Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
31.08.2018
Dátum uzavretia
08.03.2019
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
24,600,000 €
Prijaté žiadosti
232
Suma schválených žiadostí
28,962,710 €
Subjekty s najväčším čerpaním vo výzve
Obec Drahňov 0,35% 85,245 €
Obec Markovce 0,29% 72,549 €
Obec Krásnohorské Podhradie 0,28% 69,904 €
Obec Ostrovany 0,28% 69,904 €
Obec Ihľany 0,25% 62,725 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

MOPS Abranovce

Obec Abranovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
18,137 €
Suma
23,613 €
Vlastné zdroje
1,181 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

MOPS Spišský Štiavnik

obec Spišský Štiavnik

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,174 €
Suma
305,529 €
Vlastné zdroje
15,276 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Drahňov

Obec Drahňov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
85,245 €
Suma
299,985 €
Vlastné zdroje
14,999 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby Vechec

Obec Vechec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,368 €
Suma
297,213 €
Vlastné zdroje
14,861 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby Richnava - MO…

Obec Richnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,789 €
Suma
297,213 €
Vlastné zdroje
14,861 €
Projekt

Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci…

Obec Veľká Ida

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,034 €
Suma
296,289 €
Vlastné zdroje
14,814 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba - Chminianske…

Obec Chminianske Jakubovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,893 €
Suma
296,289 €
Vlastné zdroje
14,814 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Hranov…

Obec Hranovnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
29,473 €
Vyčerpané z projektu
41,262 €
Suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Podpora komplexného poskytovania miestnej občians…

Mesto Kráľovský Chlmec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,902 €
Suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím m…

Mesto Krompachy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
79,842 €
Suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Občianska poriadková služba v Michalovciach

Mesto Michalovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,122 €
Suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove na…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,789 €
Suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba 1

Obec Svinia

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,823 €
Suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Sabin…

Mesto SABINOV

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
90,762 €
Suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Bystra…

Obec Bystrany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,920 €
Suma
294,440 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Pavlov…

Obec Pavlovce nad Uhom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,034 €
Suma
294,440 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Podhorany

Obec Podhorany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
79,955 €
Suma
294,440 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v meste Sečov…

Mesto Sečovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,788 €
Suma
294,440 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Obec Jasov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
87,966 €
Suma
271,598 €
Vlastné zdroje
13,580 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Nálepk…

Obec Nálepkovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,306 €
Suma
249,063 €
Vlastné zdroje
12,453 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrov…

Obec Ostrovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,904 €
Suma
246,907 €
Vlastné zdroje
12,345 €
Projekt

Občianska poriadková služba v meste Brezne

Mesto Brezno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,704 €
Suma
245,367 €
Vlastné zdroje
12,268 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Fiľakovo I

Mesto Fiľakovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,052 €
Suma
245,367 €
Vlastné zdroje
12,268 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Krásnohorsk…

Obec Krásnohorské Podhradie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,904 €
Suma
245,362 €
Vlastné zdroje
12,268 €
Projekt

Rozšírenie poriadkových služieb v meste Dobšiná

Mesto Dobšiná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,964 €
Suma
221,447 €
Vlastné zdroje
11,072 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí ži…

Obec Zlaté Klasy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
206,013 €
Vlastné zdroje
10,301 €
Projekt

MOPS Vydrník

Obec Vydrník

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
40,204 €
Suma
203,686 €
Vlastné zdroje
10,184 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča

Mesto Levoča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,971 €
Suma
201,222 €
Vlastné zdroje
10,061 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Malčice

Obec Malčice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,064 €
Suma
199,989 €
Vlastné zdroje
9,999 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Jelka

Obec Jelka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,374 €
Vlastné zdroje
9,969 €
Projekt

MOPS Výborná

obec Výborná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,438 €
Suma
198,758 €
Vlastné zdroje
9,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Prešove

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,473 €
Suma
198,142 €
Vlastné zdroje
9,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby - zvýšenie z…

Obec Rankovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,549 €
Suma
198,141 €
Vlastné zdroje
9,907 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubo…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,516 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Obec Veľká Lomnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
64,690 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šar…

Obec Šarišské Jastrabie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
64,690 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Miestna občianska poriadková hliadka – obec Marko…

Obec Markovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,549 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba - Obec Trhovi…

Obec Trhovište

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,641 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Varhaň…

Obec Varhaňovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,976 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

MOPS Lenartov

Obec Lenartov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,368 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

MOPS Jánovce

Obec Jánovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,227 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Obec Rakúsy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,425 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Spišské Tomáš…

Obec Spišské Tomášovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,508 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Hostic…

Obec Hostice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
44,210 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba - Letanovce I…

