Popis projektu

Dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt detí, obnova a celková estetizácia školského zariadenia.

je Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy 9. mája, Sabinov.

Realizovanými opatreniami bude : 1.   , 5.

 mesto Sabinov, parcela č. 623/4

 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE (8,632 MWh/rok), odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (44,828 t ekviv. CO2), Podlahová plocha obnovenej budovy ( 1728,11 m2), Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti (89,10 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti (280,884 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách (191789 kWh/rok), Zníženie potreby energie vo verejných budovách (244564 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx ( 31,259 kg/rok), Zníženie produkcie emisií PM10 (1,851 kg/rok), Zníženie produkcie emisií SO2 (1,905 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (212708  kWh/rok), Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (0,0114 MW), Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov (0,0114 MWt). 

Viac
Subjekt
Mesto Sabinov
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.12.2019
Celková suma
583,183 €
Vlastné zdroje
29,159 €
Vyčerpané z projektu
482,194 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
29.05.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
18.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
29.05.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
28.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,01 (MW)
Cieľ
0,01 (MW)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,01 (MWt)
Cieľ
0,01 (MWt)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,975 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
44,828 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
31,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1770,505 (m2)
Cieľ
1728,11 (m2)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
94,4013 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
289,9757 (MWh/rok)
Cieľ
289,9757 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
195574,3872 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
263461,988 (kWh/rok)
Cieľ
244562,869 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
214354,5186 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,616 €
Schválené na preplatenie
4,616 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,616 €
Schválené na preplatenie
4,616 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,884 €
Schválené na preplatenie
238,884 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,884 €
Schválené na preplatenie
238,884 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,862 €
Schválené na preplatenie
103,862 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,862 €
Schválené na preplatenie
103,862 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,832 €
Schválené na preplatenie
134,832 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,832 €
Schválené na preplatenie
134,832 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2020
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2020
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2020
Názov

stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

dočasný pútač

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov IČO
Názov
Eko Svip s.r.o.
IČO
36449717
Názov
STAVOPROJEKT, s.r.o.
IČO
31705286
Názov
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
IČO
37885341
Názov
EPoS SB, s.r.o.
IČO
17085861
Názov
Ing. Karol Fábry
IČO
37051164
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.