Popis projektu

Hlavným cieľom projektu Cyklochodník Rožňava je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy, keďže v meste Rožňava je absencia v oblasti nemotorovej dopravy. Prostredníctvom vybudovania siete bezpečnej cyklotrasy nadväzujúcej na infraštruktúru mesta, realizáciou opatrení na upokojovanie dopravy sa vytvorí ľahko dostupná sieť mestskej dopravy a zmení sa vnímanie cyklistov nielen v kontexte športového či turistického využitia.  Realizáciou Cyklochodníka Rožňava sa prispeje k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v SR a k zníženiu celkového znečistenia ovzdušia. Zámerom mesta Rožňava je vybudovať spojený cyklistický chodník spolu s chodníkom pre chodcov, z najväčšieho sídliska v meste, ktorý je určený ako   rýchla spojka do práce a na rekreačné účely.  Vybudovaním cyklochodníka sa zmení deľba prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy, zvýši sa podiel využívania cyklistickej dopravy, vytvorí pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií, odľahčí postupne narastajúcu mieru automobilizácie v meste Rožňava.

Viac
Subjekt
Mesto Rožňava
Miesta realizácie
Rožňava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2022
Celková suma
402,664 €
Vlastné zdroje
20,133 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Demontáž starého chodníka a vytvorenie …
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
04.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
15.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
25.04.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,441 (km)
Cieľ
1,47 (km)
Naposledy aktualizované
27.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SO 01 - Cyklochodník

Cyklochodník Rožňava (fa 5803064883 - apríl 2022)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

SO 01 - Cyklochodník Rožňava

Cyklochodník Rožňava (fa 5803067122 - máj 2022)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

SO 01 - Cyklochodník Rožňava

Cyklochodník Rožňava (fa 5803069155 - jún 2022)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

SO 01 Cyklochodník

Cyklochodník Rožňava (fa 5803071921- júl 2022)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

SO 01 Cyklochodník

Cyklochodník Rožňava (fa 5803074267 - august 2022)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

SO 01 Cyklochodník

Cyklochodník Rožňava (fa 5803076754 - september 2022)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

SO 02 Dopravné značenie

Cyklochodník Rožňava (fa 5803076754 - september 2022)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

SO 02 Dopravné značenie

Cyklochodník Rožňava (fa 5803079141 - október 2022)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

SO 01 Cyklochodník

Cyklochodník Rožňava (fa 5803079141 - október 2022)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 2

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 2

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 2

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 2

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 2

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 2

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 2

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 2

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 2

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 04-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 1

Sumarizačný hárok Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 2

Sumarizačný hárok Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - pozícia 2

Sumarizačný hárok Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Rožňava
IČO
00328758
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.