Popis projektu

Dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre administratívnu činnosť.

je .

1. zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií s inštaláciou rekuperačných jednotiek, 2. úprava vykurovacieho systému, 3. príprava teplej vody, 4. obnova osvetlenia s LED svetelnými zdrojmi, 5. inštalácia fotovoltaických panelov

 mesto Sabinov, k.ú. Sabinov, parcelné číslo 72/1, 73, súpisné číslo: 57,59,  LV č. 2214.

 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE (9,9900 MWh/rok), odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (37,2695 t ekviv. CO2), Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove (5), Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie (1), Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek ( 2 750,4360 m2), Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti (182,5400 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti (339,1593 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách (156 619,3115 kWh/rok), Zníženie potreby energie vo verejných budovách (192 683,6857 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx ( 31,0050 kg/rok), Zníženie produkcie emisií PM10 (2,5380 kg/rok), Zníženie produkcie emisií SO2 (6,7460 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (199 092,0632 kWh/rok), Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (0,0100 MW), Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (0,0100 MWe).

Viac
Subjekt
Mesto Sabinov
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2022 - 01.12.2022
Celková suma
617,002 €
Vlastné zdroje
30,850 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,01 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,01 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
9,99 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
37,2695 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
2,538 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
6,746 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
-
Cieľ
31,005 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
-
Cieľ
2750,436 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
-
Cieľ
182,54 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
-
Cieľ
339,1593 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
156619,3115 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
192683,6857 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
225032,1154 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.