Mesto Sabinov

Sabinov

Počet žiadostí
24
Projekty
22
Úspešnosť žiadostí
79%
Celková suma
6,402,420 €
Nezrovnalosti
3,817 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska v Sa…

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,188,441 €
Suma
1,213,559 €
Vlastné zdroje
60,678 €
Projekt

Eurovelo 11 – Sabinov a Orkucany

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
110 €
Vyčerpané z projektu
564,792 €
Suma
1,025,917 €
Vlastné zdroje
51,296 €
Projekt

Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľo…

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
716,153 €
Vlastné zdroje
35,808 €
Projekt

Sabinov – Rekonštrukcia budovy MsÚ

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
617,002 €
Vlastné zdroje
30,850 €
Projekt

Sabinov - rekonštrukcia MŠ 9. mája

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
482,194 €
Suma
583,183 €
Vlastné zdroje
29,159 €
Projekt

Miestne občianske a preventívne služby v meste Sa…

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
500,234 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity…

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
489,166 €
Vlastné zdroje
24,458 €
Projekt

Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul.…

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,528 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
464,686 €
Vlastné zdroje
23,234 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov - …

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
424,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Sabin…

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
90,762 €
Suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
108,926 €
Suma
266,743 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sa…

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
179 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
253,051 €
Vlastné zdroje
12,653 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
212,760 €
Vlastné zdroje
10,638 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Sabin…

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
202,593 €
Vlastné zdroje
10,130 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,026 €
Vlastné zdroje
8,301 €
Projekt

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
157,439 €
Suma
157,440 €
Vlastné zdroje
7,872 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Sabinov

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ 17. …

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
82,113 €
Vlastné zdroje
4,106 €
Projekt

Skvalitnenie vybavenia učební ZŠ Komenského 13 v …

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,555 €
Vlastné zdroje
3,528 €
Projekt

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto S…

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,653 €
Vlastné zdroje
1,033 €
Projekt

WiFi pre Teba - mesto Sabinov

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov pre …

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,240 €
Vlastné zdroje
462 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Eurovelo 11 – Sabinov a Orkucany

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
110 €
Vyčerpané z projektu
564,792 €
Suma
1,025,917 €
Vlastné zdroje
51,296 €
Projekt

Financovanie implementácie stratégie CLLD - IROP …

Občianske združenie MAS Sabin…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
845,707 €
Vlastné zdroje
42,285 €
Projekt

Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity…

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
489,166 €
Vlastné zdroje
24,458 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov - …

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
424,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Sabin…

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
90,762 €
Suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
108,926 €
Suma
266,743 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sa…

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
179 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
253,051 €
Vlastné zdroje
12,653 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Sabin…

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
202,593 €
Vlastné zdroje
10,130 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,026 €
Vlastné zdroje
8,301 €
Projekt

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
157,439 €
Suma
157,440 €
Vlastné zdroje
7,872 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Sabinov

Mesto Sabinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto S…

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,653 €
Vlastné zdroje
1,033 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov pre …

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,240 €
Vlastné zdroje
462 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.