Obec Letanovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,958 €
Suma
197,525 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Strop…

Mesto Stropkov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
44,210 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad H…

Mesto Žiar nad Hronom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
44,210 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Žehňa …

Obec Žehňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,157 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Obec Bušince

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
64,689 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Mesto Liptovský Mikuláš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,297 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Krížová Ves 2

Obec Krížová Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Ihľany

Obec Ihľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,725 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

MOPS v obci Sačurov

Obec Sačurov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,845 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Občianska poriadková služba vo Veľkých Kapušanoch

Mesto Veľké Kapušany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,315 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Občianska poriadková služba v obci Červenica

Obec Červenica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,958 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Banské

Obec Banské

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,923 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Žehra …

Obec Žehra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,649 €
Suma
196,294 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Kamenn…

Obec Kamenná Poruba

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,923 €
Suma
196,293 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Zámutov

Obec Zámutov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
30,455 €
Suma
196,293 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Čičava

Obec Čičava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,549 €
Suma
196,293 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Bystré

Obec Bystré

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
64,690 €
Suma
196,293 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Soľ -1

Obec Soľ

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,594 €
Suma
196,293 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

MOPS na území mesta Humenné

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,041 €
Suma
176,815 €
Vlastné zdroje
8,841 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Prakov…

Obec Prakovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,508 €
Suma
172,296 €
Vlastné zdroje
8,615 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v meste Giral…

Mesto Giraltovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,603 €
Suma
171,756 €
Vlastné zdroje
8,588 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Hlinné

Obec Hlinné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,438 €
Suma
159,489 €
Vlastné zdroje
7,974 €
Projekt

MOPS Huncovce

Obec Huncovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,728 €
Suma
152,764 €
Vlastné zdroje
7,638 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby

Obec Hodejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,048 €
Suma
149,067 €
Vlastné zdroje
7,453 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,741 €
Suma
148,144 €
Vlastné zdroje
7,407 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Obec Mníšek nad Hnilcom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,864 €
Suma
148,144 €
Vlastné zdroje
7,407 €
Projekt

Posilnenie bezpečnosti v obci Hucín formou miestn…

Obec Hucín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,429 €
Suma
148,144 €
Vlastné zdroje
7,407 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Mesto Poprad

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,649 €
Suma
148,144 €
Vlastné zdroje
7,407 €
Projekt

Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Vo…

Obec Vojčice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,004 €
Suma
148,144 €
Vlastné zdroje
7,407 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Jesens…

Obec Jesenské

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,438 €
Suma
148,144 €
Vlastné zdroje
7,407 €
Projekt

Miestne občianske hliadky - poriadok a bezpečnosť…

Obec Holumnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,092 €
Suma
147,220 €
Vlastné zdroje
7,361 €
Projekt

MOPS v obci Blatné Remety

Obec Blatné Remety

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,596 €
Suma
147,220 €
Vlastné zdroje
7,361 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Čaklov

Obec Čaklov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,552 €
Suma
147,220 €
Vlastné zdroje
7,361 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Radnovciach

Obec Radnovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,245 €
Suma
146,351 €
Vlastné zdroje
7,318 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Plešiv…

Obec Plešivec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,420 €
Suma
145,372 €
Vlastné zdroje
7,269 €
Projekt

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Obec Družstevná pri Hornáde

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,517 €
Suma
130,587 €
Vlastné zdroje
6,529 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Batizo…

Obec Batizovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,335 €
Suma
123,454 €
Vlastné zdroje
6,173 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Medzev

Mesto Medzev

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,388 €
Suma
123,454 €
Vlastné zdroje
6,173 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Jakubany 2

Obec Jakubany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,491 €
Suma
122,684 €
Vlastné zdroje
6,134 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanuš…

Mesto Hanušovce nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
40,431 €
Suma
122,683 €
Vlastné zdroje
6,134 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Lučivná

Obec Lučivná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
18,137 €
Suma
100,611 €
Vlastné zdroje
5,031 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Arnuto…

Obec Arnutovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,503 €
Suma
100,611 €
Vlastné zdroje
5,031 €
Projekt

Posilnenie bezpečnosti v obci Čierna Lehota formo…

Obec Čierna Lehota

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,789 €
Suma
100,611 €
Vlastné zdroje
5,031 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Mesto Lučenec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,981 €
Suma
100,303 €
Vlastné zdroje
5,015 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,677 €
Suma
99,995 €
Vlastné zdroje
5,000 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby Vojka

Obec Vojka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,120 €
Suma
99,995 €
Vlastné zdroje
5,000 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Šarovciach

Obec Šarovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
99,995 €
Vlastné zdroje
5,000 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí …

Obec Radzovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
15,719 €
Suma
99,995 €
Vlastné zdroje
5,000 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Rokyca…

