Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Sabinovsko“ je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných v schválenej stratégii MAS. Stanovený cieľ je možné dosiahnuť realizáciou samotných projektov konečnými užívateľmi na území MAS. MAS je pripravená na to, aby formou možného NFP z IROP mohla vyhlasovať výzvy a realizovať projekty vrátane ich implementácie a monitorovania. Strategickým cieľom schválenej stratégie je skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov i návštevníkov a zachovať prírodné i kultúrne bohatstvo na území MAS Sabinovsko.

Očakávanými výsledkami projektu a definovanými oprávnenými aktivitami sú projekty užívateľov v súlade s programovou stratégiou IROP, špecifickými cieľmi 5.1.1 a 5.1.2 IROP.

Cieľom projektu je zabezpečiť  realizáciu nasledujúcich plánovaných aktivít schválenej stratégie CLLD:

  • Podpora podnikania a inovácií,
  • Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel,
  • Komunitné sociálne služby,
  • Terénne a ambulantné služby.

MAS Sabinovsko si v projekte stanovila nasledujúce merateľné ukazovatele na úrovni IROP, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľov projektu:

Počet podporených podnikov - 9;

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch o 9 miest; 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové  - 1,

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové – 1,

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry – 13.

Viac
Subjekt
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Miesta realizácie
Sabinov, Ražňany, Šarišské Michaľany, Hubošovce, Uzovce, Ratvaj, Bodovce, Šarišské Sokolovce, Jakubovany, Drienica, Červená Voda, Jakovany, Ľutina, Olejníkov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2020 - 01.12.2023
Celková suma
845,707 €
Vlastné zdroje
42,285 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
C1 - Sociálne služby a komunitné služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
24.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
B3 - Nákup vozidiel spoločnej dopravy o…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
24.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
B1 - Investície do cyklistických trás a…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
24.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
A1- Podpora podnikania a inovácií
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
24.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
9,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
9,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP užívateľa Belluria salone A1

ŽoP užívateľa Belluria A1

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP užívateľa GolCentrum A1

ŽoP užívateľa GolCentrum (A1)

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o.
Žiadaná suma
36,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP užívateľa UNISTROJ FG A1 (-14)

ŽoP užívateľa UNISTROJ FG A1 (-14) sken

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
UNISTROJ FG, s.r.o.
Žiadaná suma
46,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP užívateľa DreamBed A1

ŽoP užívateľa DreamBed A1 SKEN

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
DreamBed, s. r. o.
Žiadaná suma
77,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP užívateľa Šarišské Michaľany B1

ŽoP užívateľa Šarišské Michaľany B1

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
74,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X371-511-001-005-301 Remopel

ŽoP užívateľa Remopel, s.r.o.

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
35,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X371-511-001-001-301 Sanita

ŽoP užívateľa Sanita a technika, s.r.o.

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X371-511-001-004-301 Pil-Stav

ŽoP užívateľa PIL-STAV, s.r.o.

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
PIL-STAV, s.r.o.
Žiadaná suma
41,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X371-511-001-009-301 Feba-Eco

ŽoP užívateľa FEBA-ECO, s.r.o., r.s.p.

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X371-512-002-001-301 Seniorvital

ŽoP užívateľa Seniorvital, n.o.

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Seniorvital, n.o.
Žiadaná suma
31,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X371-511-001-003-301 a ŽoP IROP-CLLD-X371-511-001-003-302 Unistroj FG

ŽoP 1a2 užívateľa UNISTROJ FG

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
UNISTROJ FG, s.r.o.
Žiadaná suma
34,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X371-512-003-003-301 mesto Sabinov

ŽoP užívateľa Sabinov (3) cykloprístrešky

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
87,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Sabinov
IČO
00327735
Názov
UNISTROJ FG, s.r.o.
IČO
36653616
Názov
Obec Šarišské Michaľany
IČO
00327808
Názov
REMOPEL, s.r.o.
IČO
36474614
Názov
PIL-STAV, s.r.o.
IČO
36478962
Názov
Sanita a technika, s.r.o.
IČO
46461388
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.