Popis projektu

Realizáciou projektu (rekonštrukcie) v dĺžke 3,800 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Dôraz sa kladie aj na verejnú osobnú dopravu. Zrekonštruovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, v tomto prípade hlavne na cestu I. triedy č. I/54, ktorá zabezpečuje nepriame napojenie na cestu I. triedy č. I/61 a diaľnicu D1.  Zvýši sa atraktivita verejnej osobnej dopravy a konkurencieschopnosť. V záujme odstraňovania disparít bude umožnené lepšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V rámci predmetného územia sa zlepší aj bezpečné nepriame napojenie existujúceho Priemyselného parku Rakoľuby a priemyselného parku Javorinská Myjava, dosiahne sa vyššia plynulosť cestnej premávky, zníži sa narastajúca nehodovosť (odstránia sa nehodové lokality) a negatívne vplyvy na životné prostredie. V úseku bude zabezpečený bezpečný pohyb cyklistov a chodcov.

Plniť sa budú merateľné ukazovatele P0016 Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) - 3,800 km a P0868 Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - 154 851,00 Eur. Merateľný ukazovateľ P0014 Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy) sa nebude realizovať.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty, ktoré od tohto úseku pokračujú smerom na Nové Mesto nad Váhom. Zatiaľ bol zrealizovaný projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, I. etapa, ktorý zahŕňa úsek cesty v km 17,030 – 18,275. Schválený bol projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa v km 3,800 – 8,455, ktorý sa aktuálne realizuje.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Myjava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2023 - 01.10.2023
Celková suma
5,712,658 €
Vlastné zdroje
285,633 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
01.12.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
01.12.2023
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mest…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
12.04.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
06.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
3,8 (km)
Naposledy aktualizované
08.06.2023
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
0 €
Cieľ
154,851 €
Naposledy aktualizované
08.06.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, V. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, V. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, V. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, V. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Záverečná faktúra č. 2 za stavebné práce II/581, V. etapa

Záverečná faktúra č. 2 za stavebné práce II/581, V. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,242,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Záverečná faktúra č. 2 za stavebné práce II/581, V. etapa

Záverečná faktúra č. 2 za stavebné práce II/581, V. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,242,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.