Obec Rokycany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
15,719 €
Suma
99,995 €
Vlastné zdroje
5,000 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Vinodo…

Obec Vinodol

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
99,995 €
Vlastné zdroje
5,000 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby Ochtiná

Obec Ochtiná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,649 €
Suma
99,995 €
Vlastné zdroje
5,000 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby Kapušianske K…

Obec Kapušianske Kľačany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,415 €
Suma
99,687 €
Vlastné zdroje
4,984 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Biskup…

Obec Biskupice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
20,102 €
Suma
99,687 €
Vlastné zdroje
4,984 €
Projekt

MOPS Malý Slavkov

Obec Malý Slavkov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
24,485 €
Suma
99,379 €
Vlastné zdroje
4,969 €
Projekt

Zvýšime zamestnanosť a ochránime obec - miestne …

Obec Bačkovík

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,979 €
Suma
99,070 €
Vlastné zdroje
4,953 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Barca

Obec Barca

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,415 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár

Mesto Poltár

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,962 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Fričov…

Obec Fričovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,292 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Obec Liptovská Teplička

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
20,631 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Roštár

Obec Roštár

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,578 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové hliadky 2 – Veľký Ša…

Mesto Veľký Šariš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,578 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

MOPS Gemer

Obec Gemer

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,979 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková hliadka – obec Rožko…

Obec Rožkovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,275 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Vytvorenie miestnej občianskej poriadkovej služby…

Obec Ďurkov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,362 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Mesto Čierna nad Tisou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,891 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Cakov

Obec Cakov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,962 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba pre obec Rim…

Obec Rimavské Brezovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,362 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Lenartovce - MOPS

Obec Lenartovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,275 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková hliadka – obec Kriva…

Obec Krivany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,997 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Nižný …

Obec Nižný Lánec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,345 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

MOPS Včelince

Obec Včelince

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,179 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišs…

Obec Šarišské Michaľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,292 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Zavedenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Obec Sokoľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,607 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Turčok

Obec Turčok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,578 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Nacina…

Obec Nacina Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,891 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Marhaň

Obec Marhaň

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,891 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Ľubica

Obec Ľubica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,789 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Licince

Obec Licince

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,508 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Kojati…

Obec Kojatice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,746 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Husiná

Obec Husiná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,275 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková hliadka – obec Iňačo…

Obec Iňačovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,345 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

MOPS Gemerský Jablonec

Obec Gemerský Jablonec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
30,380 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Vytvorenie občianskej poriadkovej služby v obci L…

Obec Lemešany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,526 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Sloven…

Obec Slovenská Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,997 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Valali…

Obec Valaliky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,345 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba - Zborov

Obec Zborov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,171 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Čirč

Obec Čirč

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,275 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Bezpečnosť v obci

Obec Vyšná Olšava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,275 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Podpora komplexného poskytovania miestnej občians…

Obec Buzica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,926 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Kyjov …

Obec Kyjov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,345 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Kolačk…

Obec Kolačkov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,596 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Gemers…

Obec Gemerská Hôrka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,649 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby Kačanov

Obec Kačanov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,292 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Obec Bracovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
20,102 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Obec Oborín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,962 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Sirník

Obec Sirník

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,275 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Obec Zemplínske Kopčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,345 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Obec Slavkovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,345 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby Veľký Horeš

Obec Veľký Horeš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,891 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Obec Novosad

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,345 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Obec Žbince

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,397 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba - Toporec II.

Obec Toporec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,962 €
Suma
98,762 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavs…

Obec Rimavská Baňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,979 €
Suma
98,747 €
Vlastné zdroje
4,937 €
Projekt

Miestne občianske hliadky v meste Gelnica 2

Mesto Gelnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,789 €
Suma
98,455 €
Vlastné zdroje
4,923 €
Projekt

Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Obec Širkovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,362 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Lukov

Obec Lukov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,891 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Kechnec

Obec Kechnec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,876 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Kendice

Obec Kendice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,362 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Poriadková hliadka v Ipeľskom Sokolci

Obec Ipeľský Sokolec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,578 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Hrabské

Obec Hrabské

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,789 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Poriadková hliadka v obci Lontov

Obec Lontov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
34,083 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Občianska hliadka II.

