Popis projektu

Žiadateľom projektu je mesto Sabinov, ktoré sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji. V meste žije 12 717  obyvateľov, z toho 1703 obyvateľov je vo vzdelávacom procese (navštevujú materskú alebo základnú školu). V meste sa nachádzajú dve základné školy. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť lepšie vzdelávacie podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ 17. Novembra v súlade s existujúcimi požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.  ZŠ 17. novembra navštevuje 713 žiakov. Hlavný cieľ projektu chce mesto dosiahnuť realizáciou 4 hlavných aktivít. Všetky hlavné aktivity sú zamerané na obstaranie materiálno-technického vybavenia učebne fyziky, učebne techniky, učebne ikt a školskej knižnice. Realizácia projektu napomôže k zlepšeniu podmienok pre primárne vzdelávanie existujúcich ako aj budúcich žiakov školy. 

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovne merateľné ukazovatele:

  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl,
  • počet podporených učební IKT - 1
  • počet podporených polytechnických učební - 1
  • počet podporených prírodovedných učební - 1
  • počet podporených knižníc - 1
  • počet podporených základných škôl – 1. 

Viac
Subjekt
Mesto Sabinov
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.07.2020
Celková suma
82,113 €
Vlastné zdroje
4,106 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Učebňa Techniky
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
09.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
18.02.2021
Názov
Školská knižnica
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
09.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
18.02.2021
Názov
Učebňa IKT
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
09.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
18.02.2021
Názov
Učebňa Fyziky
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
09.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
18.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
09.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
18.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
713,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Knižničný fond 2 (10%DPH)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond 1 (20%DPH)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond 1 (20%DPH)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Knižničný fond 2 (10%DPH)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Interiérové vybavenie - Školská knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Interiérové vybavenie - Učebňa IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Interiérové vybavenie - Učebňa IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.