EUROVIA SK, a.s.

Košice - mestská časť Džungľa

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,255,736 €
Vyčerpané z projektu
151,302,242 €
Suma
327,432,328 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza)

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
7,145,960 €
Vyčerpané z projektu
144,347,429 €
Suma
146,160,645 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,103,712 €
Suma
94,427,834 €
Vlastné zdroje
4,721,392 €
Projekt

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2. úsek) - I. f…

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,354,540 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/68 Plavnica, preložka cesty

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
499,653 €
Suma
37,570,656 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
52,369 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,353,815 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti pr…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,760,963 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,947,271 €
Suma
16,696,072 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v B…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,489,807 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy IV…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,304,221 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,154,975 €
Suma
12,714,096 €
Vlastné zdroje
1,271,410 €
Projekt

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tri…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,880,883 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.triedy III…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,051,749 €
Vyčerpané z projektu
9,925,934 €
Suma
11,102,922 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tri…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,394,784 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tr…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,086,843 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýc…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,997,910 €
Vlastné zdroje
399,895 €
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mo…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,276,092 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,795,839 €
Vlastné zdroje
289,792 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váho…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,712,658 €
Vlastné zdroje
285,633 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Čier…

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,517,074 €
Vlastné zdroje
275,854 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Čier…

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,456,020 €
Vlastné zdroje
272,801 €
Projekt

ID R007 II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica …

Košický samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,219,112 €
Vlastné zdroje
260,956 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,969,205 €
Vlastné zdroje
248,460 €
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy II…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
480 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,344,268 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ID R007 II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica …

Košický samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,130,240 €
Vlastné zdroje
206,512 €
Projekt

ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Ja…

Košický samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,859,518 €
Vlastné zdroje
192,976 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizáns…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
7,140 €
Vyčerpané z projektu
1,611,130 €
Suma
3,786,238 €
Vlastné zdroje
189,312 €
Projekt

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,512,174 €
Vlastné zdroje
175,609 €
Projekt

Cesta II/511 Topoľčianky – Skýcov

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,951,819 €
Suma
2,957,647 €
Vlastné zdroje
147,882 €
Projekt

Stavebné úpravy na existujúcich komunikáciách pre…

Obec Iliašovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,217,103 €
Vlastné zdroje
110,855 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýc…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,104,761 €
Vlastné zdroje
105,238 €
Projekt

Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta c…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,937,727 €
Vlastné zdroje
96,886 €
Projekt

Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,812,732 €
Vlastné zdroje
90,637 €
Projekt

Obnova existujúcich komunikácií pre nemotorovú do…

Obec Harichovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,543,140 €
Vlastné zdroje
77,157 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia v meste Svit

Mesto Svit

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,388,270 €
Vlastné zdroje
69,413 €
Projekt

Cesta II/527 Šahy – hranica kraja

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,155,426 €
Vlastné zdroje
57,771 €
Projekt

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš - str…

Občianske združenie pre rozvo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,002,250 €
Vlastné zdroje
50,113 €
Projekt

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informač…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
987,551 €
Suma
987,551 €
Vlastné zdroje
49,378 €
Projekt

Cyklo Alej Veľký Šariš

Mesto Veľký Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
892,640 €
Vlastné zdroje
44,632 €
Projekt

Zberný dvor v obci Lazany

Obec Lazany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
691,476 €
Suma
727,828 €
Vlastné zdroje
36,391 €
Projekt

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v…

Obec Malý Slavkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
723,421 €
Vlastné zdroje
36,171 €
Projekt

Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľo…

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
713,596 €
Vlastné zdroje
35,680 €
Projekt

Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
622,965 €
Vlastné zdroje
31,148 €
Projekt

Podpora dobudovania základnej technickej infraštr…

Obec Soľ

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
585,483 €
Vlastné zdroje
29,274 €
Projekt

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklis…

Mesto Veľký Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
558,163 €
Suma
562,337 €
Vlastné zdroje
28,117 €
Projekt

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
541,913 €
Vlastné zdroje
27,096 €
Projekt

Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Hor…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
19,431 €
Vyčerpané z projektu
537,163 €
Suma
540,243 €
Vlastné zdroje
27,012 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Čier…

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
533,909 €
Vlastné zdroje
26,695 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mes…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
634 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
516,677 €
Vlastné zdroje
25,834 €
Projekt

Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hyperte…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
516,245 €
Vlastné zdroje
25,812 €
Projekt

Vybudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruk…

Obec Veľká Lomnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
509,871 €
Vlastné zdroje
25,494 €
Projekt

Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a náku…

Mesto Levoča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
508,443 €
Suma
509,270 €
Vlastné zdroje
25,464 €
Projekt

Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
503,313 €
Suma
503,313 €
Vlastné zdroje
25,166 €
Projekt

Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej …

Mesto Spišské Vlachy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
492,950 €
Vlastné zdroje
24,648 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infračtruktúry v obci Ge…

Obec Geča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
473,789 €
Vlastné zdroje
23,689 €
Projekt

Eliminácia bezpečnotných rizík na ceste II/537, S…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
447,462 €
Vlastné zdroje
22,373 €
Projekt

Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
907 €
Vyčerpané z projektu
249,848 €
Suma
427,889 €
Vlastné zdroje
21,394 €
Projekt

Cyklochodník Rožňava

Mesto Rožňava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
402,664 €
Vlastné zdroje
20,133 €
Projekt

Podpora dobudovania základnej technickej infraštr…

Obec Smižany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
399,663 €
Vlastné zdroje
19,983 €
Projekt

Cyklistický chodník v k.ú. Smižany

Obec Smižany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,479 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
363,147 €
Vlastné zdroje
18,157 €
Projekt

"Zberný dvor" v obci Hrabušice

Obec Hrabušice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
344,344 €
Suma
359,674 €
Vlastné zdroje
17,984 €
Projekt

Zastávkové niky na Sídlisku III

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
343,548 €
Vlastné zdroje
17,177 €
Projekt

Cyklistický chodník Nitra - Vráble III. etapa

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,475 €
Suma
341,386 €
Vlastné zdroje
17,069 €
Projekt

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informač…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
326,519 €
Vlastné zdroje
16,326 €
Projekt

Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce

Obec Spišské Tomášovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
760 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
323,913 €
Vlastné zdroje
16,196 €
Projekt

Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nováčany

Obec Nováčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,072 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
312,791 €
Vlastné zdroje
15,640 €
Projekt

Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dl…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,973 €
Vyčerpané z projektu
260,936 €
Suma
311,064 €
Vlastné zdroje
15,553 €
Projekt

Pozemné komunikácie - mesto Hanušovce nad Topľou

Mesto Hanušovce nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
292,504 €
Vlastné zdroje
14,625 €
Projekt

Podpora dobudovania základnej technickej infraštr…

Obec Ražňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
287,328 €
Vlastné zdroje
14,366 €
Projekt

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestra…

Obec Parchovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
284,902 €
Vlastné zdroje
14,245 €
Projekt

Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbin…

Obec Žbince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
269,025 €
Vlastné zdroje
13,451 €
Projekt

Dobudovanie miestnych komunikácií pre MRK v obci …

Obec Brezina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
232,259 €
Vlastné zdroje
11,613 €
Projekt

Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho …

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
224,878 €
Suma
230,878 €
Vlastné zdroje
11,544 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Čier…

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
228,102 €
Vlastné zdroje
11,405 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
213,808 €
Suma
219,704 €
Vlastné zdroje
10,985 €
Projekt

Miestne komunikácie Pavlovce nad Uhom - Kukov

Obec Pavlovce nad Uhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
215,767 €
Vlastné zdroje
10,788 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
199,265 €
Suma
205,781 €
Vlastné zdroje
10,289 €
Projekt

Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na …

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,619 €
Vlastné zdroje
9,881 €
Projekt

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v…

Mesto Spišské Podhradie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
183,582 €
Vlastné zdroje
9,179 €
Projekt

Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Mol…

Mesto Moldava nad Bodvou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
163,896 €
Vlastné zdroje
8,195 €
Projekt

Podpora dobudovania základnej technickej infraštr…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,615 €
Vlastné zdroje
8,031 €
Projekt

Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,454 €
Suma
155,421 €
Vlastné zdroje
7,771 €
Projekt

Skvalitnenie technickej infraštruktúry v obci Kri…

Obec Krivany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
154,171 €
Vlastné zdroje
7,709 €
Projekt

Podpora dobudovania základnej technickej infraštr…

Mesto Dobšiná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,994 €
Vlastné zdroje
7,650 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,748 €
Vlastné zdroje
7,387 €
Projekt

Dobudovanie miestnych komunikácii v obci Huncovce

Obec Huncovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,567 €
Vlastné zdroje
6,978 €
Projekt

Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
130,169 €
Vlastné zdroje
6,508 €
Projekt

Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Výhon

Obec Fričovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,272 €
Vlastné zdroje
6,164 €
Projekt

Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná…

Mesto Spišská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,058 €
Vlastné zdroje
5,853 €
Projekt

Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce

Obec Letanovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
379 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,011 €
Vlastné zdroje
5,851 €
Projekt

Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
112,596 €
Vlastné zdroje
5,630 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýc…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
108,900 €
Vlastné zdroje
5,445 €
Projekt

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informač…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
73,684 €
Vlastné zdroje
3,684 €
Projekt

"Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolov - Z…

Obec Stará Lesná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,275 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Predĺženie miestnej komunikácie v obci Ostrovany

Obec Ostrovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,946 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

LESNÉ-REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Obec Lesné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
46,708 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Minipark Kanaš

Mesto Veľký Šariš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
39,999 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,301 €
Vlastné zdroje
1,915 €
Projekt

Rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Medzany

Obec Medzany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,723 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Veľopol…

Obec Veľopolie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,836 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Záchytné parkovisko pre turistov, 2. etapa

Mesto Hanušovce nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,537 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úprava verejného priestranstva obce Kobyly

Obec Kobyly

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňa…

Obec Stráňany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia miestnych komunikácií pri Obecnom ú…

Obec Koškovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
22,911 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Jarabina

Obec Jarabina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
22,233 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ľubiša

Obec Ľubiša

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,303 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.