Popis projektu

Realizáciou projektu (rekonštrukcie) v dĺžke 3,800 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Dôraz sa kladie aj na verejnú osobnú dopravu. Zrekonštruovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, v tomto prípade hlavne na cestu I. triedy č. I/54, ktorá zabezpečuje nepriame napojenie na cestu I. triedy č. I/61 a diaľnicu D1.  Zvýši sa atraktivita verejnej osobnej dopravy a konkurencieschopnosť. V záujme odstraňovania disparít bude umožnené lepšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V rámci predmetného územia sa zlepší aj bezpečné nepriame napojenie existujúceho Priemyselného parku Rakoľuby a priemyselného parku Javorinská Myjava, dosiahne sa vyššia plynulosť cestnej premávky, zníži sa narastajúca nehodovosť (odstránia sa nehodové lokality) a negatívne vplyvy na životné prostredie. V úseku bude zabezpečený bezpečný pohyb cyklistov a chodcov.

Plniť sa budú merateľné ukazovatele P0016 Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) - 3,800 km a P0868 Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - 154 851,00 Eur. Merateľný ukazovateľ P0014 Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy) sa nebude realizovať.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty, ktoré od tohto úseku pokračujú smerom na Nové Mesto nad Váhom. Zatiaľ bol zrealizovaný projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, I. etapa, ktorý zahŕňa úsek cesty v km 17,030 – 18,275. Schválený bol projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa v km 3,800 – 8,455, ktorý sa aktuálne realizuje.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Myjava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2023 - 01.07.2023
Celková suma
7,380,780 €
Vlastné zdroje
369,039 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mest…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
12.04.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
12.04.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
3,8 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
-
Cieľ
154,851 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, V. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, V. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, V. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, V. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.