Popis projektu

Predmetom predkladanej žiadosti je vytvorenie hygienicky vyhovujúceho prostredia a vytvorenie moderného, bezpečného a esteticky upraveného prostredia v priestoroch kultúrneho domu, ktoré slúžia obyvateľom obce na rôzne kultúrno-spoločenské zážitky. V rámci projektu sa plánuje oprava a obnova sociálnych zariadení, ktoré by fungovali na báze bezdotykového systému, čo zníži možnosť prenášania baktérií a koronavírusu. Keďže sa v našom kultúrnom dome usporadúvajú tanečné súťaže na medzinárodnej úrovni, chceli by sme zmodernizovať sprchy a šatne, ktoré slúžia súťažiacim a účinkujúcim. Ďalej  plánujeme vymeniť starý nábytok, ktorý tvoria stoly a stoličky za nový nábytok bezpečný a pohodlný pre občanov a návštevníkov. Na javisku plánujeme vymeniť javiskové bočné závesy za nové, vymaľovať ostatné steny okolo javiska na čiernu farbu a položiť na opotrebované javiskové parkety tanečný koberec. V rámci javiska tiež plánujme vymeniť osvetlenie a zabezpečiť mobilné ozvučenie. Pri vstupe do veľkej sály plánujeme osadiť stojany s bezdotykovými dezinfekčnými prostriedkami a do sály umiestniť germicídne žiariče, na dezinfikovanie priestorov po ukončení spoločensko-kultúrnej akcie. Výstupom projektu budú upravené, kvalitné a hygienicky nezávadné priestory využívané našimi občanmi a návštevníkmi počas rôznych spoločensko-kultúrnych podujatí.

, konkrétne "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii" a " Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie". Hlavné aktivity projektu sú v súlade s typom aktivity A. Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií.

Podporiť udržateľnosť a odolnosť kultúrneho domu v obci Buzica v súvislosti s pandémiou COVID-19. Hlavný cieľ projektu je v súlade so špecifickým cieľom operačného programu (Integrovaný regionálny operačný program) 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii.

- vytvoriť kvalitné a príjemné prostredie pre kultúrne podujatia

- zvyšovanie hygienickej úrovne v kultúrnom dome

- zlepšiť estetiku kultúrneho domu

- zabezpečiť hygienickú nezávadnosť verejných budov v obci

- zvýšiť bezpečnosť a komfort pre obyvateľov obce

Na základe týchto skutočností sú našou všetci obyvatelia obce v celkovom počte 1200, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, vierovyznanie a rasu. sú návštevníci z iných obcí a miest.  

Začiatok realizácie projektu: 04/2022

Koniec realizácie projektu: 12/2022

Celkové trvanie projektu: 9 mesiacov

Košický kraj, Košice – okolie, katastrálne územie obce Buzica, parcela č. 6/22

P0974 Počet podporených kultúrnych objektov: 1

Viac
Subjekt
Obec Buzica
Miesta realizácie
Buzica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2023 - 01.12.2023
Celková suma
88,685 €
Vlastné zdroje
4,434 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie úrovne hygienických štandardo…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
26.10.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb …
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
26.10.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - nábytok

Faktúra Ladislav Hiblár - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
54,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie - dezinfekcia

Faktúra Ladislav Hiblár - dezinfekcia

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
5,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - ozvučenie a osvetlenie

Faktúra Ladislav Hiblár - ozvučenie a osvetlenie

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
8,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Hygienické zariadenia - Buzica

Faktúra TaK spol s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
20,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov IČO
Názov
Obec Buzica
IČO
00324035
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.