Popis projektu

Žiadateľom projektu je mesto Sabinov, ktoré sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji. V meste žije 12 717  obyvateľov, z toho 1703 obyvateľov je vo vzdelávacom procese (navštevujú materskú alebo základnú školu). V meste sa nachádzajú dve základné školy. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť lepšie vzdelávacie podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ, Komenského 13, Sabinov v súlade s existujúcimi požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Základnú školu na ul. Komenského  13 navštevuje 560 žiakov. Hlavný cieľ projektu chce mesto dosiahnuť realizáciou 3 hlavných aktivít. Všetky hlavné aktivity sú zamerané na obstaranie materiálno-technického vybavenia odbornej učebne - dielne, IKT učebne a jazykovej učebne. Realizácia projektu napomôže k zlepšeniu podmienok pre primárne vzdelávanie existujúcich ako aj budúcich žiakov školy. 

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovne merateľné ukazovatele:

  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 560  
  • Počet podporených základných škôl - 1
  • počet podporených učební IKT - 1
  • počet podporených učební polytechnických – 1
  • počet podporených učební jazykových - 1

Viac
Subjekt
Mesto Sabinov
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.07.2020
Celková suma
70,555 €
Vlastné zdroje
3,528 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Jazyková učebňa
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
09.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
15.12.2020
Názov
IKT učebňa
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
09.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
15.12.2020
Názov
Polytechnická učebňa
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
09.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
15.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
09.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
15.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
560,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

interieorové vybavenie - Jazyková učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

interieorové vybavenie - IKT učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

interieorové vybavenie - Polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.