Popis projektu

Zníženie energetickej náročnosti, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody a dobudovanie bezbariérového prístupu.

Opatrenia:

1.  

2.

3.

4.

5.

 parc. č. 811/5 v katastrálnom území Sabinov,

 odhadované ročné zníženie emisií skle. pl. (130,62 t ekviv. CO2), Podlahová plocha ob. budovy ( 4827 m2), Spotreba energie v budove po realizácii op. ene. efekt. (69,94 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou( 727,02 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie (657080,03 kWh/rok), Zníženie potreby energie (845041,81 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx (130,00 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie ( 1027181,64 kWh/rok). 

Viac
Subjekt
Mesto Sabinov
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.06.2018
Celková suma
1,213,559 €
Vlastné zdroje
60,678 €
Vyčerpané z projektu
1,188,441 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
13.07.2017
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
09.04.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
13.07.2017
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
14.05.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
130,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2018
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4827,0 (m2)
Cieľ
4827,0 (m2)
Naposledy aktualizované
06.07.2018
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
130,39 (t ekviv. CO2)
Cieľ
130,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
49,0621 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
200,3168 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
727,02 (MWh/rok)
Cieľ
727,6645 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
527347,6904 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1291315,08 (kWh/rok)
Cieľ
845042,59 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
633940,4515 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
1,123,582 €
Schválené na preplatenie
1,123,582 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
1,123,582 €
Schválené na preplatenie
1,123,582 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
59,663 €
Schválené na preplatenie
59,090 €
Realizácia
26.02.2018
Názov

publikovanie článku o projekte

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

dočasný pútač

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
25.09.2017
Názov

externé riadenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

externé riadenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

externé riadenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

externé riadenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
875 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

externé riadenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

externé riadenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
1,094 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

externé riadenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
853 €
Realizácia
30.05.2018
Názov IČO
Názov
GMT development, s.r.o.
IČO
47981563
Názov
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
IČO
37885341
Názov
EPoS SB, s.r.o.
IČO
17085861
Názov
OLLE s.r.o.
IČO
36713996
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.