Obec Bukovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,120 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Mesto Modrý Kameň

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,508 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v meste Spišs…

Mesto Spišské Vlachy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,005 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Občianska poriadková služba v obci Hontianske Tes…

Obec Hontianske Tesáre

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,700 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Veľké …

Obec Veľké Zlievce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,962 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Smižany

Obec Smižany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
8,842 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

MOPS v obci Olejníkov

Obec Olejníkov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,578 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Petrov…

Obec Petrovce nad Laborcom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,754 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Občianska poriadková služba v obci Šumiac

Obec Šumiac

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,936 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestna poriadková služba v obci Kurov

Obec Kurov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,345 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby Kružlová

Obec Kružlová

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,728 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Chmeľov

Obec Chmeľov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,415 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Obec Kosihovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,292 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Bánovciach …

Mesto Bánovce nad Bebravou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,962 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Žalobín

Obec Žalobín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,275 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Zemplí…

Obec Zemplínska Teplica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,728 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Kučín

Obec Kučín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,274 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Sedlis…

Obec Sedliská

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,649 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Benkov…

Obec Benkovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,891 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Vyšný …

Obec Vyšný Žipov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,891 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Bačkov

Obec Bačkov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
40,658 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Ondavs…

Obec Ondavské Matiašovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,274 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Poša

Obec Poša

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,596 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný …

Obec Nižný Hrabovec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,853 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Parcho…

Obec Parchovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,596 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Skrabs…

Obec Skrabské

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,578 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba vo Veľkých Dr…

Obec Veľké Dravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,345 €
Suma
98,108 €
Vlastné zdroje
4,905 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Šíd

Obec Šíd

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
20,102 €
Suma
98,075 €
Vlastné zdroje
4,904 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Rapovciach

Obec Rapovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,807 €
Suma
97,466 €
Vlastné zdroje
4,873 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Trenči

Obec Trenč

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,578 €
Suma
97,466 €
Vlastné zdroje
4,873 €
Projekt

Občianska poriadková služba Svätý Peter

Obec Svätý Peter

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
97,155 €
Vlastné zdroje
4,858 €
Projekt

Občianska poriadková služba Hurbanovo

Mesto Hurbanovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,824 €
Suma
97,155 €
Vlastné zdroje
4,858 €
Projekt

Občianska poriadková služba Kamenín

Obec Kamenín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
97,155 €
Vlastné zdroje
4,858 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Raslaviciach

Obec Raslavice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,962 €
Suma
87,631 €
Vlastné zdroje
4,382 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Ružom…

Mesto Ružomberok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
75,458 €
Vlastné zdroje
3,773 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Košick…

Obec Košické Oľšany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,163 €
Suma
73,610 €
Vlastné zdroje
3,681 €
Projekt

Občianska poriadková služba v meste Tisovec

Mesto Tisovec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,684 €
Suma
73,610 €
Vlastné zdroje
3,681 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí …

Obec Kokava nad Rimavicou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,997 €
Vlastné zdroje
2,500 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Dhé St…

Obec Dlhé Stráže

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,789 €
Suma
49,381 €
Vlastné zdroje
2,469 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Šindli…

Obec Šindliar

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,208 €
Suma
49,381 €
Vlastné zdroje
2,469 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí ži…

Mesto Rožňava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,998 €
Suma
49,381 €
Vlastné zdroje
2,469 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Vítkov…

Obec Vítkovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,421 €
Suma
49,381 €
Vlastné zdroje
2,469 €
Projekt

MOPS Gemerské Dechtáre

OBEC GEMERSKÉ DECHTÁRE

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,981 €
Suma
49,381 €
Vlastné zdroje
2,469 €
Projekt

Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Ko…

Obec Kostoľany nad Hornádom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,998 €
Suma
49,381 €
Vlastné zdroje
2,469 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Obec Blažice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,754 €
Suma
49,381 €
Vlastné zdroje
2,469 €
Projekt

Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci K…

Obec Košická Polianka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
8,842 €
Suma
49,381 €
Vlastné zdroje
2,469 €
Projekt

Občianska hliadka

Mesto Komárno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,016 €
Suma
49,073 €
Vlastné zdroje
2,454 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Vaľkov…

Obec Vaľkovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,172 €
Suma
49,073 €
Vlastné zdroje
2,454 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby Jastrabie nad…

Obec Jastrabie nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,172 €
Suma
49,073 €
Vlastné zdroje
2,454 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Marcel…

Obec Marcelová

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,754 €
Suma
49,073 €
Vlastné zdroje
2,454 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby Roztoky

Obec Roztoky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,382 €
Suma
49,073 €
Vlastné zdroje
2,454 €
Projekt

MOPS v obci Gerlachov

Obec Gerlachov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,895 €
Suma
49,073 €
Vlastné zdroje
2,454 €
Projekt

Miestne občianske poriadkové služby v obci Malá D…

Obec Malá Domaša

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,789 €
Suma
49,073 €
Vlastné zdroje
2,454 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Málinec

Obec Málinec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,172 €
Suma
43,595 €
Vlastné zdroje
2,180 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave …

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,877 €
Suma
43,529 €
Vlastné zdroje
2,176 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.