Popis projektu

Realizáciou projektu v dĺžke 4,990 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Dôraz sa kladie aj na verejnú osobnú dopravu, ktorá je momentálne vylúčená. Zrekonštruovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, v tomto prípade hlavne na cestu I. triedy č. I/64, ktorá zabezpečuje napojenie na Prievidzu a nepriame napojenie na rýchlostnú cestu R2. Kvalitné a nepriame napojenie bude aj na rýchlostnú cestu R1, ktorá sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji. Zvýši sa atraktivita verejnej osobnej dopravy a konkurencieschopnosť. V záujme odstraňovania disparít bude umožnené lepšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V rámci predmetného územia sa zlepší aj bezpečné nepriame napojenie na existujúci Priemyselný park v Partizánskom a napojenie na Priemyselný park Zlaté Moravce v Nitrianskom samosprávnom kraji, dosiahne sa vyššia plynulosť cestnej premávky, zníži sa narastajúca nehodovosť (odstránia sa nehodové lokality) a negatívne vplyvy na životné prostredie. V úseku bude zabezpečený bezpečný pohyb cyklistov.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty smerom na obec Veľké Uherce a smerom na obec Skýcov (Nitriansky samosprávny kraj).

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Veľké Uherce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2023 - 01.12.2023
Celková suma
7,997,910 €
Vlastné zdroje
399,895 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uhe…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
01.04.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.04.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
4,99 (km)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
0 €
Cieľ
388,087 €
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,242,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,242,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,275,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,275,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,304,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,304,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 6 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 6 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Faktúra č. 6 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 6 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 7 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 7 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
868,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Faktúra č. 7 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Faktúra č. 7 za stavebné práce pre II/511 - 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
868,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8 za stavebné práce II/511 - 3. etapa - NFP záverečná

Faktúra č. 8 za stavebné práce II/511 - 3. etapa - NFP záverečná

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Faktúra č. 8 za stavebné práce II/511 - 3. etapa - NFP záverečná

Faktúra č. 8 za stavebné práce II/511 - 3. etapa - NFP záverečná

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.