EUROVIA SK, a.s.

Košice - mestská časť Džungľa

IČO
31651518
DIČ
2020490274
IČ DPH
SK2020490274
Vznik subjektu
1. máj 1992 0:00
Tržby
-39%
Projekty
0
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Ing. Martin Borovka, Ing. Róbert Šinály, Ing. Juraj Dančišín, Ing. Daniel Hanko, Paul Scippa
Osoby v ORSR
Ing. Róbert Šinály, Ing. Daniel Hanko, Ing. Martin Borovka, Ing. Juraj Dančišín, Paul Scippa
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
357,834 €
Vyčerpané z projektu
151,302,242 €
Suma
327,432,328 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza)

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,926 €
Vyčerpané z projektu
144,347,429 €
Suma
146,160,645 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,103,712 €
Suma
94,427,834 €
Vlastné zdroje
4,721,392 €
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
45,725,314 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/68 Plavnica, preložka cesty

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
499,653 €
Suma
45,574,882 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,947,271 €
Suma
16,696,072 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,154,975 €
Suma
12,714,096 €
Vlastné zdroje
1,271,410 €
Projekt

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tri…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,880,883 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.triedy III…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,925,934 €
Suma
11,102,922 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tri…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,394,784 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cesta II/511 Topoľčianky – Skýcov

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,951,819 €
Suma
2,957,647 €
Vlastné zdroje
147,882 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizáns…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,611,130 €
Suma
2,734,336 €
Vlastné zdroje
136,717 €
Projekt

Obnova existujúcich komunikácií pre nemotorovú do…

Obec Harichovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,543,140 €
Vlastné zdroje
77,157 €
Projekt

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informač…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
987,551 €
Suma
987,551 €
Vlastné zdroje
49,378 €
Projekt

Zberný dvor v obci Lazany

Obec Lazany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
691,476 €
Suma
727,828 €
Vlastné zdroje
36,391 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mes…

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
599,875 €
Vlastné zdroje
29,994 €
Projekt

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklis…

Mesto Veľký Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
558,163 €
Suma
562,337 €
Vlastné zdroje
28,117 €
Projekt

Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Hor…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
19,431 €
Vyčerpané z projektu
537,163 €
Suma
540,243 €
Vlastné zdroje
27,012 €
Projekt

Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a náku…

Mesto Levoča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
508,443 €
Suma
509,270 €
Vlastné zdroje
25,464 €
Projekt

Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
503,313 €
Suma
503,313 €
Vlastné zdroje
25,166 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infračtruktúry v obci Ge…

Obec Geča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
473,789 €
Vlastné zdroje
23,689 €
Projekt

Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
907 €
Vyčerpané z projektu
249,848 €
Suma
427,889 €
Vlastné zdroje
21,394 €
Projekt

"Zberný dvor" v obci Hrabušice

Obec Hrabušice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
344,344 €
Suma
359,674 €
Vlastné zdroje
17,984 €
Projekt

Cyklistický chodník Nitra - Vráble III. etapa

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,475 €
Suma
341,386 €
Vlastné zdroje
17,069 €
Projekt

Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nováčany

Obec Nováčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
312,791 €
Vlastné zdroje
15,640 €
Projekt

Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dl…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,973 €
Vyčerpané z projektu
260,936 €
Suma
311,064 €
Vlastné zdroje
15,553 €
Projekt

Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho …

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
224,878 €
Suma
230,878 €
Vlastné zdroje
11,544 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
213,808 €
Suma
219,704 €
Vlastné zdroje
10,985 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
199,265 €
Suma
205,781 €
Vlastné zdroje
10,289 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
183,556 €
Vlastné zdroje
7,387 €
Projekt

Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,454 €
Suma
160,763 €
Vlastné zdroje
8,038 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.