Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť spojenie vybraného osídlenia MRK s infraštruktúrou obce (pozemnou komunikáciou) vedúcou k vybraným inštitúciám/ službám. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“, ktorá bude pozostávať z nasledovných podaktivít/ činností: výstavba nových pozemných komunikácií (chodníky),  rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty) – výmena podkladnej a obrusnej vrstvy a  dobudovania odstavnej plochy.

Miesto realizácie projektu: mesto Sabinov - ulica 17. novembra, ulica Ružová a ulica  Poľná

Hlavným výsledkom projektu je Zabezpečené spojenie vybraného osídlenia MRK s infraštruktúrou obce (pozemnou komunikáciou) vedúcou k vybraným inštitúciám/ službám, vďaka čomu budú mať príslušníci MRK zlepšený prístup k občianskej vybavenosti, zlepšenú dostupnosť služieb, zvýšenú bezpečnosť chodcov. Sekundárne vidíme prínos projektu vo zvýšení vnútornej kontroly v skupine, následne v znížení kriminality a vplyvom toho aj v znížení počtu trestných stíhaní v súvislosti s kriminálnou činnosťou, rovnako aj v znížení počtu prípadov pravidelného porušovania pravidiel nočného kľudu, ničenia verejného a súkromného majetku, či nedodržiavania verejného poriadku.

Merateľné ukazovatele projektu: P0262 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii  - 740 osôb (Ul. 17.novembra: 37 osôb, Ul. Ružová: 107 osôb, Ul. Poľná/Severná: 596 osôb)

Viac
Subjekt
Mesto Sabinov
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2023 - 01.12.2023
Celková suma
713,596 €
Vlastné zdroje
35,680 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dobudovania základnej technicke…
Typ
podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
07.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.01.2024
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
740,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA - 1249/2023

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stavebné práce

FA - 1129/2023

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.