Popis projektu

Hlavná aktivita: podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach a mestách s prítomnosťou MRK v súlade so špecifickým cieľom OP ĽZ, kt. je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti MRK. Ciele: posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách. Projekt bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia. MOPS sa bude aktívne podieľať na riešení problémov v rómskej komunite a bude spolupracovať so štátnymi a mestskými policajnými zložkami. MOPS bude spolupracovať v rámci mesta aj s terénnými sociálnymi pracovníkmi ako aj so sociálnym oddelením mesta. MOPS bude poskytovať svoje služby v oblastiach ako:  ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana verejného poriadku a majetku, ochrana životného prostredia, prevenciu a konfliktu medzi minoritou a majoritou.

počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 12
počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 12
:
príslušníci a obyvatelia MRK a zamestnancov samosprávy pracujúci s MRK

Viac
Subjekt
Mesto Sabinov
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.05.2021
Celková suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Vyčerpané z projektu
90,762 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
12,0 (osoby)
Cieľ
12,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
12,0 (osoby)
Cieľ
12,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,088 €
Schválené na preplatenie
3,088 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
7,719 €
Schválené na preplatenie
7,719 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,088 €
Schválené na preplatenie
3,088 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 07/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
7,719 €
Schválené na preplatenie
7,719 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,088 €
Schválené na preplatenie
3,088 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
7,719 €
Schválené na preplatenie
7,719 €
Realizácia
-
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,088 €
Schválené na preplatenie
3,088 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
7,719 €
Schválené na preplatenie
7,719 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Paušál

Paušálné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,088 €
Schválené na preplatenie
3,088 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
7,719 €
Schválené na preplatenie
7,719 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,368 €
Schválené na preplatenie
3,368 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
8,421 €
Schválené na preplatenie
8,421 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
8,421 €
Schválené na preplatenie
8,421 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,368 €
Schválené na preplatenie
3,368 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdkavky 01/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
3,757 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 01/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
9,393 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 03/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 02/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálné výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 04/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 08/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 07/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 09/2020

Paušálne výdavky 09/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
4,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
10,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 03/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
4,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 04/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
8,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
10,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
9,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 05/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
Mesto Sabinov
Žiadaná suma
4,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov IČO
Názov
Mesto Sabinov
IČO
00327735
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.