Popis projektu

Mesto Sabinov poskytuje elektronické a cloudové služby pre dva typy cieľovej skupiny. Prvou skupinou sú interní zamestnanci mesta, ktorých je v súčasnosti 234. Druhou cieľovou skupinou je 14 organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, respektíve ktorých zakladateľom je mesto.

Jedná sa konkrétne o 2 základné školy, 5 materských škôl, základnú umeleckú školu, centrum voľného času, mestské kultúrne stredisko, verejnoprospešné služby s.r.o., mestské lesy s.r.o., Sabyt s.r.o a polikliniku Sabinov ako neziskovú organizáciu. Mesto taktiež poskytuje predmetné služby externe pre viac ako 12 200 obyvateľov mesta a niekoľko desiatok právnických osôb.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie súladu štandardov a noriem kybernetickej bezpečnosti mesta v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zabezpečenie zavedenia nevyhnutnej bezpečnosti informačných systémov využívaných zamestnancami ako aj obyvateľmi mesta s dôrazom na jej udržateľnosť.
Na základe analýzy požiadaviek a vykonaných opatrení sa projekt zameria na chýbajúce časti komplexnej dokumentácie pre kybernetickú bezpečnosť. Jednať sa bude o realizáciu opatrení na identifikáciu a riadenie rizík v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. a vyhlášky 362/2018 Z. z. (§6) v rovine riadenia, revízie a aktualizácie potrebnej dokumentácie, ako aj zavedenie procesov pre „Business Continuity Management“ a jeho riadenie. Realizáciou týchto aktivít sa zabezpečia primárne aktivity projektu. Sekundárnou aktivitou projektu je nasadenie pilotnej prevádzky „SOC as a service“, ktoré zabezpečí mestu dohľad a monitoring informačných aktív pomocou obstaranej služby.
Realizáciou aktivít projektu mesto dosiahne naplnenie hlavného cieľa výzvy, t.j. Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS. Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom oprávneného typu aktivity, ktorá zodpovedá špecifickému cieľu 7.0 PO7 OPII: Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti.

Predpokladaná výška finančných prostriedkov na realizáciu projektu je na úrovni 173 000€.

Merateľný ukazovateľ PO167: hodnota 2
Merateľný ukazovateľ PO193: hodnota 1

Viac
Subjekt
Mesto Sabinov
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
166,026 €
Vlastné zdroje
8,301 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.10.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
25.10.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
01.10.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
27.10.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.10.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
01.10.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Analýza a Dizajn

FA 1279/2023

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
EMM, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie

FA 1279/2023

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
EMM, spol. s r.o.
Žiadaná suma
58,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Nasadenie

FA 1279/2023

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
EMM, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Odborník IT Senior

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
2,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
5,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
2,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita: Analýza a dizajn

FA 230540

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita: Nasadenie

FA 230540

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita: Implementácia a testovanie

FA 230540

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita: Nasadenie

FA 230540

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Aktivita: Analýza a dizajn

FA 230540

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Aktivita: Implementácia a testovanie

FA 230540

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Softvér

FA 230541

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

FA 230541

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Sabinov
IČO
00327735
Názov
EMM, spol. s r.o.
IČO
17316260
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.