Obec Buzica

Buzica

Projekty
11

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného …

Obec Buzica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,215,729 €
Vlastné zdroje
60,786 €
Projekt

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v…

Obec Buzica

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
494,814 €
Vlastné zdroje
24,741 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy…

Obec Buzica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
351,349 €
Vlastné zdroje
17,567 €
Projekt

Skvalitnenie bývania pre obyvateľov z MRK Bytový …

Obec Buzica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
334,724 €
Vlastné zdroje
16,736 €
Projekt

Výstavba komunitného centra v obci Buzica

Obec Buzica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
333,502 €
Vlastné zdroje
16,675 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služ…

Obec Buzica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
162,867 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora komplexného poskytovania miestnej občians…

Obec Buzica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,926 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu…

Obec Buzica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,685 €
Vlastné zdroje
4,434 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Buzica

Obec Buzica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
66,753 €
Vlastné zdroje
3,338 €
Projekt

Wifi pre Teba II

Obec Buzica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Projekt

Podpora rozvoja energetických služieb v obci Buzi…

Obec Buzica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,432 €
Vlastné zdroje
472 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služ…

Obec Buzica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
162,867 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora komplexného poskytovania miestnej občians…

Obec Buzica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,926 €
Suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Projekt

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu…

Obec Buzica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,685 €
Vlastné zdroje
4,434 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v obci Buzica

Obec Buzica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
66,753 €
Vlastné zdroje
3,338 €
Projekt

Podpora rozvoja energetických služieb v obci Buzi…

Obec Buzica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,432 €
Vlastné zdroje
472 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.