400 €
Schválené na preplatenie
1,260,080 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802320462

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
481,351 €
Schválené na preplatenie
457,284 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802300582

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,367 €
Schválené na preplatenie
215,999 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802285848

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,005,035 €
Schválené na preplatenie
954,783 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802268860

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725,924 €
Schválené na preplatenie
689,628 €
Realizácia
26.03.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802256860

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875,131 €
Schválené na preplatenie
831,374 €
Realizácia
26.02.2018
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802233532

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
321,022 €
Schválené na preplatenie
304,971 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802203881

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,900 €
Schválené na preplatenie
114,855 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802200087

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
716,357 €
Schválené na preplatenie
680,540 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802179358

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,237,325 €
Schválené na preplatenie
1,175,459 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802157112

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
949,484 €
Schválené na preplatenie
902,010 €
Realizácia
25.09.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802139734

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,158,761 €
Schválené na preplatenie
1,100,823 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802120058

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,383,760 €
Schválené na preplatenie
1,314,572 €
Realizácia
25.07.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802101151

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
764,775 €
Schválené na preplatenie
726,536 €
Realizácia
26.06.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č.5802081288

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
438,695 €
Schválené na preplatenie
416,760 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802064543

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425,921 €
Schválené na preplatenie
404,625 €
Realizácia
25.04.2017
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

DPH k FA č. 5802049690

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215,776 €
Schválené na preplatenie
204,988 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Odborný autorský dohľad

Fa autorský dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2017
Názov

Propagácia, reklama a inzercia

Fa veľkoplošné pútače MET

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,922 €
Schválené na preplatenie
1,922 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Odborný autorský dohľad

Fa autorský dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2017
Názov

Propagácia, reklama a inzercia

Fa stála tabuľa MET

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Odborný autorský dohľad

Fa autorský dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2018
Názov

Odborný autorský dohľad

Fa autorský dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Interné riadenie projektu

Sumarizačný hárok 052016-122018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
124,944 €
Schválené na preplatenie
123,235 €
Realizácia
-
Názov

Nákup ostatných nehmotných aktív

Platobný poukaz ZoVB

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
1,095 €
Realizácia
26.03.2018
Názov

Nákup ostatných nehmotných aktív

Platobný poukaz ZoVB

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
1,095 €
Realizácia
26.03.2018
Názov

Nájom budov, objektov, pozemkov, lesov a ich častí

Fa nájom pozemkov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Nájom budov, objektov, pozemkov, lesov a ich častí

Fa nájom pozemkov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
22.03.2017
Názov

Nájom budov, objektov, pozemkov, lesov a ich častí

Fa nájom pozemkov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Nájom budov, objektov, pozemkov, lesov a ich častí

Fa nájom pozemkov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
19.01.2016
Názov

Nájom budov, objektov, pozemkov, lesov a ich častí

Fa nájom pozemkov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,824 €
Schválené na preplatenie
4,824 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

Nájom budov, objektov, pozemkov, lesov a ich častí

Fa nájom pozemkov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,824 €
Schválené na preplatenie
4,824 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Nákup pozemkov

Fa nákup pozemkov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,328 €
Schválené na preplatenie
27,328 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup pozemkov

Fa nákup pozemkov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
43,534 €
Schválené na preplatenie
43,523 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
8,183 €
Schválené na preplatenie
8,183 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
7,884 €
Schválené na preplatenie
6,105 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
18,317 €
Schválené na preplatenie
18,317 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
18,317 €
Schválené na preplatenie
18,317 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
19,271 €
Schválené na preplatenie
19,271 €
Realizácia
20.09.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Košice

Suma celkom
3,270,811 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO
36022047
Názov
Hi-Reklama, s.r.o.
IČO
36199451
Názov
PRODEX spol. s r.o.
IČO
17314569
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Názov
Športové gymnázium
IČO
00521965
Názov
VŠA s.r.o.
IČO
51280795
Názov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO
35815256
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.