Popis projektu

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.

Rozšírenie kapacity MŠ o dve samostatné triedy so zázemím, pričom budú navýšené kapacity o 24 detí, keďže modernizáciou priestorov pôvodnej materskej školy dôjde k vytvoreniu vyhovujúcich podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 – 5 roku veku a tým zlepšenie podmienok na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov zvýšením dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem (z pôvodnej kapacity 21 detí bude 6 detí presunutých do novo vytvorených priestorov, vzniknú tak 3 triedy po 15 detí a celková kapacita MŠ bude 45 detí)

Vytvorenie vhodných podmienok pre športové vyžitie detí predškolského veku a na voľnočasové aktivity detí v rámci areálu MŠ.

Doplnenie materiálno – technického vybavenia materskej školy za účelom kvalitného prístupu k výchovno – vzdelávaciemu procesu a budovanie prvkov inkluzívneho vzdelávania adaptáciou existujúcich priestorov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania

deti v predškolskom veku z mesta Sabinov a okolitých obcí, zamestnanci materskej škôlky, rodičia detí navštevujúcich materskú školu, mladé rodiny

Materská škola, Jarková 7/63, 083 01 Sabinov,  parc.č. 33/1, 33/2, 33/3, k.ú. Orkucany, okres Sabinov

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl v počte 45, 1 podporená materská škola, 1 renovovaná verejná budova, zrenovuje sa podlahová plocha verejnej budovy o výmere 426,10 m2.

Viac
Subjekt
Mesto Sabinov
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.09.2020
Celková suma
212,760 €
Vlastné zdroje
10,638 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 3. Materiálno – technické vyba…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
09.07.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
30.09.2020
Názov
Aktivita 2. Stavebno – technické úpravy…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
09.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.09.2020
Názov
Aktivita 1. Rozširovanie kapacity objek…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
09.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
09.07.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
30.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
45,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
426,1 (m2)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - detské ihrisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Stavebné práce - detské ihrisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov IČO
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.