Popis projektu

„Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár“ je podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom služieb miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Poltár. Projekt poskytne zamestnanie po dobu 2 rokov (24 mesiacov).

sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít a zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami v meste Poltár. má byť zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK a zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK a zároveň zníženie páchania protispoločenského konania, udržanie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku, podpora zmien v prostredí MRK, zlepšenie rizikového správania, ochrana vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, a tým zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajúcej zo sociálneho vylúčenia.

P0885 – Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: P0886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby:  

Viac
Subjekt
Mesto Poltár
Miesta realizácie
Poltár
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2021
Celková suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Vyčerpané z projektu
27,962 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
3,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálne výdavky 1-6/2021

Paušálne výdavky 1-6/2021

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
7,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 1-6/2021

Sumarizačný hárok 1-6/2021

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
18,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
5,614 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 09/2019

Sumarizačný hárok 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 9/2019

Paušálne výdavky 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 10/2019A

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 10/2019

Sumarizačný hárok 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 11-12/2019

Sumarizačný hárok 11-12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
5,614 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 11-12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 1/2020

Paušálne výdavky 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
3,131 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 2/2020

Sumarizačný hárok 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

Paušálne výdavky 2/2020

Paušálne výdavky 2/20220

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 03/2020

Paušálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 03/2020

Sumarizačný hárok 03/2020

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 4-5/2020

Paušálne výdavky 4-5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 4-5/2020

Sumarizačný hárok 4-5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
5,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Paušálne výdavky 06/2020

Paušálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 6/2020

Sumarizačný hárok 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Sumarizačný hárok 7-12/2020

Sumarizačný hárok 7-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
18,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 7-12/2020

Paušálne výdavky 7-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
7,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Poltár
IČO
00316342
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.